Uitgave  |  Nummer 1, januari 2015
Voorwoord

Ik wens iedereen een goed, ondernemend en gezond 2015 toe.

Het jaar 2014 is voor veel ondernemers een lastig jaar geweest. De laatste weken komen her en der wat positieve signalen van aantrekkende markten en andere economische berichten. De cijfers over de werkgelegenheid in 2014 laten zien dat de werkgelegenheid van fulltime banen met 1,4% is teruggelopen. Wij lopen daarmee in de pas van onze regio en 0,1% slechter dan het Friese gemiddelde. Het aantal parttime banen is maar liefst met 4,7% toegenomen terwijl er provinciaal sprake is van een daling van 0,1%. Het baart mij zorgen dat wij zoveel parttime banen hebben verloren. Ik hoop dat wij dit jaar iets van die banen terug zien komen. 

Zelf ben ik voor 2015 positief gestemd. Met de realisatie van Ecomunity en alles wat daar nog bij komt, is een eerste start gemaakt. Ook dit jaar zal daar de eerste bebouwing worden gerealiseerd. Dat levert direct werkgelegenheid op. Maar ook zal er een positief signaal uitgaan richting bestaande ondernemingen. Hoe snel het project zal gaan, laat zich nog wat moeilijk voorspellen. Maar ik verwacht dat er sprake zal zijn van een ommekeer dat de werkgelegenheid betreft. U kunt er verzekerd van zijn dat de gemeente haar uiterste best zal doen om van dit project een succes te maken. 

Maar wij houden natuurlijk ook aandacht voor het bestaande bedrijfsleven. Ook dit jaar zullen in dat kader weer veel bestuurlijke bedrijfsbezoeken worden afgelegd en ook komen er weer twee grote ondernemersbijeenkomsten. Laten wij met elkaar de schouders onder het economisch herstel van Ooststellingwerf zetten.

Bomenkap langs N381 bij Oosterwolde

Vanaf maandag 5 januari tot en met dinsdag 20 januari worden er bomen gekapt langs de N381. Dit vindt plaats tussen het kruispunt Nanningaweg en het kruispunt Venekoten in Oosterwolde. De kap vormt onderdeel van voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassing van de N381.

De Buttinga (parallelweg N381) is tussen de Drie Tolhekken (kruispunt Nanningaweg) en de N351 (Bovenweg) tijdelijk afgesloten voor verkeer. Met uitzondering van fietsers en bestemmingsverkeer. De bomen worden gekapt en direct afgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7:00 en 19:00 uur. Op de locatie is sprake van verkeersmaatregelen, zoals het verlagen van de maximum snelheid. Ook worden verkeersregelaars ingezet voor de veiligheid.

De bomen die gekapt worden bevinden zich op de route van de vernieuwde en verbrede N381. Ook ontstaat zo ruimte voor de aanleg van een tunnel bij de Duistereweg en een onderdoorgang bij het kruispunt Venekoten. Alleen bomen die binnen het provinciaal inpassingsplan liggen worden gekapt. Dit is het werkgebied waarbinnen de nieuwe weg, de tunnel en onderdoorgang worden gebouwd.

Informatie
Nadere informatie over het bovenstaan en de voortgang van de werkzaamheden en de gebiedsontwikkeling kunt u vinden op www.N381.nl

Fietstunnel Appelscha wordt Huifkartunnel

Er komt een huifkartunnel in de Tilgrupsweg in Appelscha. Dit is op 17 december 2014 door Provinciale Staten van Fryslân besloten. Eerder was vastgesteld dat hier een fietstunnel zou komen.

Stimuleren paardenrecreatie
De CDA Statenfractie heeft in november 2014 vragen gesteld om de geplande fietstunnel in de Tilgrupsweg te vervangen door een huifkartunnel. Gemeente Ooststellingwerf wil de paardenrecreatie rondom Appelscha stimuleren. Een huifkartunnel geeft meer mogelijkheden voor huifkartochten. Net als de geplande fietstunnel, is de huifkartunnel verboden voor autoverkeer. De vlakbij gelegen kampeerboerderij krijgt hier een ontheffing voor.

Afsluitweekend
De geplande fietstunnel in de Tilgrupsweg was onderdeel van het contract Venekoten (Oosterwolde) tot de Drentse grens dat in april 2014 is gegund aan opdrachtnemer Heijmans. In april 2015 is een afsluitweekend gepland om twee fietstunnels en 19 (fauna)duikers te plaatsen. De wijziging van de fietstunnel naar een huifkartunnel heeft gevolgen voor de planning van Heijmans. Een van de fietstunnels die geplaatst zou worden, is de geplande fietstunnel in de Tilgrupsweg. Nu de fietstunnel een huifkartunnel wordt, wordt  het ontwerp van de tunnel aangepast. Er wordt daarom een extra afsluitweekend gepland voor de bouw van de huifkartunnel.

Informatie
Nadere informatie over het bovenstaan en de voortgang van de werkzaamheden en de gebiedsontwikkeling kunt u vinden op www.N381.nl

Openstellen Stationsstraat

Op woensdag 10 december 2014 hebben de ondernemers van Oosterwolde Promotion tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten voorstander te zijn van het volledig openstellen van de Stationsstraat. De formele procedure hiervoor wordt door de gemeente binnenkort gestart.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Arjan Janssens, a.janssens@ooststellingwerf.nl of 0516-566322.

Informatieavond PvdA

In samenwerking met energieleverancier ‘Noordelijk Lokaal Duurzaam’  (NLD) en het Friese ‘Ús Koöperaasje’ organiseert de PvdA op woensdag 28 januari 2015 een openbare avond over energiecoöperaties: goed voor het milieu, voor de regio en goed voor uw portemonnee!

In een aantal dorpen in Friesland zijn al energiecoöperaties met succes opgericht. In de gemeente Ooststellingwerf  is er tot nu toe een, ‘De Eendracht’ in Makkinga, die nauw samenwerkt met de werkgroep Duurzaamheid Overtjonger uit Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskermeer.

U bent van harte uitgenodigd deze informatieavond bij te wonen. De bijeenkomst is op woensdag 28 januari 2015 in de bovenzaal van Hotel De Zon, Stationsstraat 1 te Oosterwolde. Aanvangstijd 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Opening fitnesstoestellen Haerenkwartier

Op zaterdag 24 januari opent wethouder Sierd de Boer fitnesstoestellen in de groenstrook van het Haerenkwartier. Deze toestellen stimuleren volwassenen en kinderen om op een leuke manier meer te bewegen. Buurtsportcoach Koen Jansen wijden deze toestellen op sportieve wijze in.

Wanneer: Zaterdag 24 januari 2015 van 14.00 uur tot 15.30 uur
Locatie: Grasveld Hoge Haer (aan de kant van de Venekoterweg).

Werkgelegenheidscijfers 2013-2014

Ooststellingwerf

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Landbouw/visserij

878

859

827

814

807

806

792

780

772

774

774

Industrie/delfstoffenwinning

1199

1139

1117

1162

1179

1169

1168

1082

1044

1068

995

Nutsbedrijven

2

12

13

10

10

10

3

3

3

3

3

Bouwnijverheid

527

514

517

618

618

591

580

584

585

569

566

Handel en reparatie

1051

1077

1051

1077

1097

1110

1129

1153

1162

1138

1057

Vervoer, opslag en communicatie

465

461

454

478

490

515

469

491

499

486

488

Horeca

191

182

183

197

205

205

206

199

198

199

198

Financiële instellingen

249

249

262

235

210

209

188

167

164

69

50

Zakelijke dienstverlening

374

398

398

436

442

433

410

417

424

460

490

Openbaar bestuur en overheid

268

272

256

269

276

254

246

241

255

252

252

Onderwijs

388

414

412

403

400

396

418

425

425

415

391

Gezondheids- en welzijnszorg

858

840

823

835

835

887

945

901

964

980

1045

Overige dienstverlening

160

163

178

184

186

188

205

219

212

209

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal :

6610

6580

6491

6718

6755

6773

6759

6662

6707

6622

6530

Ondersteuning voor bedrijven in nood

De gemeente Ooststellingwerf en het IMK gaan samenwerken om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Doel van dit initiatief is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen.

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in nood te laat (financiële) hulp zoeken bij de gemeente uit schaamte of onwetendheid. Daarom is er een website en een telefoonnummer, waar ondernemers makkelijk om hulp kunnen vragen. De ondernemer kan daarna direct aan de slag om samen met een adviseur van het IMK naar oplossingen te  zoeken.  De problemen zijn vaak heel divers en kunnen liggen op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën. Wanneer een ondernemer (te) laat aanklopt voor hulp is een faillissement of een schuldsaneringstraject vaak onafwendbaar. 

Ondernemers uit  Ooststellingwerf  waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer: 088  999 0 155, of 24 uur per dag via internet: www.155.nl.

-->