Uitgave  |  Nummer 1, januari 2016
Voorwoord

Allereerst wens ik iedereen de beste wensen voor 2016! We beginnen dit jaar met vorst en gladheid. Ondanks de fantastische inspanningen van de mannen en vrouwen van de buitendienst, die dag en nacht strooien om de wegen begaanbaar te houden, blijft het glibberen en glijden op de weg. Daarom hebben we besloten de nieuwjaarsreceptie van vanmiddag af te lassen. De veiligheid van onze bezoekers staat natuurlijk voorop.

Natuurlijk zijn er ook positieve berichten. Langere tijd was er niet of nauwelijks belangstelling voor het bedrijventerrein, daar is de afgelopen maanden verandering in gekomen. Verschillende ondernemers benaderden ons met de vraag of er nog kavels beschikbaar zijn op het nieuwe deel van het bedrijventerrein Venekoten. Een eerste oriëntatie, maar zo begint het balletje in de regel natuurlijk wel te rollen.

Het sluit ook mooi aan op de geluiden die ik hoor. Het gaat iets beter met ondernemers in onze gemeente. De vraag groeit gestaag en ook er zijn ook meer opdrachten. Alleen staan de marges nog wel onder druk. Naast dat er weer vraag naar kavels komt, zie ik ook dat de leegstand van bestaande bedrijfspanden op onze bedrijventerreinen minder is geworden. De afgelopen jaren probeerden wij daar als gemeente meer op te sturen. Wanneer een geïnteresseerde partij zich meldde voor grond op het bedrijventerrein, vroegen wij consequent of een bestaand pand misschien ook tot de mogelijkheden behoorde. In een aantal gevallen bleek dat inderdaad het geval en daarmee is een deel van de leegstand aangepakt. 

Ook neemt de interesse voor het Ecomunitypark toe. Zeker nu de eerste gebouwen uit de grond schieten en er steeds meer zicht komt op de realisatie van het gebouw voor de shared facilities. Mijn verwachting is dan ook dat diverse bedrijven volgend jaar besluiten zich daar te vestigen. Dit betekent dat er meer gebouwd gaat worden, wat op haar beurt weer een impuls voor de economie en werkgelegenheid oplevert. Meer banen, dat is een verheugend vooruitzicht voor 2016. Ik verwacht dat het een positief economisch jaar in onze gemeente wordt met een groeiende werkgelegenheid en dalende werkloosheidscijfers. Vanzelf gaat dat natuurlijk niet, daar hebben we uw hulp en lef als ondernemer hard bij nodig! Als gemeente doen wij ons uiterste best om hierin te ondersteunen en faciliteren.

Harry Oosterman
Burgemeester

Nieuwjaarsreceptie 6 januari afgelast
Het college van B&W heeft vanwege de gladheid besloten de nieuwjaarsreceptie van vanmiddag (6 januari) niet door te laten gaan. De veiligheid van de bezoekers staat voorop. Er komt geen vervangende datum. Het college wenst iedereen een gelukkig en gezond 2016!
Opdrachtgevers bedankt!

Mijn naam is Ingrid Borgman. Ik ben accountmanager Werkgelegenheid van gemeente Ooststellingwerf. Ook in 2016 ben ik op zoek naar ondernemers of uitzendbureaus die een vacature hebben openstaan voor onze werkzoekenden.

Via het vaste item 'Ik zoek werk' in deze nieuwsbrief behaalden we al een aantal successen. Bij deze bedank ik graag alle opdrachtgevers voor hun interesse en inzet.

Aangezien we niet iedereen in het nieuwsitem kunnen plaatsen, die ik het deze keer anders. Ik vraag nogmaals aandacht voor alle enthousiaste en gemotiveerde werkzoekenden die graag aan de slag willen. Vanaf niveau 1 tot hogeropgeleiden, jong of ervaren, kantoorpersoneel tot mannen die uit de bouw/techniek komen. We hebben vast die leuke werknemer voor u!

Passende baan of werkervaringsplek?

Heeft u die passende baan of werkervaringsplaats voor onze werkzoekenden? Of u wilt graag meer informatie over eventuele subsidieregelingen? Neem dan contact met mij op via (0516) 56 65 70 of beter kom even langs voor een kop koffie.

Tot slot nog een kleine reminder: onze werkvouchers ter waarde van 1000 euro zijn natuurlijk ook in 2016 nog geldig!

Nieuw beeldmateriaal voor ondernemersnieuwsbrief

Het komende jaar fotografeert Nadine de Ruiter er in de gemeente op los. We vonden dat het tijd werd voor een opgefriste header in deze nieuwsbrief. Met foto's die passen bij het seizoen, maar nog belangrijker bij ondernemend Ooststellingwerf. 

In het kader van lokaal aanbesteden, is de Oldeberkoopse natuurlijk een geschikte kandidaat voor deze klus. "Regelmatig kom ik bij bedrijven voor een mooie reportage, van personeel of producten. Foto's leggen een moment vast, brengen een glimlach op je gezicht. Het is de moeite waard!", aldus de fotografe.

Mocht u nieuwsgierig geworden zijn naar haar werk neem dan eens een kijkje op haar website.

Gratis plastic tasjes verleden tijd

Per 1 januari 2016 zijn gratis plastic tasjes verleden tijd. Winkeliers mogen dan geen gratis plastic tas meer meegeven aan hun klanten. In Nederland gebruiken we gemiddeld 3 miljard plastic tassen per jaar. Dit zijn ongeveer 170 tassen per persoon per jaar. Deze tassen komen na gebruik te vaak in de afvalbak of op straat terecht. Zonde, want plastic is een waardevolle grondstof en bouwsteen voor nieuwe producten.

Het Rijk stimuleert afval te verminderen, zoveel mogelijk producten en materialen opnieuw te gebruiken en afval op een goede manier weg te gooien. Zodat uiteindelijk de recycling optimaal is. En er minder plastic in het zwerfvuil komt. Het verbod is een uitwerking van een Europese richtlijn om het gebruik van plastic tassen te verminderen.

Wat betekent het verbod voor u en wat kunt u doen? In de folder van het Ministerie wordt dit uitgebreid uitgelegd.

Help werkzoekenden aan een baan met de werkvoucher!

De gemeente Ooststellingwerf heeft een werkvoucher ontwikkeld om werkzoekenden in de bijstand te helpen aan een baan. U als werkgever kunt deze werkvoucher gebruiken als u een uitkeringsgerechtigde vanuit de participatiewet uit de gemeente Ooststellingwerf een baan aanbiedt. De werkzoekende moet minimaal 17 jaar zijn en de afgelopen zes maanden geen arbeidsovereenkomst hebben gehad bij de werkgever die de voucher aanvraagt.

Er zijn meerdere varianten mogelijk. Het hoogste bedrag is 1000,- euro per nieuwe werknemer voor een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden, zodat deze niet meer afhankelijk is van een uitkering (minimaal 28 uur). We hebben ook twee vouchers voor kortdurige arbeidscontracten van minimaal 3 maanden, deze zijn zeer geschikt voor uitzendorganisaties.

De werkvouchers zijn geldig tot 1 januari 2017. We hebben een subsidieplafond, dus wees er snel bij!

Meer weten?

U kunt meer informatie opvragen bij Accountmanager Werkgelegenheid Ingrid Borgman. Zij is bereikbaar via (0516) 56 64 70 of i.borgman@ooststellingwerf.nl.

In gesprek met B&W

Iedere maandag van 10.30 tot 12.00 uur kunt u, zonder afspraak, in gesprek met een wethouder. Voor een gesprek met de burgemeester kunt u een afspraak maken via (0516) 56 62 96.

Wanneer?

11 jan: Engbert van Esch
18 jan: Harry Oosterman en Sierd de Boer

 

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

Ondernemersloket

Piet Plantenga
bedrijven-contactfunctionaris
(0516) 56 62 40
p.plantenga@ooststellingwerf.nl


Ingrid Borgman
accountmanager werkgelegenheid
(0516) 56 64 70 
i.borgman@ooststellingwerf.nl

 

Lidia Huisman
recreatie en toerisme
(0516) 56 64 13
l.huisman@ooststellingwerf.nl


Bart Sieben

Programmamanager 
Biobased Economy
(0516) 56 64 74
b.sieben@ooststellingwerf.nl 

 

Sven Stielstra
Projectoördinator
Biobased Economy
(0516) 56 63 41
s.stielstra@ooststellingwerf.nl   

-->