Uitgave  |  Nummer 1, januari 2017
Voorwoord

Allereerst voor iedereen de wensen en vooral veel gezondheid. Laten wij ook proberen er weer een mooi ondernemend jaar van te maken. Als ik terug kijk op 2016 dan denk ik dat het een goed jaar is geweest.

Financieel hadden en hebben wij als gemeente onze zaken op orde. Er was en is geld voor nieuwe zaken en investeringen. Het Fonds Ooststellingwerf is wat mij betreft een groot succes geworden, Appelscha heeft een prachtige uitkijktoren gekregen, een bijzondere proef met zelfrijdend vervoer, het parkeerterrein Stipeplein is opgeknapt en uitgebreid en ook is de revitalisering van bedrijventerrein Venekoten Noord ter hand genomen. De eerste gebouwen op het Ecomunitypark zijn gebouwd en de financiering van het Ecomunity Centre is geregeld zodat met de bouw nog dit jaar begonnen kan worden.

Wij als college hadden weer veel bedrijven bezocht en daarbij viel het op dat ondernemers weer positievere geluiden lieten horen. Wat ook bijzonder verheugend is, zijn de cijfers van de werkgelegenheid in onze gemeente. Er zijn in onze gemeente in 2016  161 banen  bij gekomen ten opzichte van 2015, dat betekent een groei van + 1,9%. Mede daardoor is het ons vorig jaar gelukt om 69 mensen vanuit de uitkering aan een baan te helpen. Er zijn ook nog eens 77 mensen met in totaal 90 parttime banen die nog slecht een aanvullende uitkering krijgen. Wat mij betreft erg bemoedigende cijfers. Ik kijk dan ook vol vertrouwen uit naar 2017.

Ik denk dat het een mooi jaar gaat worden. Er zal worden gestart met de bouw van het Biobased Centre en veel Biobased projecten waar wij subsidie aan toe hebben gekend gaan in uitvoering. Er zullen weer een aantal nieuwe bedrijfspanden op onze bedrijfsterreinen worden gerealiseerd en ik verwacht ook meer bedrijven op Ecomunity. Ik hoop dat er ook een begin gemaakt kan worden met de verbetering van de detailhandelsstructuur van Oosterwolde.

Allemaal mooie en positieve zaken die ongetwijfeld weer een positief effect zullen hebben op de werkgelegenheid hier. 

Fairtrade

Op dinsdag 6 december ontvingen zes bedrijven en organisaties in Ooststellingwerf een Fair Trade certificaat van wethouder Hans Welle. Hiermee stijgt het aantal gecertificeerde bedrijven en organisaties in Ooststellingwerf tot 35.  “Een geweldige ontwikkeling”, aldus Hans Welle, die de certificaten persoonlijk langsbracht met de voorzitter van de Werkgroep Fair Trade; Henk Dongstra. “We willen eerlijke handel nog meer promoten. Hoe meer bedrijven en organisaties meedoen, hoe beter!”

Het gebruik van fairtrade producten is voor de gecertificeerde organisaties een goede manier om hun activiteiten op een maatschappelijk zorgvuldige manier uit te voeren. De producenten van onder andere fairtrade koffie, thee, chocolade en bananen zijn  kleinschalige  boeren. Zij  krijgen een eerlijke prijs voor hun producten. Hierdoor hoeven kinderen niet voortdurend mee te helpen, maar kunnen ze naar school. Ook produceren zij met respect voor het milieu.

Ook fair trade bedrijf worden? Neem dan contact op met  h.dongstra@kpnmail.nl.

Ik zoek werk

Mijn naam is Louise Holman, ik ben van 1967 en woonachtig in Oosterwolde. Destijds heb ik de Detailhandel en de Huishoudschool goed afgerond. Ik heb altijd hard gewerkt en nu ook maar te weinig uren om uit de uitkering te komen. Ik heb ruime ervaring als huishoudelijke hulp en als zorgverlener. Ik kom graag bij de mensen thuis om ze te helpen. U kunt mij inzetten als hulp in de huishouding of als schoonmaakster in uw bedrijf. 

Ik omschrijf mezelf als een dame die zelfstandig kan werken, ben dienstverlenend, werk netjes & schoon.

Mocht u een passende baan voor mij hebben, kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman.

Vanaf 2017 werkgeverssubsidie voor werknemers met lage lonen

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om laaggeschoolde werknemers in dienst te nemen, komt er vanaf 2017 een nieuwe subsidieregeling (Lage-InkomensVoordeel, LIV). Mocht u overwegen om binnenkort personeel aan te nemen, dan kan deze informatie nu al zinvol zijn.

Werkgevers die vanaf 2017 werknemers in dienst hebben die per uur minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk volwassen minimumloon verdienen, hebben recht op subsidie. De regeling geldt voor alle werknemers (zolang ze nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt), dus niet alleen voor nieuwe indiensttredingen.

Voorwaarde is wel dat de werknemer in een kalenderjaar minimaal 1248 uren heeft gewerkt. Een werknemer die heel 2017 gemiddeld 24 uur per week werkt haalt deze grens. Maar komt zo’n parttimer pas op 1 maart 2017 in dienst, dan wordt de 1248 uur niet gehaald en is er over 2017 geen recht op subsidie.  En neemt u bijvoorbeeld per 1 juni 2017 iemand aan voor 38 uur per week, dan werkt die persoon in 2017 ongeveer 1155 uur; geen recht op subsidie dus.

De subsidiebedragen zijn als volgt:

  • Bij een bruto uurloon tussen 100 en 110% van het wettelijk volwassen minimumloon is de subsidie per uur € 1,01, met een maximum van € 2000 per werknemer per jaar
  • Bij een bruto uurloon tussen 110 en 125% van het wettelijk volwassen minimumloon is de subsidie per uur € 0,51, met een maximum van € 1000 per werknemer per jaar.

Uitgangspunt is het minimum uurloon dat hoort bij 40 uur per week.

De subsidie wordt na afloop van het kalenderjaar automatisch berekend en uitbetaald door de Belastingdienst.

Nieuwjaarsreceptie 2017

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ooststellingwerf werd ook dit jaar weer goed bezocht. Burgmeester Harry Oosterman gaf een nieuwjaarstoespraak, waarbij hij sprak over: "Een jaar met kansen, met verschillen, laten we samen zoeken naar wat ons bindt".

De fotoserie geeft een goed beeld van de avond.

Het was een geslaagde avond. We hopen dat u er volgend jaar ook (weer) bij bent.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

Ondernemersloket

-->