Uitgave  |  Nummer 10, oktober 2015
Voorwoord

Meedoen in een baan betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur en in het algemeen lekkerder
in je vel zitten. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zij moeten ook naar vermogen mee kunnen doen, het liefst in een gewone baan. Om te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan het arbeidsproces is op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking getreden.

Lukt werken, maar niet zonder een steuntje in de rug? Dan valt men meestal onder de Participatiewet. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen - met of zonder beperking - te laten werken bij een gewone werkgever. Daarmee heeft de Participatiewet de Wet werk en bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong vervangen. Wanneer werken niet lukt, wordt er gekeken naar een andere manier waarop iemand een bijdrage kan leveren. Bijvoorbeeld met een tegenprestatie of met het verlenen van mantelzorg.

De gemeente voert de Participatiewet uit, zorgt voor begeleiding naar werk en voor een uitkering als dat nodig is. Een aantal jaren geleden is er een accountmanager Werkgelegenheid benoemd om de verbinding tussen de mensen in onze kaartenbak en de werkgevers te maken. Op dit moment is dat Ingrid Borgman. Zij heeft uiteraard heel veel contact met ondernemers. Als gemeentebestuur hechten we ook aan onze contacten met ondernemers en tijdens bedrijfsbezoeken vragen we altijd aandacht voor dit onderwerp.  Wat daarbij opvalt, is dat werkgevers in de regel positief tegenover het aanbieden van kansen aan deze mensen staan. Steeds meer ondernemers doen ook op dit gebied ervaring op. De meerderheid van die ervaringen zijn positief.

Vaak blijkt dat wij meer kwaliteit kunnen leveren dan wordt verwacht. Mede door de economische situatie laat het aantal vacatures nog wel eens iets te wensen over. Vanaf deze plaats roep ik ondernemers dan ook op om hun sociale gezicht blijvend te laten zien en daar waar mogelijk deze mensen een kans te geven. Als gemeente doen wij op onze beurt ons uiterste best om die kansen te verzilveren. Daar zijn al een aantal mooie voorbeelden van, maar wij zijn er nog niet.

Ik zoek werk

Mijn naam Jan de Jong (53 jaar), IT'er en woonachtig in Haulerwijk. Na een periode in het bankwezen ben ik nu weer werkzaam in de ICT. Mijn ervaring ligt in functioneel beheer, applicatie- en systeembeheer. Uiteraard ben ik ook geschikt als supportmedewerker. Ik ben goed in het doorzien van bedrijfsprocessen en kom goed uit de verf in overlegstructuren.

Ik ben leergierig, sportief, oplossingsgericht en kan zowel zelfstandig werken als in een team. Op het gebied van ICT heb ik veel opleidingen en trainingen gevolgd. Ook ben ik erkend hypotheekadviseur. Kortom ik ben van alle markten thuis, maar mijn passie ligt in de ICT. 

Ik ben per direct fulltime beschikbaar voor werk. Mocht u een passende baan voor mij hebben, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman.

Succesvolle BusinessContactDagen

Op vrijdag 2 oktober om 12.00 uur opende burgemeester Oosterman de BusinessContactDagen in Oldeberkoop. Hij roemde het lef van de organisatie voor dit initiatief. Het getuigt volgens de burgemeester van ondernemerschap en positief denken. Dat is ook nodig om met elkaar het economische klimaat in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Ruim 50 ondernemers uit de regio hebben twee dagen lang hun bedrijf en zichzelf gepresenteerd in het prachtige gebouw van BusinessCentre Bercoop (de voormalige Voorschot Bank). Ook is er veel genetwerkt, zowel onderling als met bezoekers. In een ongedwongen sfeer werd rustig kennisgemaakt en van gedachten gewisseld. Deelnemers en bezoekers waren dan ook erg positief over de opzet van de beurs. Veel van de deelnemende ondernemers hebben andere ondernemers leren kennen en weten nu nog beter wat er in de omgeving te koop is. Dit leidde tot nieuwe samenwerkingen, maar ook zijn meer ondernemers klant van elkaar geworden. De organisatie kijkt dan ook terug op een zeer geslaagde beurs. De kans op herhaling lijkt zeer groot.

Foto: Nadine de Ruiter.

Pilot Financieringslink gestart

Met de ondertekening van een intentieverklaring door de diverse deelnemers ging vorige week de pilot Fink (Financieringslink) van start. Fink is een online portaal waarmee midden- en kleinbedrijven snel en gemakkelijk inzicht kunnen krijgen in hun financieringskansen bij meerdere financiers. Met Fink wil het ministerie van Economische Zaken de dynamiek in de financieringsmarkt verbeteren.

 

De afgelopen jaren daalde het aantal verstrekte financieringen sterk, met name voor bedragen van minder dan 250.000 euro. Daarom startte het ministerie van Economische Zaken het pilotproject Fink, met als doel het aanvragen van financiering eenvoudiger maken en zo de financieringen aan MKB-bedrijven weer te stimuleren.

De pilotfase duurt tot maart 2016. Tijdens deze pilotfase kunnen MKB-bedrijven op het online portaal snel verkennen bij welke aangesloten financier zij mogelijk in aanmerking komen voor financiering. De aangesloten financiers variëren van crowdfundingsplatforms tot participatiemaatschappijen en kredietunies. Meer informatie vindt u op de website www.financieringslink.nl

15 oktober 2015: Informatie-inloop

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2016 en PlanMER

In de vorige nieuwsbrief hebben wij al melding gemaakt van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2016. Dit plan ligt vanaf 24 september tot en met 4 november 2015 ter inzage. U kunt het ontwerpplan digitaal raadplegen op de gemeentelijke website via de rechtstreekse link www.buitengebiedooststellingwerf.nl en via de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wij hebben besloten om tijdens bovengenoemde termijn ook nog een informatiemiddag en -avond te organiseren. Er is dan gelegenheid om informatieve vragen over het plan en de verdere procedure te stellen.

Wanneer: donderdag 15 oktober
Tijd: van 16.00 tot 21.00 uur
Waar: raadzaal gemeentehuis Oosterwolde

SpareSpace Stationsstraat 13 in Oosterwolde stelt winkelruimte beschikbaar

Vanaf september 2015 is er voor nieuwe ideeën van ondernemers ruimte in de Stationsstraat 13 in Oosterwolde. De organisatie SpareSpace zorgt dat nieuwe winkeliers of startups uit de regio voor zeer lage gebruikskosten (€ 150 p/maand) kunnen testen of hun idee levensvatbaar is. De winkelier betaalt in deze periode geen huur.

SpareSpace geeft starters een plek in deze ruimte en op de interactieve etalageruit die ook in Oosterwolde werkt. Voor de locatie Stationsstraat 13 zoekt SpareSpace nu ook nieuwe of uitbreidende ondernemers en startups. Bij verhuur of verkoop van het pand vertrekt SpareSpace binnen twee weken en gaat dan met haar ondernemers door naar het volgende leegstaande winkelpand. 

Geïnteresseerd?

Bent u deze ondernemer of startup? Of kent u iemand die dit graag wil? Meld uw tips aan info@sparespace.org t.a.v. Marcus Petstra. Bellen kan natuurlijk ook via (06) 44 11 65 77.

Help werkzoekenden aan een baan met de werkvoucher!

De gemeente Ooststellingwerf heeft een werkvoucher ontwikkeld om werkzoekenden in de bijstand te helpen aan een baan. U als werkgever kunt deze werkvoucher gebruiken als u een uitkeringsgerechtigde vanuit de participatiewet uit de gemeente Ooststellingwerf een baan aanbiedt. De werkzoekende moet minimaal 17 jaar zijn en de afgelopen zes maanden geen arbeidsovereenkomst hebben gehad bij de werkgever die de voucher aanvraagt.

Er zijn meerdere varianten mogelijk. Het hoogste bedrag is 1000,- euro per nieuwe werknemer voor een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden, zodat deze niet meer afhankelijk is van een uitkering (minimaal 28 uur). We hebben ook twee vouchers voor kortdurige arbeidscontracten van minimaal 3 maanden, deze zijn zeer geschikt voor uitzendorganisaties.

De werkvouchers zijn geldig tot 1 januari 2017. We hebben een subsidieplafond, dus wees er snel bij!

Meer weten?

U kunt meer informatie opvragen bij Accountmanager Werkgelegenheid Ingrid Borgman. Zij is bereikbaar via (0516) 56 64 70 of i.borgman@ooststellingwerf.nl.

E-Motiondag

17 oktober 2015 is een dag die in het teken staat van het elektrisch vervoer. In het centrum van Appelscha op de Boerestreek, temidden van de horeca en aan de rand van het Drents-Friese wold, demonstreren diverse bedrijven een 100% elektrisch vervoer. Alle grote en bekende auto merken zullen aanwezig zijn. Ook zijn er elektrische fietsen, scooters en zelfs motoren. Een transportbedrijf laat zien wat de toekomst brengt voor hun branche en installatiebedrijven uit de regio geven voorlichting over thuis opladen en gebruik van groene stroom, bijvoorbeeld met zonnepanelen. 

De werkgroep, bestaande uit ondernemers en inwoners van Appelscha, is verantwoordelijk voor de organisatie van de E-Motiondag 2015. Zij willen het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij de mensen brengen, vertaald naar de eigen leefstijl. De regio Appelscha profileert zich als 'Groen' en de leden van de werkgroep willen de leefbaarheid bevorderen in deze regio en het toerisme versterken door een educatieve attractie te organiseren. U bent van harte uitgenodigd voor deze dag. Het programma start om 11.00 uur met een spectaculaire opening en eindigt om 16.00 uur. Alle informatie vindt u op: www.emotiondag.nl.

Zelfrijdende shuttlebus

Gemeente Ooststellingwerf denkt in kansen en zoekt innovatieve richtingen om de gemeente voor iedereen leefbaar en bereikbaar te houden. Wij willen ervoor zorgen dat belangrijke faciliteiten als zorg, onderwijs, sport en winkels voor iedereen - jong en oud - bereikbaar blijven.

Het idee

Via telefoon, smartphone, app of web een voertuig afroepen day je vanaf de voordeur naar je locale bestemming brengt . Elk moment, overal, voor iedereen. Een dorp blijft zo een aantrekkelijke plek om te wonen, ook voor gezinnen met kinderen, ouderen met een zorgbehoefte en iedereen die beperkt(er) mobiel is. Terug naar het concept van 'De stoomtram' die in Ooststellingwerf reed begin vorige eeuw. De verbinding tussen inwoners en voorzieningen.

Eén van de mogelijkheden die wij onderzoeken is zelfrijdend vervoer. Een shuttle die op afroep beschikbaar is en de klant brengt naar zijn/haar bestemming: arts, winkel, school of OV opstappunt. Het betreft hier een locale verbinding. Uiteraard volledig elektrisch en daarmee passend in de duurzame doelstelling van de gemeente en provincie.

Doen

Op 16 en 17 oktober organiseren wij een demo met een shuttle bus zonder stuur en gaspedaal. Volledig autonoom rijdend. Een primeur in Nederland! Voor 16 oktober zijn partijen uitgenodigd om zelfrijdend vervoer te ervaren en om mee te denken in kansen en mogelijkheden richting 2018 en verder. Zo hebben wij al aanmeldingen ontvangen vanuit zorg, ITGWO, onderwijs, personenvervoer, RDW en ministerie van I&M. Op 17 oktober staat deze shuttle bus ter beschikking om andere nieuwsgieringen kennis te laten maken met deze vorm van vervoer tijdens de E-motiondag.

Uiteraard moeten er nog veel obstakels genomen worden om deze vorm van vervoer mogelijk te maken: wetgeving, veiligheid, aansprakelijkheid, etc. Hiervoor zijn wij als gemeente Ooststellingwerf aangesloten bij de taskforce 'Dutch Roads' van het ministerie van I&M. In deze taskforce zetten betrokken partijen zich in om pilots op de openbare weg versneld mogelijk te maken. Hierin zijn o.a. wetgever, ICT, wegbeheerders en politie vertegenwoordigd.

In Ooststellingwerf willen wij ontdekken hoe het wél kan en daarom nodigen wij u graag uit om op 16 oktober mee te doen. Aanmelden kan bij Frans Hamstra. Wacht alleen niet te lang, want er is voor maximaal 35 deelnemers plaats.

Humor en lekker eten op Dag van de Mantelzorg

Heeft u als werkgever personeel in dienst die mantelzorg verlenen. Gemeente Ooststellingwerf organiseert de Dag van de Mantelzorg om deze mensen extra in het zonnetje te zetten. Op dinsdag 10 november gaan mantelzorgers uit Ooststellingwerf genieten van een etentje bij Chinees Restaurant Tzong Don in Oosterwolde. Aansluitend volgt een optreden van een cabaretduo.

Veel mantelzorgers doen hun werk zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven. Ze zorgen voor hun naaste en hebben geen contact met andere mantelzorgers. Op 10 november worden mantelzorgers op meer dan 200 plaatsen in Nederland feestelijk bij elkaar gebracht en wordt er waardering uitgesproken voor hun bijzondere werk.

Het programma in Ooststellingwerf start om 16.30 uur en eindigt om circa 21.00 uur.
Locatie: Venekoterweg 38a in Oosterwolde

De chef-kok van Tzong Don demonstreert zijn kookkunsten in het restaurant aan de gasten. Na het eten is er een gastoptreden van een cabaretduo Harm en Roelof. In deze wereld vol hectiek, oorlog en ellende, proberen Harm en Roelof één en ander te relativeren, op geheel eigen wijze, muzikaal, humoristisch en vaak ook ontroerend. De bekende spiegel wordt voorgehouden. Kijk voor meer informatie op de website http://www.harmenroelof.nl/

U kunt zich opgeven voor deze middag bij Lianne Pool via l.pool@ooststellingwerf.nl.
Heeft u vervoer nodig of vervangende zorg dan kunt u dit ook aangeven bij Lianne Pool via bovenstaand e-mailadres of (0516) 56 62 85.

Ontbijten in het gemeentehuis tijdens Dag van de Duurzaamheid

Maak kennis met Fair Trade producten op 9 oktober van 8.00 tot 10.30 uur. U bent van harte welkom bij het Fair Trade ontbijt in de raadzaal van het gemeentehuis.

Het ontbijt wordt georganiseerd door gemeente Ooststellingwerf in samenwerking met de Werkgroep Fair Trade en Stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf (SOO). Het ontbijt wordt georganiseerd voor inwoners en bedrijven in het kader van de Dag van de Duurzaamheid. Na de opening en ontvangst door wethouder Sietse Derks vinden er twee presentaties plaats. De heer Dongstra, voorzitter van de SOO sluit het ontbijt af. Door heel Nederland vinden op 9 oktober honderden duurzame activiteiten plaats.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->