Uitgave  |  Nummer 10, oktober 2016
Voorwoord

Op 27 september heeft de gemeenteraad ingestemd met de komst van het Ecomunitycenter en zijn daarvoor de benodigde middelen nu beschikbaar. In dezelfde vergadering heeft de gemeenteraad ook het uitvoeringsprogramma Biobased Economy Ooststellingwerf vastgesteld. Twee ongelofelijk belangrijke stappen voor onze lokale economie. Het center gaat de schakel worden tussen onderwijs en onze ondernemers en zal naar verwachting ook zeker een rol gaan vervullen voor de regio.

De komst van het center is mogelijk, omdat onderwijsinstelling er vertrouwen in hebben en het belang van korte lijnen met het bedrijfsleven onderkennen. Maar ik ben ook heel blij dat veel eigen ondernemers zich aan het center hebben gecommitteerd. Ook zij zien nut en noodzaak ook in en ondersteunen meerjarig ook financieel dit initiatief. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Ook investeert de gemeente de komende vier jaar zes ton in het uitvoeringsprogramma Biobased Economy. Maar wij willen en kunnen de stap naar een duurzame economie niet alleen uitvoeren. Het programmaplan bestaat uit 50 innovatieve projecten tussen onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheid. Dit levert werkgelegenheid op en biedt kansen voor lokale ondernemers. Er zal nog hard gewerkt moeten worden om al deze projecten van de grond te krijgen en om ze te laten slagen. Maar de neuzen staan dezelfde kant uit en er is geloof en vertrouwen dat het kan bij alle betrokken partijen.

Als burgemeester ben ik vreselijk trots dat wij dit met elkaar hebben bereikt. Heel veel mensen zijn bij dit proces betrokken geweest en zijn dat nog steeds. Dat heeft gemaakt dat er voor dit alles een breed draagvlak is. Ik wil iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd erg bedankten voor die inspanningen en hen ook gelijktijdig feliciteren met het resultaat. Doet u als ondernemer nog niet mee of wilt u er meer over weten neem dan contact op met onze Bart Sieben. Zijn mailadres is: b.sieben@ooststellingwerf.nl.

Thema avond Samenwerking onderwijs - bedrijfsleven

Op 7 oktober vindt de ondernemersbijeenkomst met het thema 'relatie onderwijs en bedrijfsleven' plaats.  De inloop is vanaf 19.30 uur in het oude Rabobankpand (Veengang 1, 8431 NJ Oosterwolde).

Het wordt een avond met interessante gastsprekers die gaan vertellen over de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Op dit moment zijn we  hard bezig om verschillende mbo- en hbo-instellingen meer te betrekken bij de ondernemers in Ooststellingwerf via het Ecomunitycenter. Dat gaat lukken en wij willen u deze avond op de hoogte brengen van de ontwikkelingen en de mogelijkheden die dit aan u geeft.

Programma

19.30 uur Ontvangst

20.00 uur Opening en welkom - Burgemeester Oosterman

20.15 uur Presentatie Friesland College - Bernice Andeweg, Directeur Onderwijs Personeel & Innovatie

20.30 uur Presentatie Hoogeschool  van Hall - Larenstein - Harry Ankoné, Directeur Delta area & resources

20.45 uur Presentatie Stichting Duurzaam Ooststellingwerf - Kees van der Graaf, Directeur  SPiTS / Ale Kort, eigenaar Taxivervoer Kort

21.00 uur Korte Pauze

21.15 uur Presentatie Horecawerf Noord NL/ Actifood - Sietse Vogelzang, Accountmanager Horeca Noord & Evert Blaauw, Eigenaar Actifood

21.30 uur Presentatie Technologie Centrum Noord – NL  Dennis Carton, Projectmanager

21.45 uur Netwerken

Aanmelden

U kunt zich op deze pagina aanmelden.

Inkoopkalender

Op onze inkoopkalender kondigen we - onder voorbehoud - de verwachte aanbestedingen van gemeente Ooststellingwerf aan. Onze buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland beschikken ook over een eigen inkoopkalender. U vindt deze op hun websites. Voor meer informatie over de inkoopkalender kunt u contact opnemen met Mark de Gruijter.

Twitter

We vinden het van belang om tegemoet te komen aan uw wens, daarom plaatsen wij nieuwe aanbestedingen vanaf heden ook op Twitter. Hier vindt u dan een kort bericht over de nieuwe aanbesteding met een link naar de inkoopkalender. U kunt ons vinden via de volgende links:

Ooststellingwerf: https://twitter.com/Owerf 

Weststellingwerf: https://twitter.com/westwerf 

Opsterland: https://twitter.com/opsterland

TenderNed

Nationale en Europese aanbestedingen vindt u op http://www.tenderned.nl/. Sinds juni 2015 logt u op TenderNed in via eHerkenning. Zonder deze eHerkenning heeft u geen toegang meer tot de gegevens van uw onderneming en kunt u niet deelnemen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen). Koppel dit vervolgens aan uw gebruikersaccount in TenderNed. Meer informatie over TenderNed en eHerkenning vindt u op http://www.tenderned.nl/

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met inkoopcoördinatoren Sandra Onbelet en Mark de Gruijter via teaminkoop@weststellingwerf.nl.

Ik zoek werk

Mijn naam is Geert van der Zee en ben 57 jaar. Woonachtig in Oosterwolde

Vanuit de opleiding MAVO ben ik direct aan het werk gegaan bij Van der Veen. Hier heb ik jarenlang met veel plezier gewerkt en ben uiteindelijk doorgegroeid als bedrijfsleider/ondernemer verkoop Woninginrichting. Verder heb ik nog 13 jaar gewerkt bij een beddenspecialist in de sales. Ik heb dan ook veel vakkennis opgedaan in de woninginrichting.

Men kan mij omschrijven als een persoon die representatief, communicatief en dienstverlenend is. Ik kan snel tot de kern van de zaken komen en het geeft mij een goed gevoel als de klant ook tevreden is. Werken in de detailhandel of sales, daar ligt mijn passie. Maar ik sta open voor elke andere functie want ik wil graag weer aan de slag.

Mocht u een passende baan voor mij hebben, kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman.

Revitalisering bedrijventerrein Venekoten Noord – Dertien Aprilstraat

De revitalisering van het bedrijventerrein is op 14 september feestelijk van start gegaan. Burgemeester Oosterman en wethouder De Boer hebben samen voor het project in het zweet gewerkt. Sindsdien zijn de werkzaamheden voortvarend ter hand genomen. Door die inzet en ook het mooie weer ligt het project goed op schema. Er wordt alles aan gedaan om de overlast voor de bedrijven en het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Tot op heden bereiken ons ook weinig klachten over de uitvoering. Mocht er toch een probleem of een aandachtspunt zijn dan kunt u contact opnemen met onze medewerker Arjen Schimmel tel 0516 – 566 419 of per mail: A.Schimmel@ooststellingwerf.nl.

Save the date: Netwerkborrel Trambaan8 vrijdag 18 november

Vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en de politiek in Ooststellingwerf ontmoet u tijdens de netwerkborrel. Deze informele bijeenkomst vergroot uw huidige netwerk en eigen bekendheid. Het is geheel vrijblijvend en alle ondernemende mensen zijn van harte welkom. Aafke Sinnige, Jessica Simons, Hans Fijlstra en Joyce Voskamp zijn in ieder geval van de partij. Kunnen we op 18 november ook op u rekenen? Het vindt plaats van 17.30 tot 19.30 uur  in TRAMBAAN8?

Friese ondernemer van het jaar

De Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar, die na de eerste editie in 1989 is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie, wordt sinds 2000 georganiseerd door de Stichting Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar.

Aandacht voor ondernemerschap

Op de economische dynamiek in Fryslân mogen we best trots zijn met elkaar. De Stichting heeft zichzelf daarom tot doel gesteld om creativiteit en vernieuwing, of te wel excellent ondernemerschap, in Fryslân te stimuleren en te waarderen. De Finale is daar de meest zichtbare exponent van. Daarnaast is de Stichting een platform waar bestuurlijk en ondernemend Fryslân elkaar weet te ontmoeten en te spreken.

Ondernemingsprijs

Ieder jaar reikt de Stichting Verkiezing Friese Onderneming de ondernemingsprijs uit aan de beste Friese onderneming. Dat gebeurt tijdens een feestelijk evenement. De eerste volgende editie vindt plaats op dinsdag 4 april 2017. Voor de organisatie is een Stichting in het leven geroepen. Het stichtingbestuur en de werkgroep zorgen samen voor een spannende verkiezing en een spetterend evenement.

Kent u iemand die in aanmerking zou moeten komen voor deze prijs meld dit dan op de site http://www.verkiezingfrieseonderneming.nl/

BusinessContactDagen 2016
Na de succesvolle BusinessContactDagen van 2015 werd dit evenement  het afgelopen weekend weer gehouden in het BusinessCenter Bercoop Het thema voor dit jaar was: groei. Dit thema kwam in de gehele organisatie terug. Ongeveer 50 standhouders presenteerden zich aan collega ondernemers en het publiek. De beurs is goed bezocht. De deelnemende bedrijven hebben de nodige nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten bestendigd. Het lijkt er op dat dit evenement een vaste waarde gaat worden in het zakenleven in onze gemeente en voor de buurgemeente Weststellingwerf.
Ooststellingwerf, Hoe duurzaam bent u?

Kom op 10 oktober 2016 naar de Duurzame Startmanifestatie DO!

Tijd: 17.00 - 20.00 uur | Locatie: Veengang 1, Oosterwolde

De startmanifestatie

Op de inspirerende startmanifestatie presenteert DO! de reeds gerealiseerde projecten en komen inspirerende sprekers. Ook gaan we met elkaar in gesprek over duurzaamheid en wordt er een lokale en duurzame maaltijd geserveerd. Stichting DO! nodigt iedereen uit: van jong tot oud , die iets met duurzaamheid heeft, of er juist meer over wil weten. Kom langs op 10 oktober in de voormalige Rabobank te Oosterwolde.

Stichting DO!

Stichting DO! is een stichting die zich inzet om Duurzaamheid te bevorderen in de Gemeente Ooststellingwerf. De stichting helpt met onderzoek doen naar de haalbaarheid van duurzame projecten, helpt met subsidie verlenen en staat garant voor de afgesproken kwaliteit tegenover subsidieverstrekkers. DO! is hét duurzaamheidsplatform, en brengt mensen, ideeën en uitvoerders samen. Voor en door Ooststellingwerf.

Het programma en meer informatie staat op de website www.duurzaamooststellingwerf.nl.

Energiebesparen en netwerken met EZ

Bent u benieuwd hoe andere bedrijven met succes energiebesparing en duurzame energie toepassen? En wilt u kans maken op de EZ Energy Award ter waarde van € 25.000 netto? Kom dan naar het Evenement Energie besparen en netwerken met het ministerie van Economische Zaken op maandag 28 november in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Het begint om 13.00 uur.

Op de website van Rijkdienst voor Ondernemend Nederland staat alle informatie.

VECOZO voor lokale zorgaanbieders

Lokaal inkopen en aanbesteden staat hoog in het vaandel bij de gemeente. Soms gebeurt het zelfstandig en soms gebeurt het samen met Weststellingwerf en Opsterland. Wat betreft de zorg is er voor gekozen om bestuurlijk aan te besteden. Dit heeft er voor gezorgd dat wij nu heel snel en makkelijk zaken kunnen doen met 220 lokale zorgaanbieders. Dit stemt ons en ook onze zorgaanbieders tot grote tevredenheid.

Wij communiceren met de zorgaanbieders via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Zorgaanbieders hebben toegang tot dit knooppunt via VECOZO.

Op woensdagavond 28 september 2016 was in de raadszaal in het gemeentehuis in Wolvega een informatiebijeenkomst over VECOZO. De bijeenkomst werd goed bezocht (circa 80 aanwezigen) en voldeed aan de grote informatiebehoefte van de zorgaanbieders.

Via het knooppunt wisselen gemeenten en zorgaanbieders o.a. de volgende berichten uit:

  • toewijzing zorg (de opdracht van de gemeente aan de aanbieder om zorg in te zetten)
  • declaratie/factuur

Grote voordelen van het gegevensknooppunt zijn:

  • administratieve lastenverlichting voor zorgaanbieders (maar ook voor gemeenten)
  • beveiligde infrastructuur; privacy cliënt is gewaarborgd
  • zorgaanbieders kunnen op uniforme wijze communiceren met gemeenten

Meer informatie over het gegevensknooppunt en VECOZO vindt u hier. Ook vindt u hier de presentatie van 28 september 2016.

Openingsweekend Bosbergtoren

Beklim de nieuwe Bosbergtoren in Appelscha gratis op:

Vrijdag 14 oktober van 13.00 - 17.00 uur

Zaterdag 15 oktober van 10.00 - 17.00 uur

Zondag 16 oktober van 10.00 - 17.00 uur

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->