Uitgave  |  Nummer 11, november 2015
Voorwoord

Op dit moment wordt de derde ronde van het zogenaamde Koplopersproject in onze gemeente afgerond. Het Koploperproject helpt onze ondernemers om in één jaar op een doelgerichte en effectieve manier duurzamer te ondernemen. De afgelopen jaren is het Koploperproject uitgegroeid tot een netwerk van duurzame bedrijven en organisaties in onze gemeente. De bedrijven en organisaties uit dit netwerk werken met elkaar samen en geven een positieve impuls aan een gezonde en duurzame economie.

Bij de start zijn bedrijven met een scan en de Milieubarometer doorgelicht op duurzaamheid. Nieuwe kansen en verbetermogelijkheden worden dan in kaart gebracht waarna bedrijven concreet met een actieplan aan de slag kunnen. De deelnemers komen eens per jaar bij elkaar, delen kennis en ervaringen en leren zo veel van elkaar. Delen is vermenigvuldigen. Het Koploperproject werkt, omdat men écht van elkaar leert.

Ik moet zeggen dat het enthousiasme van de bedrijven die aan het project deelnemen erg aanstekelijk werkt. Iedereen is er op zijn eigen manier mee aan de slag geweest. De één gaat nagenoeg helemaal over op papierloos werken, alles digitaal en de ander realiseert een erg forse besparing op het brandstofgebruik van het wagenpark. Een andere deelnemer schaft zelfs een elektrische vrachtauto aan. Maar ook het feit dat ondernemers hun personeel betrekken bij de invulling van duurzaamheid heeft er toe geleid dat mensen ook thuis anders met duurzaamheid omgaan. Allemaal hele mooie resultaten.

Deelname aan dit project heeft de Koplopers veel bewuster gemaakt met betrekking tot duurzaamheid. Iedereen ging op zijn eigen manier en in eigen tempo op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen het bedrijf. Ik hoop en verwacht dat het koplopersproject ook in 2016 een vervolg krijgt en dat u daar dan ook aan deelneemt. Tenslotte attendeer ik u nog even op het Koploperssymposium van 25 november 2015 in hotel De Zon in Oosterwolde. U bent van harte welkom.

Harry Oosterman
Burgemeester

Netwerkborrel: vrijdag 13 november

Vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en de politiek in Ooststellingwerf kunnen elkaar op vrijdag 13 november ontmoeten tijdens een informele bijeenkomst. Het is ook een perfecte gelegenheid om een informeel praatje te maken met iemand van de gemeente.

Ontmoet mensen buiten je huidige netwerk en vergroot je eigen bekendheid:

Vrijdag 13 november van 17.30 tot 19.30 uur
TRAMBAAN8 in Oosterwolde

Netwerkborrel Ooststellingwerf is een initiatief van:
Hans Fijlstra - Installatiebedrijf Bakker
Jessica Simons - Juwelier Simons
Aafke Sinnige - Bos Tapservice
Joyce Voskamp - TRAMBAAN8

Op zoek naar relevante en betrouwbare data voor uw beleid?

Wilt u cijfers over (startende) ondernemers en vestigingen in uw gemeente ontvangen? En ook van vergelijkbare gemeenten, zodat u een vergelijk kunt maken? Wilt u de ontwikkeling van een bepaalde sector in uw regio monitoren? Of wilt u op basis van feiten en cijfers de resultaten van uw economisch beleid monitoren, zodat u - waar nodig - uw beleid kan bijstellen? Dan is KvK data op maat iets voor u!

Altijd maatwerk

U kiest zelf data over een geografisch gebied of data over een bepaalde sector. Ook bepaalt u welke data u over ondernemers, vestigingen, dynamiek, werkgelegenheid en conjunctuur wilt hebben. De geselecteerde data worden standaard vergeleken met Nederland. Daarnaast kan u ook kiezen met welk ander gebied of andere sector u uw data wilt vergelijken.

Ga naar www.kvk.nl/dataopmaat voor meer informatie of download een voorbeeldrapportage. Ook kunt u contact opnemen met Willem Verheij via (088)58 53 636 of mail naar data@kvk.nl.

Voortgang zelfrijdend vervoer

Op 16 oktober jl. reed de zelfrijdende shuttlebus haar eerste meters in Appelscha. De eerste testrijders waren vier leerlingen en hun docent van het Stellingwerf College. ’s Middags volgden een demonstratie en brainstormsessie met ruim 20 beslissers uit onder meer: zorg, openbaar vervoer, personenvervoer, organisatoren van festivals, de provincie, gemeente Den Haag en Helmond.

Tijdens de E-motiondag op zaterdag 17 oktober hebben 425 bezoekers een rit gemaakt in de EZ10. In de ideeën-/prijsvraagbus ontvingen wij 76 reacties.
Beide dagen leverden concrete informatie op over doelgroepen, benodigde middelen, partners en de mogelijke meerwaarde in onze gemeente. Wij zijn gesterkt in onze ambitie om medio 2016 een pilot op de openbare weg te faciliteren. Ooststellingwerf wil voorop lopen in deze ontwikkeling en aansluiten bij de behoefte om de leefbaarheid in de gemeente te vergroten.

De E-motiondag en de demonstratie van de zelfrijdende shuttle zijn voortgekomen uit de Manifestgroep. Deze groep bestaat uit elf ondernemers en organisaties die zich inspannen om binnen twee jaar tien initiatieven rondom duurzaamheid te realiseren.

Meer informatie?

Houd voor meer informatie de gemeentelijke website, Twitter- en Facebookpagina in de gaten.

Voortgang Uitvoeringsprogramma

Om de recreatieve-toeristische sector in de Friese Wouden te ontwikkelen is er in het eerste halfjaar van 2015 een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Veel ondernemers en betrokkenen uit de regio hebben hun input gegeven. Dit heeft geleid tot een totaaloverzicht van diverse projecten met drie hoofdlijnen, namelijk: Vermarkten, Verbinden en Ontwikkelen.

Naast het opstellen van het programma is een advies opgesteld over de Financiering en over de organisatie van de uitvoering. De provincie is bereid om mee te betalen aan de uitvoering van het plan. De gemeenten hebben het advies over de organisatie en financiering inmiddels besproken. Het ligt in de planning om in november de besluitvorming af te ronden.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Lidia Huisman.

 

 

Plusfood (BRF bv) investeert fors in energiebesparing

'Duurzaamheid een continue proces'

Oosterwolde - Bij Plusfood (BRF bv) in Oosterwolde staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Al jaren is het bedrijf deelnemer aan het landelijke initiatief MJA3 (meerjarenafspraak energie). Interne doelstelling is om in de periode 2005-2020 het energieverbruik met 30% te reduceren. Tot op heden zijn de resultaten zeer positief.

Zo is in 2014 17% minder gas verbruikt en 3,4% minder elektriciteit. Om de doelstelling dit jaar en volgend jaar te behalen is een speciaal actieplan opgesteld. 'We willen onder andere wat betreft de frituurlijn de elektrische verhitting vervangen voor thermische verhitting', vertelt manager production Jan Bergsma. 'Ook willen we onze restwarmte effectiever gaan gebruiken.' Andere actiepunten zijn het vervangen van de koeldeuren van het vrieshuis en het aanbrengen van Led-verlichting op het terrein. Bergsma: 'Duurzaamheid is een continue aandachtsgebied. Wij zijn altijd met dit soort investeringen bezig.'

Sinds 1997 is de kipspecialist gecertificeerd voor ISO 14001 (milieunorm). In 2007 kwam daar de certificering voor arbeid en gezondheid bij. Twee jaar later nam het bedrijf zitting in de nieuwe Werkgroep Duurzaamheid, opgezet door de gemeente. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Plusfood/BRF ook als deelnemer betrokken is bij het Manifest. 'We voelen ons betrokken als het gaat om duurzaamheid en milieu. En vooral aan samenwerking op lokaal niveau hechten wij veel waarde.'

Lees het hele artikel in de Nieuwe Ooststellingwerver van 4 november 2015.


Bijschrift foto: Jan Bergsma, manager production bij BRF, bij de waterzuiveringsinstallatie op het terrein van Plusfood aan de Houtwal in Oosterwolde.  

   
Bron: Fototekst.nl / Anita Boel

Zet alvast in uw agenda

Houd de volgende data vast vrij in uw agenda:

Koploperssymposium

Wanneer: 25 november 2015
Tijd: 19.30 uur
Waar: hotel-restaurant “de Zon” te Oosterwolde

Nieuwsjaarsreceptie

Wanneer: 6 januari 2016
Tijd: 16.00 uur

Binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging(en).

Gemeentelijk Vastgoedaanbod

De Weidedijk 1 te Langedijke

Dit voormalig schoolgebouw bevindt zich aan De Weidedijk 1 te Langedijke.  Het object is gerealiseerd in 1988 en heeft een oppervlakte van circa 550 m² op de begane grond en circa 150 m² op de verdieping.  Het gebouw is gelegen op een perceel eigen grond van 1.820 m², heeft een maatschappelijke bestemming maar in de lijn met de omgeving is wonen eveneens toegestaan evenals een beroepsuitoefening aan huis. Deze verruiming maakt het object zeer geschikt voor een woon-werk functie.

De vraagprijs van het object bedraagt € 250.000,- kosten koper.

Veenwijksweg 3 te Ravenswoud

Dit voormalige schoolgebouw is gelegen aan de Veenwijksweg 3 te Ravenswoud. Dit karakteristieke object betreft een monument en heeft een beschermde status. Het gebouw heeft een oppervlakte van circa 400 m² op de begane grond en circa 150 m² op de verdieping. De locatie is rustig gelegen op een perceel eigen grond van 1.560 m², heeft een maatschappelijke bestemming maar in de lijn met de omgeving is wonen eveneens toegestaan evenals een beroepsuitoefening aan huis. Deze verruiming maakt het object zeer geschikt voor een woon-werk functie.

De vraagprijs van het object bedraagt € 200.000,- kosten koper.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en het actuele Gemeentelijk Vastgoedaanbod op http://www.ooststellingwerf.nl/gemeentelijkvastgoed

Uitnodiging: 19 november gebiedssafari

Ontdek Het Nationale Park van Drenthe samen met collega-ondernemers uit het gebied. Op donderdag 19 november staat de derde editie van een succesvolle reeks gebiedssafari’s in het Nationale Park van Drenthe weer op het programma. Tijdens deze safari ontdekt u nieuwe activiteiten en ontmoet u collega-ondernemers uit het gebied.

Als actieve ondernemer willen we u graag informeren en inspireren over de belangrijkste speerpunten voor 2016. Want hoe ziet de campagne voor 2016 eruit? Waar zetten we op in en nog belangrijker: hoe kunt u hier als ondernemer optimaal van profiteren? Verder zijn er interessante presentaties en gastsprekers en is er volop de gelegenheid tot netwerken.

Programma

11.00 uur: Aanvang bij Schenkerij 'De Sluiswachter' te Dieverbrug
11.15 uur: Koffie en welkomstwoord door Stichting Toeristisch Bureau Westerveld & IVN               
11.45 uur: Start gebiedssafari ‘Op sportieve tour door Het nationale park van Drenthe’
12.00 uur: Activiteiten, bedrijfsbezoeken, presentaties, interessante weetjes en nieuwtjes over het gebied rondom Nationaal Park Drents Friese Wold
16.50 uur: Afsluiting en (netwerk) drankje bij Landgoed ’t Wildryck + presentatie
17.45 uur: Terug naar Dieverbrug

Deelnemen?

Wilt u deelnemen aan de gebiedssafari vanuit Het nationale park van Drenthe? Meld u dan vóór 12 november aan via info@hetnationaleparkvandrenthe.nl.

Ik zoek werk!

Mijn naam is Inge Heeringa. Woonachtig in Haulerwijk. Destijds heb ik de opleidingen Verzorging en VMBO groen gedaan. Maar de detailhandel trok mij veel meer! Ik heb met veel plezier gewerkt de firma Schlecker (een drogisterijketen) in Grootegast, waar ik ben begonnen als verkoopmedewerker en later ben doorgegroeid als filiaalleidster. Helaas is de firma Schlecker opgehouden met bestaan in Nederland. Gelukkig heb ik nieuwe banen kunnen vinden.

Op dit moment werk ik parttime bij een leuk bedrijf waar ze o.a. luxe broodjes verkopen. Ik zoek een fulltime baan of een parttime baan. Mocht u een passende baan voor mij hebben, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman.

Hergebruik afval en bespaar op uw kosten

Er is een toenemende vraag naar biomassa, zoals: hout, keuken-, groente- en tuinafval, rioolslib en mest. Momenteel wordt biomassa vaak ingezet voor de opwekking van duurzame energie. Op termijn verwachten we dat biomassa steeds meer ingezet wordt als grondstof voor producten. De waarde van biomassa of organisch afval neemt dus toe! Hergebruik van afval kan ook voor uw bedrijf een kostenbesparing opleveren. Produceert of gebruikt uw bedrijf biomassa en/of wilt u meer over mogelijkheden weten? Dan gaan wij graag met u in gesprek.

In Zuid Oost Friesland werken de gemeenten samen aan de regionale ontwikkeling van het gebruik van biomassa. We hebben een gezamenlijk belang; we willen graag met geïnteresseerde bedrijven de mogelijkheden verkennen om biomassa te produceren, dan wel te gebruiken. Wij willen concrete projecten genereren die als voorbeeld kunnen dienen voor andere bedrijven. Wij ondersteunen deze projecten en kunnen op diverse fronten hulp bieden.

Doet u mee? Kom naar de werksessie 'biomassa als verdienmodel'

Wij nodigen u van harte uit voor de werksessie ‘biomassa als verdienmodel’ om de kansen voor uw bedrijf te onderzoeken. Tijdens de werksessie doen we samen met enkele specialisten een eerste inventarisatie naar de mogelijkheden van biomassa voor uw bedrijf. Het vergroten van de marktwaarde voor uw biomassa staat hierbij centraal, in combinatie met het samenbrengen van vraag en aanbod in de regio. Om u een beeld te geven van kansen op dit gebied, noemen we een aantal voorbeelden:

  • Verwarmen van een kantine of zwembad met sloophout;
  • Fietsbrug van bio composiet en plastic uit biomassa;
  • Isolatiemateriaal van hennep
  • Wisselteelt van koolzaad met maïs tbv eiwitrijk veevoeder en biobrandstof voor tractoren.

Voorbereiding

Wij hopen natuurlijk dat u naar de werksessie komt. Mocht dit niet lukken dan zouden wij het wel op prijs stellen als u deze vragenlijst invult.

Aanmelden

Wanneer: 20 november 2015
Tijd: 9.00-12.00 uur (met aansluitend een lunch) 
Aanmelden: via de vragenlijst

Extra verdubbeling N381 start eind 2017

Eind 2017 start provincie Fryslân met de uitvoering van de verdere verdubbeling van de N381 tot Oosterwolde Zuid. Op dit deel komt ook een dubbelbaans weg (2x2 rijstroken) met een maximum snelheid van 100 km/uur. De komende twee jaar vinden voorbereidingen plaats. Begin 2017 start de provincie met de aanbesteding.

In januari 2016 staat een inloopmarkt voor de omgeving op de planning, waarbij het voorlopig ontwerp van de verdubbeling N381 Donkerbroek-Oosterwolde Zuid wordt gepresenteerd. Voor verdere informatie over de verdubbeling, de planning en ander nieuws over de N381 kijkt u op www.n381.nl.

Recreatiecongres 3 december 2015

In december vindt voor de 31e keer het Recreatiecongres plaats met dit jaar als thema ‘Tijd voor verandering!'. De afgelopen jaren bezochten meer dan 200 deelnemers het Recreatiecongres. Van deze bezoekers is het merendeel ondernemer of leidinggevende in de recreatie/horeca branche.

Wanneer: donderdag 3 december
Tijd: 12.00 tot 16.30 uur (aansluitend afscheidsreceptie van de huidige directeur van Recreatieschap Drenthe; Hans Hartog) 
Waar: Landal Aelderholt in Aalden

Meer informatie?

Meer informatie over het congres en om aan te melden, vindt u op www.recreatiecongres.nl.  

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->