Uitgave  |  Nummer 12, december 2015
Voorwoord

Vorige week kreeg ik het bericht dat Roelof Hamster overleden is. Zijn overlijden kwam voor mij als een schok, ondanks dat ik natuurlijk van zijn ziekte op de hoogte was en dat ik wist dat het niet goed met hem ging. Ik had het hem zo gegund dat hij gezond oud zou worden. Helaas is dat hem niet gegeven.

Roelof was jaren directeur van de Friki (het huidige Plusfood van BRF). Daarmee was hij directeur van het grootste bedrijf in onze gemeente als we het hebben over het aantal medewerkers. Door zijn kennis en vaardigheden heeft het bedrijf moeilijke tijden doorstaan en is het gegroeid en uitgegroeid tot een heel modern en duurzaam bedrijf waar nog steeds heel veel mensen werken. In die zin is het heel belangrijk voor ons als gemeente. 

Daarnaast was Roelof ook bestuurslid van de Commerciële Club Ooststellingwerf (CCO). In die hoedanigheid heb ik hem goed leren kennen en ben ik hem erg gaan waarderen. Hij had een scherpe blik, kon erg goed analyseren, was uiterst betrokken en betrouwbaar, kon erg vasthoudend zijn en hij was strategisch sterk. Hij had humor en was ook erg sociaal. Het sociaal domein van de gemeente lag hem dan ook erg nauw aan het hart. Hij heeft zich op veel manieren ingezet voor de CCO en onze gemeente. Zijn rol inzake de verdubbeling van N381 is denk ik van een doorslaggevend belang geweest. Vanaf het begin beet hij zich vast in die kwestie en nam daarvoor alle stukken tot in detail door. Waarschijnlijk kende hij de stukken zelfs beter dan de gedeputeerde die er over ging.

Roelof heeft gelukkig in juni nog een groot deel van het resultaat van de nieuwe N381 kunnen zien. De CCO heeft één van zijn drijvende en inspirerende bestuurders verloren. Ook ik ga hem missen en niet alleen als bestuurslid van de CCO, maar vooral als mens. Natuurlijk wordt hij in de eerste plaats gemist als vader, opa, broer, oom en vriend van velen. Mijn gedachten gaan naar hen uit. Ik wens hen allen veel sterkte en in het bijzonder zijn kinderen Machteld, Matthijs en kleinzoon Niels.

Harry Oosterman
Burgemeester

Nieuwjaarsreceptie

Er staat weer een nieuw jaar voor de deur. Een jaar vol nieuwe kansen. Voor ons brengt het jaar veel positieve ontwikkelingen, er staan weer mooie projecten op stapel. Wat brengt het nieuwe jaar voor u? Gaat u ook een aantal nieuwe uitdagingen aan? Wij horen het graag op de nieuwjaarsreceptie.

Datum: woensdag 6 januari 2016
Aanvang: vanaf 17.00 uur
Locatie: gemeentehuis Oosterwolde

U bent van harte welkom. Binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging.

N381

De werkzaamheden aan de N381 vorderen gestaag. Hierbij een update van de planning:

- Drachten-Donkerbroek: open vanaf 30 november 2015.
- Donkerbroek-Oosterwolde Noord: open vanaf 30 november 2015 (m.u.v. de oostelijke op- en afritten Nanningaweg. Afhankelijk van het weer is de oostelijke oprit Nanningaweg op 17 december 2015 gereed en de oostelijke afrit Nanningaweg in maart/april 2016 gereed.
- Oosterwolde Noord-Oosterwolde Zuid: gereed volgens planning op 31 december 2016.
- Oosterwolde Zuid-Drentse grens: open vanaf 27 november 2015.

Voor verdere informatie zie www.N381.nl

25 uitkeringsgerechtigden klaargestoomd voor een baan in de zorg en welzijn

Op 24 september vond de diplomering plaats van de tweede groep uitkeringsgerechtigden die de afgelopen 2,5 jaar deelnamen aan een gezamenlijk initiatief van Zorggroep Liante, Gemeente Ooststellingwerf, ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en ROC Friese Poort vestiging Drachten. Met een intensief Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) traject werden 25 mensen in de bijstand klaargestoomd voor een betaalde baan in de gemeente met gekwalificeerde erkende mbo-diploma’s in de zorg/welzijn.

In 2011 kwam er geld vrij uit het convenant over de Agema-gelden. Dit convenant had als doel om zorgorganisaties te ondersteunen bij het opleiden van personeel om het toen dreigende tekort aan personeel in de zorg op te vangen. In overleg met gemeente Ooststellingwerf ontwikkelden medewerkers van Bijzondere Trajecten Zorg (BTZ) van ROC Friese Poort vestiging Drachten, de opleidingstrajecten mbo Helpende Zorg/Welzijn (niveau 2) en mbo Maatschappelijk Verzorgende IG (niveau 3). Na een screening en intake, klommen 25 uitkeringsgerechtigden in de schoolbanken. Uiteindelijk heeft het BBL-traject voor veel studenten goed uitgepakt en zijn de meesten nu werkzaam in een betaalde baan in de zorg- of welzijnssector.

Wijkleerteam Oosterwolde: meedoen in de samenleving

De korte lijnen, heldere doelstellingen, passie en betrokkenheid van de samenwerkende organisaties en de inzet van de BTZ-docenten, studenten en gezinsleden maakte het project tot een succestraject. Een vervolg blijft dan ook niet uit. In oktober 2015 zijn de samenwerkende organisaties met een pilot om een Wijkleerteam in gemeente Ooststellingwerf op te zetten gestart. Hiermee halen we een stuk mbo onderwijs naar de gemeente toe, zowel met stages als met lessen. Heeft u geschikte stageplekken of andere suggesties die mogelijkheden bieden voor het Wijkleerteam? Neem dan vrijblijvend contact op met Willy Mellema (Wijkconsulent Wijkleerteam) via (0516) 56 74 40 of (06) 10 35 49 36 of kijk voor meer informatie op www.ooststellingwerf.nl/Wijkleerteam.

Werk in uitvoering in Waskemeer

Alle leerlingen van de Liudger locatie Waskemeer oriënteren zich op dinsdag 15 en woensdag 16 december op de toekomst. Hiervoor bezoeken zij onder andere ondernemers in Haulerwijk en omgeving.

Het project 'Werk in Uitvoering' wordt op woensdag 16 december afgesloten met een bedrijvenmarkt. Hier presenteren de leerlingen de bezochte bedrijven en vertellen ze over hun ervaringen. De bedrijvenmarkt wordt om 19.00 uur officieel geopend door wethouder Sierd de Boer en duurt tot ongeveer 20.30 uur.

Ik zoek werk

Mijn naam is Peter Huitema (48 jaar) en woonachtig in Haulerwijk. Ik heb een technische achtergrond en ben commercieel/administratief onderlegd. Dat heb ik goed kunnen combineren in mijn werk als Technisch Commercieel Medewerker Binnendienst. Zo heb ik gewerkt voor bedrijven (o.a. groothandel) in de hijs & heftechniek, brandbeveiliging, meet & regeltechniek en klimaatbeheersing.

Klantgericht en vooral een dienstverlenende relatiebeheerder die out of the box en in oplossingen denkt; dat ben ik. Schakelen tussen commercie (techniek) en administratie is mij op het lijf geschreven. Ik word graag betrokken bij het samen realiseren van omzet en resultaat. Daarnaast heb ik zelfdiscipline en plichtsbesef en ik kan zelfstandig binnen een team werken.

Banen in de techniek zijn er wel, maar technische administratieve banen zijn lastig te vinden. Mocht u een passende baan voor mij hebben, neem dan contact op met Ingrid Borgman.

Masterplan Centrum – Venekoten Noord

Stipeplein

Het tijdelijke parkeerterrein is zo goed als klaar. Het groen en de afscherming naar de Hoogengaardelaan zijn geplaatst. Naar aanleiding van klachten over de inrit is deze verlaagd. De inrit wordt nog enigszins verbreed. Ook wordt nog verlichting aangebracht. De precieze start van de herinrichting van het Stipeplein is nog niet bepaald. Zodra een startdatum bekend is wordt hierover bericht.

Afbeelding: definitief ontwerp Stipeplein

Fietspad Venekoterweg

De uitvoering van het fietspad langs de Venekoterweg is gestart. Vanaf 23 november 2015 is De Samenwerking bezig met vernieuwen van de riolering en de aanleg van een betonnen fietspad.

Ook het groen wordt verbeterd. Sommige bomen staan nu zo dicht op de weg dat ze een belemmering vormen voor groot verkeer. Een aantal bomen wordt daarom gekapt. Hier komen nieuwe, minder brede bomen voor in de plaats. Daarnaast worden de bermen ingezaaid met een bijen- en vlinderbloemenmengsel. De planning is om het werk begin april 2016 af te ronden. Hierbij zijn we natuurlijk sterk afhankelijk van het weer.

Venekoterweg

De reconstructie van de kruisingen Ploeggang en Houtwal door de provincie wordt vertraagd door de uitloop van de werkzaamheden aan de N381 bij Oosterwolde. Na de afronding van de N381 bij Oosterwolde zijn er meer mogelijkheden om het verkeer op een goede manier om te leiden bij werkzaamheden in de Venekoterweg.

SpareSpace zoekt enthousiaste starters

SpareSpace is nog steeds op zoek naar enthousiaste startende ondernemers met ambitie. Bent u geïnteresseerd in een (gedeelde) winkelruimte om uw eigen onderneming op te zetten? SpareSpace Oosterwolde biedt nu die mogelijkheid. Bent u geïnteresseerd? Meld u dan bij Dennis Mous van SpareSpace via 06 28 70 83 75. Voor meer informatie zie http://www.sparespace.org.

Scholieren en studenten onderzoeken Oosterwolde centrum

Scholieren van het Stellingwerf college en studenten van de NHL Leeuwarden doen de komende tijd onderzoek naarhet huidige centrum en naar de toekomst van het centrum van Oosterwolde. We zijn erg benieuwd naar hun bevindingen.

Eigen Nieuwsbrief

Check onze eigen nieuwsbrief op www.oosterwoldevernieuwt.nl en blijf op de hoogte.

Netwerkbijeenkomst Recreatie en Toerisme Friese Wouden

Op 7 december 2015 wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor toeristische ondernemers en organisaties in de Friese Wouden. Onderwerpen die o.a. aan bod komen, zijn: het uitvoeringsprogramma Friese Wouden, het nieuwe regiomagazine, gebruik van app’s, beursbezoek en de website Fryslân. Natuurlijk is het ook een uitstekende gelegenheid om te netwerken en kennis te maken met andere ondernemers en organisaties in de Friese Wouden. Aanmelden is niet nodig.

Datum: maandag 7 december
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: Conferentieoord Nieuw-Allardsoog
Jarig van der Wielenwei 6
9243 SH Bakkeveen

Boonstra scoort wereldprimeur met elektrotruck

'Investeren in milieu is altijd goed'


Haulerwijk – Een wereldprimeur voor Boonstra Transport uit Haulerwijk. Het bedrijf gaat als eerste een 44 tons elektrische vrachtwagen inzetten. Vanuit economisch oogpunt gezien is het volgens commercieel directeur Willem Boonstra een risico. 'Maar we zien het vooral als een mooie kans.'

Boonstra Transport is een echt familiebedrijf. In de jaren twintig van de vorige eeuw kochten de grootouders van het huidige management hun eerste vrachtauto. Inmiddels is de onderneming uitgegroeid tot een goed georganiseerde, strak geplande logistieke organisatie in het wegtransport met bijna 100 trekkende eenheden en zo'n 150 medewerkers. 'Wij zijn altijd met duurzaamheid bezig geweest', aldus de 53-jarige ondernemer. 'Niet zozeer onder die noemer, maar gewoon uit gezond verstand. In de afgelopen jaren heeft het alleen steeds meer een naam gekregen.'

Om één en ander duidelijk in beeld te brengen, nam Boonstra Transport in 2012 deel aan het eerste Koploperproject van de gemeente. Uit de duurzaamheidscan bleek dat het bedrijf al een heel eind op de goede weg is. 'We zitten overal bovenop', zegt Boonstra. 'Zo hebben we altijd geïnvesteerd in de modernste auto's die voldoen aan de hoogste milieunormen. Maar we werken bijvoorbeeld ook al jaren met gescheiden afval en vorig jaar is ons terrein voorzien van ledverlichting. Bovendien gaat in ons bedrijf tegenwoordig alles digitaal. Geen papierwerk meer en dat is een gigantisch voordeel.' In oktober 2013 werden de resultaten van de eerste editie van het Koploperproject gepresenteerd. Boonstra Transport ging met de publieksprijs aan de haal.

>> Nieuwsgierig naar het hele artikel? Lees het in de Nieuweooststellingwerver van woensdag 2 december 2015. Foto: Anita Boel Foto/Tekst

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in OWO-verband

De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO) werken ambtelijk al enige tijd intensief samen. Binnen dat kader is er een gezamenlijke afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) gevormd. Deze afdeling voert de taken vanuit gemeente Opsterland (Gorredijk) uit voor de drie OWO-gemeenten. Hoewel de meeste werkzaamheden vanuit Gorredijk worden geregeld, is het beleid t.a.v. vergunningverlening, toezicht en handhaving nog wel per gemeente verschillend. Ook kunt u voor een intake nog altijd terecht bij de klantbalies is de afzonderlijke gemeentehuizen.

Wilt u in contact komen met VTH? Dat kan via het algemene nummer van gemeente Ooststellingwerf 14 0516. Post kunt u sturen naar:

OWO-VTH
Wetterwille 5
8401 GB Gorredijk                                                                    

Spreekuur college

Maandag van 10.30 – 12.00 uur
U kunt zonder afspraak op het gemeentehuis komen, behalve voor het spreekuur van de burgemeester. Hiervoor belt u met (0516) 56 62 96.

14 december: Engbert van Esch

De spreekuren van Harry Oosterman en Sierd de Boer van 21 december en het spreekuur van Sietse Derks van 28 december komen te vervallen.

 

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->