Uitgave  |  Nummer 12, december 2016
Voorwoord

In 2005 ben ik hier begonnen als burgemeester met onder meer in mijn portefeuille Economische Zaken. In de ruim 11 jaar dat ik hier nu ben is er het nodige veranderd op dit terrein. Het overleg twee keer per jaar met de Commerciële Club Ooststellingwerf is heel erg veranderd. In het begin stonden wij toch min of meer tegenover elkaar en moest de gemeente verantwoording afleggen. In die periode kwam men ook vaak met een verlanglijstje bij de gemeente. Nu staan wij naast elkaar en werken wij samen. Wij praten elkaar nu vaak bij over de ontwikkelingen en werken samen aan projecten. De samenwerking om te komen tot een kwaliteitsverbetering van de N381 was perfect en zonder de inspanningen van de CCO hadden wij nooit dit resultaat kunnen bereiken. De oprichting van de Stichting DO is ook een prachtig voorbeeld hoe ondernemers op het gebied van duurzaamheid verantwoordelijkheid nemen.

Wij hebben als bestuur de afgelopen jaren heel veel tijd en energie gestoken in het verbeteren van de contacten met het bedrijfsleven. Wij zijn lid geworden van diverse ondernemersverenigingen en de activiteiten worden zoveel mogelijk door ons bezocht. Maar ook doen wij mee aan de BusinessContactDagen in Oldeberkoop en zijn wij aanwezig bij de Netwerkborrel in Trambaan8. Ook organiseren wij zelf 1 of 2 ondernemersbijeenkomsten per jaar. Daarnaast bezoeken wij ieder jaar tussen de 30 en 40 bedrijven en instellingen als bestuur. Die bedrijfsbezoeken zijn om onze waardering voor ondernemers te laten zien en om te horen wat er bij hen leeft, maar ook om te vertellen waar de gemeente mee bezig is.

Door al deze zaken ervaar ik een betere band met het bedrijfsleven en is het makkelijker om met elkaar in contact te komen. Over en weer is het laagdrempeliger geworden. Daar voel ik mij heel prettig bij en het maakt mijn werk gemakkelijker. Bovendien ben ik er van overtuigd dat je alleen door samen te werken, projecten met succes uit kunt voeren. Mocht u een bedrijfsbezoek van een delegatie van ons college ook (weer) op prijs stellen neem dan gerust contact op met ons ondernemersloket. Wij komen graag bij meerdere van onze ruim 1500 ondernemers op bezoek.

 

Harry Oosterman,

Burgemeester


 

Koopstromen onderzoek

De provincie Fryslân voert samen met de Friese gemeenten de komende periode een onderzoek uit naar het winkel- en koopgedrag van de consument in Fryslân. Het onderzoek levert inzicht op over e verschillende koopstromen tussen kernen en gemeenten en het functioneren van het winkelgebied. Op deze wijze zijn gemeenten beter in staat om beleid te maken op het gebied van detailhandel. Tegelijkertijd is de provincie beter in staat om gemeente op dit gebied te ondersteunen. Dit is van belang omdat er nu sprake is van zeer dynamische ontwikkelingen in de detailhandelssector. Daarnaast is er in de provincie ook nog sprake van krimp. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Broekhuis Rijs Advisering. Zij worden ondersteund door studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Er zullen in totaal 10.0000 enquetes worden afgenomen. Oosterwolde staat in de planning voor de tweede helft van december 2016. 

 

Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2017

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor inwoners en ondernemers van de gemeente Ooststellingwerf is maandag 9 januari. De receptie vindt plaats vanaf 17.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis ('t Oost 11, Oosterwolde).

De bijeenkomst is een mooie kans om elkaar te ontmoeten. We horen graag wat uw plannen zijn voor 2017. De toegang is gratis, opgave is niet nodig.

Nieuw: IBF Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

Speciaal voor de Friese MKB'er.

Op 1 november 2016 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân ter uitvoering van het economisch investeringsprogramma Wurkje mei Fryslân, in het kader van het aanvalsplan Internationaal Ondernemen, de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 vastgesteld. Deze regeling spitst zich toe op marktverkenning en -ontwikkeling.

Marktverkenning:
• Haalbaarheidsonderzoek
• Marktonderzoek
• Exportplan


Marktontwikkeling:
• Kennisvergroting export
• Vertaling export
• Ontwikkelingsprogramma
• Matchmaking

NB tot eind 2016 is de IBF Handelsmissies en beurzen - subsidieregeling nog van kracht.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Team WTC Leeuwarden - Center for Export & Import

Oproep: adopteer een Mader beeld en kom in de Hein Mader kunstroute!

In het jaar 2018 staat Friesland volop in het teken van kunst en cultuur, want Leeuwarden is dan Culturele Hoofdstad 2018. De gemeente Ooststellingwerf haakt hierbij aan met onder meer een ‘Hein Mader kunstroute’. Hein Mader werd in 1925 in Oostenrijk geboren en overleed op 86-jarige leeftijd in 2011. Hij bracht het laatste deel van zijn leven, een essentieel deel van zijn professionele carrière, door in Friesland. De droom van Hein Mader was een semipermanente buiten tentoonstelling van zijn beelden in Friesland. De collectie bestaat uit binnen- en buitenbeelden variërend van 30 centimeter tot 6 meter, van hout en verschillende soorten steen en staal. Zijn beelden zijn gebaseerd op rust en kalmte. De kinderen van Hein Mader beheren de beelden in Stichting Beheer Collectie Hein Mader.

De beelden van Mader worden gebruikt om met zowel binnen- als buitenlocaties een kunstroute te creëren. In de route wordt informatie opgenomen over de (geschiedenis van de) locatie, over het beeld zelf en over onderwerpen op het gebied van recreatie en toerisme, zoals evenementen en overnachtingsmogelijkheden. Op deze manier hopen we de toerist of de bewoner van Ooststellingwerf een goede indruk te geven van onze prachtige gemeente!

Voor de route met de binnen beelden zoeken we ondernemers, instellingen, ed. binnen de gemeente Ooststellingwerf. Door u aan te sluiten bij de kunstroute krijgt u een beeld van Hein Mader tot uw beschikking om tentoon te stellen. Daarnaast wordt u opgenomen in de kunstroute, wat extra aandacht voor uw bedrijf/instelling genereert. U kunt zelf meedenken over het type beeld wat u zou willen (materiaal en afmeting). Bij eventuele schade aan het beeld is de gemeente Ooststellingwerf aansprakelijk.

Denkt u dat een Mader beeld goed zou staan op de toonbank van uw winkel, op de balie van uw organisatie, in één van uw hotelkamers of kamer van uw B&B, in uw vergaderzaal, in de vensterbank van uw restaurant of in de hal van uw instelling? Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Cécile Brouwer. Zij is bereikbaar via: (0516) 56 62 30 of email c.brouwer@ooststellingwerf.nl. Wilt u vóór 21-12-2016 reageren?

Maderbeelden

Werknemers die niet goed genoeg kunnen lezen en schrijven

Een verborgen probleem waar je als werkgever wat aan kan doen.

In Friesland kan 15% van de bevolking tussen 16 en 65 jaar niet goed genoeg lezen en schrijven. Zij begrijpen onvoldoende de werkinstructies, werkbriefjes of  veiligheidsvoorschriften. Ook kunnen zij niet goed e-mailen of internet bankieren. Werknemers die laaggeletterd zijn, vertonen een hoger werkverzuim.

Meestal geloven mensen die niet goed kunnen lezen, dat ze het nooit zullen leren. Op school waren ze ook al niet goed, dus waarom zou het nu beter gaan? Deze mensen hebben een duwtje in de rug nodig om de stap naar taallessen te maken. De werkgever kan hun heel goed dat duwtje geven en dat niet alleen de werknemer daar voordeel van heeft, spreekt vanzelf.

Stichting Lezen & Schrijven werkt samen met de Gemeente, het Friesland College, de bibliotheek en Scala. Er is veel mogelijk: van doorverwijzen naar een computer- of taalles in het digi-taal-huis tot lessen op maat voor uw bedrijf. In gemeente Smallingerland leren werknemers van een schoonmaakbedrijf e-mailen omdat de werkgever roosters en werkinstructie via de mail wil communiceren. Alles kosteloos. Werknemers die er eerst tegen op zagen, zijn nu trots op hun eerste resultaten.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u uw werknemers en uw bedrijf (digi)taal verder helpen, neem dan vrijblijvend contact op met:

Joost Huiskens
joost@lezenenschrijven.nl
06-12786512

Logo stichting lezen en schrijven

Flextensie

Jaimy Pijnacker

Jaimy is in 2014 door teruglopende werkzaamheden bij haar werkgever in de bijstand terecht gekomen. Ze is sindsdien op zoek geweest naar een parttime functie in de regio en had tot op heden nog niet iets passends kunnen vinden. Vanuit Flextensie kwam er een opdracht binnen voor de functie van management assistent voor 24 uur per week. Deze functie is voor Jaimy op het lijf geschreven en na een sollicitatieprocedure is Jaimy 26 oktober gestart op haar Flextensie klus. Agendabeheer, voortgang lijsten bijhouden, lange termijn agenda, notuleren en diverse administratieve opdrachten is waar jaimy zich mee bezighoudt en deze werkzaamheden breiden zich nog steeds uit.  Deze werkzaamheden liggen haar goed en de opdracht is heel goed te combineren met haar thuissituatie. De Flextensie opdracht loopt tot het einde van dit jaar en er is goede hoop op een arbeidsovereenkomst na deze periode.

Flextensie is een dienst van gemeente Ooststellingwerf en maakt het eenvoudig en aantrekkelijk om snel bijstandsgerechtigden op flexibele basis in te zetten binnen uw organisatie. De uitkeringsgerechtigde meldt zich vrijwillig aan en krijgt via Flextensie de kans om op een lonende manier werkervaring op te doen. U als opdrachtgever krijgt een gemotiveerde kandidaat voor een eerlijk tarief. Heeft u behoefte aan ondersteuning op de werkvloer, vanwege uitval of ziekte van personeel, of misschien omdat u het tijdelijk erg druk heeft? Of wilt u een nieuwe functie uitproberen, zonder direct iemand te hoeven aannemen? Dan kan Flextensie voor u zeer interessant zijn! Als opdrachtgever betaalt u namelijk een vast tarief van € 12,00 per uur. Voor kandidaten met een bijstandsuitkering is Flextensie een eenvoudige manier om weer werkervaring op te doen en hun netwerk op te bouwen. De kans op een baan wordt daarmee aanzienlijk vergroot.

Dit soort taken en opdrachten kunt u aanmelden bij Lammert Dalstra (0621689312) of Ingrid Borgman (0516 56 64 70, i.borgman@ooststellingwerf.nl)

Succesvolle ‘Ik zoek werk’: hartelijk bedankt!

Vanuit mijn functie als accountmanager Werkgelegenheid, het Bedrijvenloket en mijn collega’s van de Dienstverlening Samenleving wil ik alle ondernemers enorm bedanken die hebben samengewerkt om onze uitkeringsgerechtigden een kans te geven op de arbeidsmarkt.

Via het item “ik zoek werk” hebben we al aantal successen behaald. Dit was niet gelukt zonder uw medewerking. Aangezien we niet iedereen kunnen plaatsen in het item “ik zoek werk” wil ik het deze keer anders doen. Ik vraag nogmaals aandacht voor alle enthousiaste gemotiveerde werkzoekenden die graag  aan de slag willen. Vanaf niveau 1 tot hoog opgeleiden, jong of ervaren in de productie, klantenservice, schoonmaak, detailhandel en/of techniek.

Mocht u een passende baan, of werkervaringsplek hebben voor onze werkzoekende of u heeft vragen over evt. subsidieregelingen, kunt u contact opnemen op mijn nummer 0516-566570. Of u komt langs voor een kop koffie!

Vergeet u niet dat de nieuwe Werkvoucher  ter waarde van 3000 euro voor u klaar staat  als u een uitkeringsgerechtigde een baan aanbied van 6 maanden!

Ingrid Borgman

Inkoopkalender

Op onze inkoopkalender kondigen we - onder voorbehoud - de verwachte aanbestedingen van gemeente Ooststellingwerf aan. Onze buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland beschikken ook over een eigen inkoopkalender. U vindt deze op hun websites. Voor meer informatie over de inkoopkalender kunt u contact opnemen met Mark de Gruijter.

Twitter

We vinden het van belang om tegemoet te komen aan uw wens, daarom plaatsen wij nieuwe aanbestedingen vanaf heden ook op Twitter. Hier vindt u dan een kort bericht over de nieuwe aanbesteding met een link naar de inkoopkalender. U kunt ons vinden via de volgende links:

Ooststellingwerf: https://twitter.com/Owerf 

Weststellingwerf: https://twitter.com/westwerf 

Opsterland: https://twitter.com/opsterland

TenderNed

Nationale en Europese aanbestedingen vindt u op http://www.tenderned.nl/. Sinds juni 2015 logt u op TenderNed in via eHerkenning. Zonder deze eHerkenning heeft u geen toegang meer tot de gegevens van uw onderneming en kunt u niet deelnemen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen). Koppel dit vervolgens aan uw gebruikersaccount in TenderNed. Meer informatie over TenderNed en eHerkenning vindt u op http://www.tenderned.nl/

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met inkoopcoördinatoren Sandra Onbelet en Mark de Gruijter via teaminkoop@weststellingwerf.nl.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

Ondernemersloket

-->