Uitgave  |  Nummer 12, december 2017
Voorwoord

Samen voortbouwen, dat is de werktitel van ons huidige coalitieakkoord. Als portefeuillehouder Inkoop en Aanbesteding hecht ik grote waarde aan een optimale relatie met onze lokale en regionale ondernemers. Bij de vaststelling van het huidige OWO inkoop- en aanbestedingsbeleid hebben wij onder andere om tafel gezeten met de besturen van de commerciële OWO-clubs: CCO,CCW en OKO.

Om de lokale en regionale economie zoveel mogelijk te bevorderen hebben wij in ons beleid opgenomen dat lokale en regionale ondernemers zo mogelijk actief worden uitgenodigd voor het uitbrengen van offertes.

Op jaarbasis koopt de gemeente Ooststellingwerf voor ruim 40 miljoen euro in, een noemenswaardig bedrag waarvan ongeveer de helft zogenoemd beïnvloedbaar is.

Jaarlijks hebben wij met de besturen van de OWO commerciële clubs een bespreking over hoe zij de uitvoering van lokaal en regionaal inkopen ervaren. Onlangs hebben de besturen aangegeven dat zij tevreden zijn over onze inkoopkalender, waarop wij alle komende opdrachten en aanbestedingen vermelden, en over het gekoppelde twitteraccount, waardoor zij tijdig een signaal krijgen om een offerte uit te kunnen brengen. In 2016 heeft Ooststellingwerf lokaal 20% en regionaal 36% ingekocht.

Ik heb zojuist de samenwerkingsovereenkomst met drie lokale aannemers en een lokaal installatiebedrijf ondertekend voor de bouw van het Biosintrum in Oosterwolde. Een mijlpaal waarbij het in goed overleg is gelukt om lokale partijen bij elkaar te krijgen voor de realisatie van dit mooie project.

Gelukkig zijn er nog genoeg uitdagingen op het terrein van inkoop en aanbesteding waarbij ik onder andere denk aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) waarvoor wij onlangs het landelijke convenant hebben (mee)ondertekend, en Beter Aanbesteden waarbij de nadruk ligt op een nog betere relatie met onze (potentiële) leveranciers.

Ik heb vertrouwen in het behouden en zo mogelijk verbeteren van onze huidige relatie met het lokale en regionale bedrijfsleven om zodoende de lokale en regionale economie optimaal te stimuleren. Samen bouwen wij voort.

Is MKBDoorgaan.nl iets voor mij?

Bent u zzp’er of MKB-ondernemer met maximaal 250 medewerkers? En ziet u zakelijk (financiële) problemen aankomen, bent u op zoek naar noodzakelijke groeifinanciering, of zit u zakelijk al in de problemen en weet u niet bij wie u kunt aankloppen?

Meld u dan aan bij MKBDoorgaan.nl, zodat wij kunnen kijken hoe zij u en uw onderneming kunnen helpen.

Dankzij de medewerking van banken, de provincies en andere overheden, en Instituut Gak is de hulp van MKBDoorgaan.nl kosteloos voor bedrijven in heel Nederland. Dat geldt zowel voor het eerste informerende gesprek, op basis van de informatie die u geeft door middel van het aanmeldformulier, als voor het verdiepende quickscangesprek met één van de bedrijfskundigen.

Meer informatie? Kijk dan op de website van MKBDoorgaan.nl

Melding defecte straatverlichting

Als een lantaarnpaal in uw straat of dorp niet brandt, kunt u bij de gemeente terecht om dit te melden. Dat kan mondeling, telefonisch, per e-mail of via de gemeentelijke website.

- Persoonlijk melden kan bij de publieksbalie in het gemeentehuis: ’t Oost 11, 8431 LE in Oosterwolde

- De storing per telefoon doorgeven kan via het nummer 14 0516 (geen netnummer nodig)

- De storingsmelding per e-mail kan naar gemeente@ooststellingwerf.nl

- Meldt u de storing liever via de website, ga dan naar www.ooststellingwerf.nl/melding  en vul het formulier in.

Bij het melden van de storing is het van belang dat u het lichtmastnummer doorgeeft (dat staat in gele cijfers op circa 3 meter hoogte op de lantaarnpaal). Als u het lichtmastnummer niet weet willen we de locatie van de lantaarnpaal graag bepalen aan de hand van het adres (dorp/straatnaam/huisnummer) of een duidelijke omschrijving van de locatie.

Gedeputeerde Sietske Poepjes ontvangt exemplaar boek ‘N381, meer dan een weg’

Gedeputeerde Sietske Poepjes kreeg dinsdagmiddag 31 oktober het eerste exemplaar van het boek ‘N381, meer dan een weg’ overhandigd door projectmanager Peter Kroeze.

In het boek staan diverse persoonlijke verhalen en achtergronden over de voorbereiding en de aanleg van de nieuwe N381. Een bekroning op alle werkzaamheden van de eerste fase. Betrokkenen vanuit zowel de omgeving als het project ontvingen in ’t Witte Huis in Donkerbroek vervolgens ook een exemplaar. De verdere verdubbeling van de N381, tussen Donkerbroek en Oosterwolde, start naar verwachting eind 2018.

Heeft u geen boek ontvangen en wilt u dit wel graag? Neem dan contact op via a.koolsbergen@fryslan.frl

Planning parkeerterreinen Trambaan - Brugkampweg

Op dit moment wordt er hard gewerkt om het parkeerterrein Brugkampweg klaar te maken voor gebruik. De planning is wat onder druk komen te staan doordat de uitvoering iets later is begonnen. Ook het weer van de afgelopen periode heeft de voortgang niet bevorderd, maar alles is er op gericht om aan het einde van week 50 het parkeerterrein weer open te stellen voor alle verkeer. Verder is het de bedoeling om na de jaarwisseling te beginnen met de definitieve aanleg van het parkeerterrein op de Trambaan. Als de weersomstandigheden meewerken kan daar in de loop van maart ook volop geparkeerd worden.  

Verkeersbesluit parkeerterrein Trambaan – Brugkampweg

De volgende verkeersmaatregelen zullen worden genomen:

- Het aanbrengen van een laad- en losplaats voor vrachtauto’s op het parkeerterrein Brugkampweg;

- Het aanbrengen van twee invalidenparkeerplaatsen op het parkeerterrein Trambaan;

- Het instellen van een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van 3 uur op het parkeerterrein Trambaan;

- Het instellen van twee voorrangskruispunten op de Dertien Aprilstraat – parkeerterrein Trambaan.

Het verkeersbesluit, incl. tekening, ligt vanaf 22 november 2017 ter inzage op het gemeentehuis te Oosterwolde. Het besluit treedt zes weken na deze bekendmaking in werking. Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, bel ons dan via nummer 14 ‑ 0516. Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Ooststellingwerf
T.a.v. commissie van advies voor de bezwaarschriften
Postbus 38
8430 AA  Oosterwolde

De acte is getekend, de Groene Grond Coöperatie is opgericht!

Tjerk Hof en Sieto van Houten hebben op 21 november 2017 hun handtekening gezet onder de acte van oprichting van de Groene Grond Coöperatie (GGC). Deze coöperatie gaat zich sterk maken voor slimme herverkaveling van grond bij verkochte agrarische bedrijven. Bij deze herverkaveling wordt gezocht naar een optimale balans tussen gewasproductie- en maatschappelijke doelstellingen. De GGC is medemogelijk gemaakt door: De Werven Netwerk Notarissen, Rabobank, de provincie Friesland, Gagelvenne en Gemeente Ooststellingwerf.

Meer informatie? Kijk dan op de website van het Biosintrum.

V.l.n.r.: Sven Stielstra (Gemeente Ooststellingwerf), Tjerk Hof & Sieto van Houten (bestuur GGC), Gerard Jippes (vz. Werkgroep GGC) en Abe Drijver (De Werven Netwerk Notarissen)

Ik zoek werk

Mijn naam is Durkje van Veen. Ik ben van 1955, ik woon in Haulerwijk en ik wil dolgraag weer aan het werk als financieel/boekhoudkundige medewerker.

Zo heb ik diverse opleidingen gevolgd, zoals de MBO detailhandel, VWO avondopleiding, boekhouding MKB en zelfs nog even rechten gestudeerd. Maar mijn voorkeur ging altijd uit naar de financiële administratie. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt. Zo heb ik jaren bij KPN op de financiële afdeling gewerkt, maar door een reorganisatie moest ik op zoek naar andere banen. Ik heb ervaring met werken op een advocatenbureau, zorgverzekering etc.

Ik omschrijf mezelf als een ervaren collega die zeker nog vitaal en enthousiast is. Graag werk ik met cijfers, zaken oplossen en verwerken van gegevens.

Accuraatheid en nauwkeurigheid zijn belangrijk in mijn vak, maar samenwerken met collega’s ook. Uiteraard moet ik nog even ingewerkt worden, maar daarna kan ik zeker ook zelfstandig werken. Ik ben in bezit van rijbewijs en auto.

Zoekt u een iemand die direct kan beginnen om uw bedrijf te versterken? Dan kom ik graag langs voor een kennismaking. U kunt contact opnemen met Ingrid Borgman Accountmanager Werkgelegenheid voor mijn gegevens, via het algemene telefoonnummer: 14 0516.

Week van de Uitwisseling

In de nieuwsbrief van november hebben we u verteld over ‘De Week van de Uitwisseling’. In de week van 11 t/m 15 juni 2018 zetten bedrijven en overheidsorganisaties in Friesland de deuren voor elkaar open, zodat werknemers de kans krijgen om een kijkje in de keuken van een ander bedrijf te kunnen nemen.

Unieke kans

De gemeente Ooststellingwerf doet al jaren mee aan dit project. Wanneer meer bedrijven uit Ooststellingwerf zich aanmelden, dan biedt dit een uitstekende kans om medewerkers uit te wisselen tussen de gemeente en bedrijven in Ooststellingwerf. Zo kunnen we elkaar ook beter leren kennen.

Waarom meedoen?

Laat uw medewerkers en uzelf inspireren door een andere werkwijze en een ander bedrijf, werk aan uw netwerk, deel kennis, leer van elkaar en onderzoek andere functiemogelijkheden in het kader van uw loopbaanontwikkeling. Deelname is eenvoudig en vooral leuk en leerzaam.

Meedoen

Meedoen is eenvoudig. U heeft er weinig werk van. Misschien wilt u eerst wat meer informatie over deze week. Neem dan contact op met Hillie Kroes, adviseur Personeel & Organisatie, tel: 0516-56 62 33 of email: h.kroes@ooststellingwerf.nl. Zij komt graag langs om ervaringen te delen, om u vragen te beantwoorden en u eventueel de weg te wijzen binnen WerkeninFriesland.

Klik hier om u aan te melden of voor meer informatie.

Meehelpen met de bouw van het Biosintrum? Word inzamelpunt!

Op vrijdag 1 december is de bouw van het Biosintrum in Oosterwolde begonnen. De eerste schep is de grond in gegaan en daarmee is ook de inzamelcampagne voor de spijkerbroeken gestart.

Het kenniscentrum voor biosbased economy wordt een ontmoetingsplek voor onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Voor de bouw wordt er gebruik gemaakt van leem van het eigen terrein, aangeplante vezelrijke gewassen zoals vezelhennep, duurzaam Accoya-hout en in de stopcontacten wordt mais verwerkt. De binnenwanden van het Biosintrum worden geïsoleerd met dekens van denim, gemaakt van oude spijkerbroeken.

Inwoners uit Ooststellingwerf kunnen hun oude spijkerbroeken doneren aan het Biosintrum. Deze kunnen ingeleverd worden in boxen of containers bij verschillende inzamelpunten binnen en buiten de gemeente.

Wilt  u ook inzamelpunt worden of meer informatie opvragen? Neem dan contact op via communicatie@ooststellingwerf.nl

Nieuwjaarsreceptie

Op maandag 8 januari 2018 vindt de nieuwjaarsreceptie plaats in het gemeentehuis in Oosterwolde. Noteer het alvast in uw agenda!

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden aankondigingen gepubliceerd van alle te verwachten aanbestedingen, met uitzondering van enkelvoudig onderhands, van de drie gemeenten. Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Daarnaast worden Nationale en Europese aanbestedingen tevens gepubliceerd op www.tenderned.nl. Wanneer u zich bij TenderNed registreert, kunt u door middel van een zoekfunctie en een attenderingsservice op de hoogte blijven van interessante opdrachten voor u.

Twitter

Wij plaatsen nieuwe aanbestedingen ook op Twitter met een link naar de inkoopkalender:

- Ooststellingwerf: twitter.com/Owerf

- Weststellingwerf: twitter.com/Westwerf

- Opsterland: twitter.com/Opsterland

Facturering

Als uw factuur aan de eisen voldoet dan kunnen we deze tijdig en juist afhandelen. Ook kunnen we u beter te woord staan bij vragen of opmerkingen over uw factuur. Stuur uw factuur naar het centrale adres van de gemeenten, bij voorkeur digitaal:

Vermeld de volgende gegevens op de factuur:

- Naam van degene die bij u de bestelling heeft gedaan

- Opdrachtnummer (indien bekend)

- Een duidelijke btw-specificatie.

Ooststellingwerf:

Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde of per e-mail naar facturen@ooststellingwerf.nl.

Weststellingwerf:

Gemeente Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega of per e-mail naar facturen@weststellingwerf.nl.

Opsterland:

Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag of per e-mail naar facturen@opsterland.nl.

De factuur wordt getoetst aan de eisen die de belastingdienst aan de factuur stelt. 

Ondernemersloket

V.l.n.r. Piet Plantenga, Ingrid Borgman, Lidia Huisman, Bart Sieben, Sven Stielstra

-->