Uitgave  |  Nummer 2, februari 2015
Voorwoord

Wethouder Veenhouwer stopt met zijn functie binnen de gemeente, het wethouderschap is niet langer te combineren met zijn bedrijf. Daarmee verliezen wij een zeer goede bestuurder die oog heeft voor mensen en ondernemen; zakelijk waar nodig en menselijk waar mogelijk. Wethouder Veenhouwer zette zich met hart en ziel in voor de recreatieve ontwikkeling van Appelscha, heeft gevoel voor verhoudingen en bracht een groot netwerk met zich mee. Ook was zijn rol bij de verdubbeling van de N 381 en de daarmee samenhangende projecten cruciaal. En als automan voelde hij zich als een vis in het water op het beleidsterrein Verkeer en Vervoer. Mede dankzij zijn inzet heeft de provincie gelden vrijgemaakt voor projecten die wij als gemeente erg belangrijk vonden. Verder heeft hij zich ingespannen om fairtrade gemeente te worden.

De gemeente staat ook de komende jaren nog voor een aantal lastige opgaven. Ik heb steeds de hoop gehad dat wij met het zittende college die klus konden klaren. Dat lukt niet, maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij dit ook met de opvolger van wethouder Veenhouwer redden. Ik wens Jan Henk persoonlijk en zakelijk alle goeds toe en bedankt voor alles wat je met hart en ziel voor onze gemeente hebt gedaan.

Thema bijeenkomst voor toeristische sector

Donderdag: 5 maart 2015
Tijd: 19.30 - 22.30 uur
Locatie: De Veurdeale
Adres: Veendijk 2, 7971 RR Havelte

Opgave vóór 23 februari via g.ebbeling@gemeentewesterveld.nl

Oplaadpunten elektrische auto's

Nog voor de zomer krijgt Ooststellingwerf zeven oplaadpunten voor elektrische auto’s geplaatst. Initiatiefnemer Kees van der Graaf van het bedrijf SPITS in Oosterwolde: ‘De gemeente propageert een groene gemeente te zijn. Als toeristen hier van onze prachtige, groene omgevingen komen genieten, dan moet je ook elektrische laadpunten kunnen aanbieden.’

Door twaalf lokale bedrijven en organisaties is afgelopen zomer een bijzonder manifest ondertekend. Daarin verklaren de partijen samen te werken aan het realiseren van tien initiatieven gericht op circulaire economie, innovatie en duurzame energie. De eerste resultaten worden nu zichtbaar, waaronder de oplaadpunten. ‘Samen met de gemeente ben ik aan de slag gegaan. Prachtig dat we binnenkort in Ooststellingwerf oplaadpunten kunnen aanbieden’, aldus Van der Graaf die zelf een volledig elektrische auto rijdt.

De palen worden bekostigd en geplaatst door een dochteronderneming van nutsbedrijf Liander.

Lees het volledige interview in de Nieuwe Ooststellingwerver van woensdag 11 februari.

Voortgang Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord

Stipeplein

Nu de voormalig Rabobank eigendom is van de gemeente worden er plannen gemaakt voor het Stipeplein. Als eerste actie zijn de hekken rondom het gebouw verplaatst en zijn er parkeerplaatsen beschikbaar gemaakt. Over de toekomst van het gebouw en de invulling van de locatie voeren we nog gesprekken met belangstellenden en de omgeving. Zodra er meer nieuws is melden wij ons. De herinrichting van het plein wordt in het voorjaar en de zomer opgepakt, zodat dat aansluit op de verbouwing van de supermarkt.

Ovonde Ploeggang

De provincie Fryslân werkt aan het ontwerp voor de geplande ovonde op de kruising Venekoterweg – Ploeggang. Het definitieve ontwerp is inmiddels door de gemeente beoordeeld. Een eerder ontwerp is met belanghebbenden besproken. De details worden nu nog uitgewerkt. Uitvoering van het werk wordt afgestemd met de werkzaamheden aan de N381. Over de precieze planning en werkzaamheden wordt later gecommuniceerd.

HaerenkwartierOpening Fitnesskwartier

Op 24 januari 2015 opende buurtsportcoach Koen samen met kinderen uit de buurt en wethouder Sierd de Boer op sportieve wijze het besneeuwde buitenfitnesspark. Daarnaast leverde de uitgeschreven prijsvraag een passende naam op voor het Haerenkwartier project aan de Hoge Haer: 'Fitnesskwartier'. Deze is door de bedenkster en de wethouder samen onthuld. Wij zijn tevreden met het resultaat en blij dat er al veel gebruik wordt gemaakt van het park en de fitnesstoestellen.

Eigen nieuwsbrief

Het project Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord heeft een eigen nieuwsbrief. Daarin wordt specifiek aandacht besteed aan het programma, de deelprojecten en de agenda voor bijeenkomsten. Ook komt in elke editie een betrokkene aan het woord. U kunt zich opgeven voor de nieuwsbrief via www.oosterwoldevernieuwt.nl

 

Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme De Friese Wouden

In opdracht van de vijf gemeenten in Zuidoost Fryslân en de Provincie Fryslân, werken Hanneke Schmeink en Theo de Bruin aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme De Friese Wouden. Het doel is een samenhangend programma waarbij de nadruk ligt op uitvoeren. Het programma geeft een vervolg aan de diverse onderzoeken, visies en rapporten.

Het opstellen van dit uitvoeringsprogramma gaat in nauw overleg met het Toeristisch Netwerk Friese Wouden. Om tot een concreet programma te komen, vinden er gesprekken plaats met belangstellenden. In de gemeentehuizen zijn inmiddels goed bezochte groepsgesprekken gevoerd.

Op 18 februari van 9.00 tot 13.00 uur organiseert de Stichting Toeristisch Netwerk Friese Wouden een netwerkbijeenkomst. Het uitvoeringsprogramma is één van de thema's. Het definitieve progamma en de locatie volgen nog, maar houd de datum alvast vrij in uw agenda.

Wanneer u nog uw bijdrage wilt leveren, kunt u contact opnemen met Hanneke Schmeink via info@hannekeschmeink.nl en/of Theo de Bruin via theodebruin@nlrnt.nl.

Turfroute VaarTV

Zaterdag 21 februari staat de Turfroute centraal in het RTL4 programma VaarTV. Te zien om ca. 17.00 uur bij RTL4, met herhaling op zondagmiddag ca 14.00 uur.

Nieuwe Aanjager Toerisme De Friese Wouden

Anneke Lukkes is vanaf 1 januari 2015 aan de slag gegaan als Regioaanjager Toerisme De Friese Wouden. Zij is in dienst van Merk Fryslân. Haar rol richt zich vooral op Doen; samen werken aan uitvoering! Dit betekent het verbinden van initiatieven en activiteiten, het versterken van het netwerk en een goede promotie van het gebied.

De samenwerking richt zich op ondernemers uit de toeristische sector, met de vijf gemeenten in De Friese Wouden. Merk Fryslân levert de ondersteuning.

Anneke Lukkes is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via mail: anneke@merkfryslan.nl of telefonisch via 0615427451.

Cursus gastheerschap Friese Wouden

In februari 2015 organiseert TNFW een cursus gastheerschap Friese Wouden als vervolg op een eerdere cursus door het IVN. Met deze cursus leren ondernemers hoe zij zich als ambassadeurs van de Friese Wouden kunnen presenteren. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Bedrijfspresentaties zijn een belangrijk onderdeel van de cursus.

De bijeenkomst is op 6 februari. U kunt zich opgeven bij Tineke de Groot via 0561 618168 of t.degroot@bureaudegroot.nl.

De week van de uitwisseling

Wilt u in uw organisatie ook mensen in beweging krijgen? Geef uw medewerkers de kans om een dag van baan te wisselen in de week van 8 juni tot en met 12 juni 2015. Deze week is een initiatief van WerkeninFriesland.

Of u nu directeur, baliemedewerker, controller, beleidsadviseur, administratief medewerker of brugwachter bent, iedereen die graag eens in de keuken van een ander bedrijf wil kijken, kan deze kans aangrijpen. De week van de uitwisseling wordt in Friesland voor de vierde keer georganiseerd en is met respectievelijk 400, 500 en 600 deelnemers een groot succes te noemen. In 2014 gingen maar liefst 615 medewerkers op uitwisseling bij 35 organisaties. 

Wat betekent de week van de uitwisseling?

De week van de uitwisseling is een initiatief van de stichting WerkeninFriesland. Deze stichting wil arbeidsmobiliteit en samenwerking in Friesland stimuleren. Met de steun van alle aangesloten organisaties en andere bedrijven slaan we de handen ineen in Friesland. De basisafspraak is 5=5. U biedt minimaal vijf plaatsen aan en in ruil daarvoor mogen vijf medewerkers kijken in de keuken van een ander bedrijf. Voor kleinere organisaties is 1=1 ook mogelijk.

Doe mee en stel één dag een aantal functies beschikbaar

Als organisatie stelt u voor één dag een aantal functies beschikbaar voor iemand anders. Uzelf of uw medewerkers laten deze dag zoveel mogelijk zien van de functie (taken, werkzaamheden, etc.) en hoe u deze werkzaamheden inricht. Zo leren we van elkaar, delen we kennis en oriënteren we ons op andere beroepen.

Waarom meedoen?

  • Inspireer uw medewerkers met een andere werkwijze en een ander bedrijf,
  • werk aan uw netwerk,
  • deel kennis en leer van elkaar en
  • onderzoek andere functiemogelijkheden in het kader van loopbaanontwikkeling.

Deelname is heel eenvoudig en vooral leuk en leerzaam.

Hoe kan u meedoen?

Hebt u als organisatie interesse om mee te doen of wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met Wietie Douma 059-2332336 of stuur een mail naar wdouma@leeuwarden.nl.

Bedrijven kunnen zich via de website van ‘WerkeninFriesland’ aanmelden. De medewerkers kunnen dan vanaf 1 maart aangeven bij welk bedrijf ze in de keuken willen kijken.

Export K.v.K.

Het Friese MKB maakt veel te weinig gebruik van de kansen en mogelijkheden die export en internationale handel voor hen kunnen bieden. Er zijn zoveel mooie Friese bedrijven die prachtige producten en diensten ontwikkelen die vermarkt kunnen worden in het buitenland. Om deze kansen voor export op te pakken en verzilveren is de Exportcarrousel in het leven geroepen.

Vanuit de Kamer van Koophandel wordt in samenwerking met de provincie Fryslan, de A7/Westergo-zone, Stenden, NHL en de Friese Exportclub in februari gestart met de Exportcarrousel. Voor bedrijven die bijvoorbeeld al deels exporteren, maar andere landen willen ontdekken of bedrijven die nog helemaal niet exporteren en een doelland voor ogen hebben, is de Exportcarrousel mogelijk een interessant initiatief. Drie studenten leveren dan in samenwerking met u een adviesrapport op waarmee u concreet aan de slag kunt richting de buitenlandse markt. Bekijk voor meer informatie de flyer.

Aanmelden kan telefonisch via Piet Plantenga (0516) 56 62 40 of via e-mail p.plantenga@ooststellingwerf.nl

Ik zoek werk

Even voorstellen...

Mijn naam is Peter Vaessen (52 jaar) en ik woon alweer ruim 20 jaar in het mooie dorp Oosterwolde. Ik heb altijd met veel plezier gewerkt in de logistieke sector als magazijnmedewerker. Magazijnmedewerker in de ruimste zin van het woord, want het werk omvatte vaak meer dan alleen het werken in het magazijn, wat het werk zeker ook uitdagender maakte. Ik heb jaren gewerkt in de Groothandel en heb mijn horizon verbreed door te blijven studeren en cursussen te blijven volgen. Ik ben graag in beweging en altijd op zoek naar iets nieuws en uitdagends, maar tot nu toe heb ik ondanks mijn ervaringen díe uitdaging nog niet gevonden. Kortom ik ben werkzoekende.

Ik ben een echte aanpakker die het werk ziet liggen. Daarnaast hou ik van orde en netheid en werk ik nauwkeurig. Bent u na het lezen van dit voorstelrondje of het lezen van Peter Vaessen zijn CV geprikkeld? Neem dan contact op met Ingrid Borgman en hopelijk begin ik dan snel met aan die nieuwe uitdaging.

 

Vertrek Jelle Woudstra

Jarenlang is hij één van gezichtsbepalers van “Milieu” geweest bij de gemeente Ooststellingwerf. Ruim 30 jaar geleden begonnen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Toen duidelijk generalist op het gebied van milieu. In de loop der jaren is hij uitgegroeid tot mede onze specialist Geluid en Bodem. Maar ook heeft hij met veel plezier burgers en ondernemers in het omgevingsloket te woord gestaan. Met zijn grote algemene kennis en ervaring lukte het altijd weer om de gewenste informatie te verstrekken. Hij heeft in december afscheid uit de actieve dienst genomen. Janny Velstra (aanwezig op maandag) neemt de werkzaamheden op het gebied van Bodem over en Dominicus de Vries (aanwezig op dinsdag en donderdag) pakt de overige milieuonderdelen op.

155 Red een bedrijf

Sinds een aantal maanden is de gemeente aangesloten bij het initiatief '155 red een bedrijf'. Op deze manier proberen we ondernemers die het moeilijk hebben op een laagdrempelige manier hulp te bieden. Vaak wachten ondernemers te lang met het vragen om hulp voor een probleem, waardoor een oplossing soms niet meer vindbaar is.

Wij roepen dan ook iedereen die het nu erg moeilijk heeft op dit via http://www.155.nl kenbaar te maken. Misschien voorkomen we dan dat u de deuren moet sluiten. 

Woonoffensief 2015

Het college van B en W heeft besloten om ook dit jaar als gemeente mee te doen aan het Woonoffensief.

Vanaf volgende week staat het programma voor woonmarkt 2015 online met meer informatie. U kunt zich dan ook weer opgeven voor deze woonmarkt in het gemeentehuis. In de volgende nieuwsbrief staat meer informatie, maar in verband met de planning stellen we u al eerder op de hoogte via de website. Heeft u interesse? Stuur een mail naar communicatie@ooststellingwerf.nl en u ontvangt volgende week de informatie per mail. De deelnemers van vorig jaar ontvangen automatisch ook een e-mail.

Begin maart start de publiciteitscampagne van de provincie. Hier sluiten wij ook bij aan.

De woonmarkt vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 april 2015. Het gehele Woonoffensief duurt van 28 maart tot 30 april 2015. Op zaterdag 28 maart is een open huizenroute. Op de website www.woonoffensief.nl staat meer informatie van de provincie Fryslân.

 

Update bestemmingsplan Buitengebied

De gemeenteraad heeft in september 2014 de Nota van Uitgangspunten voor het Buitengebied (NvU) vastgesteld. In deze NvU is in hoofdlijnen het beleid neergelegd ten aanzien van allerlei onderwerpen die in het buitengebied relevant zijn (bijvoorbeeld agrarische bedrijven, wonen, recreatie en natuur). Met de vaststelling van de NvU is vervolgens een start gemaakt voor de opstelling van het nieuwe bestemmingsplan van het Buitengebied zelf.

Voorontwerpbestemmingsplan

Op dit moment wordt druk gewerkt aan de opstelling van een zogenaamd voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied. Wanneer dit voorontwerpbestemmingsplan gereed is, wordt het voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Reageren op het voorliggende voorontwerpplan kan tijdens deze periode via een inspraakreactie.

PlanMER

Ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is een PlanMER (milieueffectrapportage) verplicht. Hierin is inzichtelijk gemaakt wat de milieugevolgen zijn van de geboden ontwikkelingsruimte in het nieuwe bestemmingsplan. Tot 28 januari 2015 was deze rapportage ter inzage gelegd en kon er op gereageerd worden. 

Planning

Concreet is het streven om in het eerste kwartaal van 2015  het voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak ter inzage te leggen. Tijdens deze periode organiseren wij ook weer inloopavonden. Op deze inloopavonden kunt u terecht met eventuele vragen en opmerkingen over het voorontwerpbestemmingsplan. Ook kunt u een inspraakreactie indienen. Het voorontwerp ligt voor een periode van zes weken ter inzage.

Projectwebsite

Via de projectwebsite www.buitengebiedooststellingwerf.nl kunt u het proces rondom de actualisatie blijven volgen en zijn de achterliggende stukken te raadplegen.

Op onder andere bovengenoemde site zullen wij te zijner tijd bekend maken vanaf welke datum het voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak ter inzage komt te liggen en wanneer de inloopavonden worden georganiseerd. Dit wordt overigens ook bekend gemaakt in de bekende huis-aan-huis bladen.

 

Netwerkborrel

Op 13 februari bent u van harte welkom op de netwerkborrel van Ooststellingwerf bij Trambaan8.

Vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en de politiek in Ooststellingwerf kunnen elkaar ontmoeten tijdens deze informele bijeenkomst.

De avond duurt vaN 17.30 uur tot 19.30 uur.

Netwerkborrel Ooststellingwerf is een initiatief van:

  • Hans Fijlstra - Installatiebedrijf Bakker
  • Jessica Simons - Juwelier Simons
  • Aafke Sinnige - Bos Tapservice
  • Joyce Voskamp - TRAMBAAN8
Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->