Uitgave  |  Nummer 2, februari 2017
Voorwoord

Ik heb het al vaak verteld en ben niet van plan om daar binnenkort mee te minderen: we zetten in op een duurzame economie. Een economie waarbij de biologie, en niet olie, centraal staat. In september vorig jaar stelde de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma Biobased Economy vast. De komende vier jaar is er € 600.000 beschikbaar om biobased projecten te financieren. Het lijkt mij daarom goed om u op de hoogte te stellen wat de huidige stand van zaken is.

Biobased Economy
Ruim veertig bedrijven uit Ooststellingwerf, brancheverenigingen en kennisinstellingen hebben zich verbonden aan de visie biobased economy en de bijbehorende plannen. Het programmaplan Biobased Economy bestaat uit vijftig innovatieve projecten tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Al deze projecten dragen bij aan duurzame innovaties op het gebied van Agro & Food, Bouw & Materiaaltoepassingen en Recreatie & Toerisme binnen de gemeente Ooststellingwerf.

Subsidies
In januari verleende de gemeente de eerste drie subsidies: € 25.000 euro voor haalbaarheidsstudie voedselbos van Stichting de Woeste grond, € 50.000 euro voor Applicatiecentre Biocomposiet en € 10.000 euro voor de pilot duurzaam interieur van de Jongens van Outdoor. Naast de start van de individuele project, betekende dit ook de aftrap van het uitvoeringsprogramma Biobased Economy en de eerste stap in de richting van een biobased gemeente.

Voedselbos
De afgelopen weken was er landelijke aandacht voor het voedselbos. Het voedselbos is een initiatief van stichting De Woeste Grond. De stichting wil in onze gemeente een voedselbos van 30 hectare grond realiseren. Een voedselbos is een door mensen gecreëerde gemeenschap van onder andere bomen, struiken, planten, paddenstoelen en dieren gericht op duurzame voedselproductie. Kortom; een alternatieve manier van landbouw waarbij de natuurlijke processen centraal staan. De haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd in samenwerking met stichting Van Akker naar Bos, het Louis Bolk Instituut, Wageningen Universiteit en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Applicatiecentrum biocomposieten
TCNN, Bouwbedrijf Buiteveld, Panelen Holland, Dengo BV, Oenema aannemings- en transportbedrijf en Stichting Duurzaam Ondernemen Ooststellingwerf gaan een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de ontwikkeling van een applicatiecentrum voor biocomposieten in Oosterwolde. In dit applicatiecentrum ontwikkelen ondernemers en kennisdragers producten en diensten op het gebied van Biobased materialen om zo de bouwsector verder te verduurzamen.

Duurzaam interieur
De Jongens van Outdoor gaan een duurzaam en biobased interieur realiseren voor hun nieuwe bedrijfspand, waarbij het een uitdaging is om de ‘CO2-footprint’ tot het minimum te beperken.

Eind 2017 verwachtten wij een totaal van 10 projecten succesvol opgestart te hebben. Dan, maar ook nu kan ik met trots zeggen: de duurzame toon is gezet!

Verdere verdubbeling N381 Donkerbroek - Oosterwolde
Gezocht: stage(werk)plekken voor onze nieuwe inwoners

De gemeente Ooststellingwerf is een samenwerkingsverband aangegaan met het Friesland College om een nieuwe opleiding te verzorgen in gemeente Ooststellingwerf. Het doel van de opleiding is om de Nederlandse taal te verbeteren en kennis te maken met werken in Nederland. De opleiding stelt de 14 deelnemers beter in staat om deel te nemen aan regulier vervolgonderwijs en het vergroot de kansen op werk. De opleiding wordt aangeboden aan volwassenen die Nederlands als tweede taal leren. Mensen die de verplichte inburgering hebben afgerond komen in aanmerking voor de opleiding. Ook volwassenen die nog met inburgering bezig zijn kunnen meedoen. Zowel mensen met als zonder uitkering van de gemeente kunnen deelnemen aan de opleiding.

Het programma is een praktijkroute. Er wordt voor een deel geschoold binnen een bedrijf. Dit gebeurt via een stage. Het andere deel bestaat onder andere uit het verbeteren van de taalvaardigheid. De opleiding duurt ongeveer een jaar.

We zijn inmiddels met de opleiding gestart en zijn nu druk op zoek naar opdrachtgevers die mee willen werken aan dit project. De deelnemer gaat twee dagen per week stage lopen bij een bedrijf. Daarbij wordt de deelnemer begeleid door de studieloopbaanbegeleider en een werkbegeleider. Door stage te lopen krijgen ze kennis van onze werkcultuur en leren ze de Nederlandse taal nog beter.

Wilt u wat doen voor onze nieuwe burgers door ze een stageplek aan te bieden binnen uw organisatie? Dan kunt u contact opnemen met onze accountmanager Werkgelegenheid Ingrid Borgman op telefoonnummer 05194-566470 of per mail i.borgman@ooststellingwerf.nl

 

De nieuwe winkelstraat

'De nieuwe winkelstraat' is een traject voor het winkelcentrum van Oosterwolde, waarmee we een passend antwoord op de veranderde en nog steeds veranderende omstandigheden in de detailhandel willen geven.
Een antwoord dat moet zorgen voor gezonde winkelbedrijven en een vitaal winkelcentrum in Oosterwolde. Een vitaal winkelcentrum dat medebepalend is voor het leefklimaat van Oosterwolde of zelfs van onze gemeente.

Ofwel, dit is van belang voor ons allemaal. Zowel privé als zakelijk.
Het project wordt gedragen door de gemeente, Rabobank, OP en CCO.

Kijk voor meer informatie op http://platformdenieuwewinkelstraat.nl/

Bent u ondernemer in het centrum van Oosterwolde en wilt u actief participeren in het traject?  Neem dan contact op met Oosterwolde Promotion:
Secretaris Oosterwolde Promotion: J. Witpeerd
Mail: jan@witpeerd.nl

Ik zoek werk

Mijn naam is Vera van Eijs en ik ben geboren in 1990. Woonachtig in Oosterwolde.

Onlangs heb ik de bacheloropleiding psychologie afgerond. Tijdens deze wetenschappelijke opleiding heb ik o.a. geleerd erg duidelijk en gestructureerd te werken met verschillende software. Ik ben op zoek naar een baan waarin ik hiermee anderen kan ondersteunen, en hopelijk ook nog veel kan leren! Daarnaast heb ik ook de Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam afgerond.

Het is als nieuwkomer op de arbeidsmarkt heel moeilijk om die leuke baan te krijgen, omdat men relevante werkervaring vraagt en die heb ik nog niet.

Mijn huidige baantje kan bijzonder hectisch zijn: vaak run ik in mijn eentje het afhaalrestaurant én het a la carte-restaurant. Er is nogal wat voor nodig om mij nog van mijn stuk te brengen. Ik kan goed prioriteiten stellen en door alle hectiek gestructureerd blijven werken. Ik leer hier veel en ga met plezier naar mijn werk, maar ik zou graag een baan willen hebben waarvoor ik ben opgeleid. Een traineeship zou ook leuk zijn.

Mocht u een passende baan voor mij hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Ingrid Borgman, Accountmanager Werkgelegenheid
Telefoon: (0516)-566470
Of  per mail: i.borgman@ooststellingwerf.nl

 

Appelscha-regio3.0 organiseert discussieavond over toerisme in Ooststellingwerf

Een aantal ondernemers heeft het initiatief genomen om plannen te ontwikkelen voor het bevorderen van de vitaliteit en de leefbaarheid van Ooststellingwerf. De initiatiefgroep Appelscha-regio3.0 richt zich op vijf pijlers: samenwerken, merkontwikkeling, stimuleren van recreatie en toerisme, stimuleren van cultuur en het stimuleren ondernemerschap.De focus ligt op korte termijn op de ontwikkeling van recreatie en toerisme.

De gemeente heeft in 2016 een onderzoek laten doen door SWECO (voorheen Grontmij) naar de ontwikkelingen in die sector: de Toeristische Monitor Ooststellingwerf 2016. Ook het Recreatieschap Drenthe (hier is gemeente Ooststellingwerf lid van) heeft in 2016 een dergelijk onderzoek laten doen door Ecorys: Toerisme in Drenthe in beweging.

Appelscha-regio3.0 organiseert binnenkort een discussieavond in de vorm van een arenasessie over het toerisme in Ooststellingwerf. Beide onderzoekers zijn uitgenodigd voor een presentatie van hun bevindingen. Aan de hand van deze bevindingen kunnen ondernemers en inwoners in discussie gaan over de toekomst van deze belangrijke economische branche in onze gemeente. 

Bijeenkomst: De stand van het toerisme in Ooststellingwerf

Datum:           dinsdag 28 februari 2017

Aanvang:       19:30 uur - inloop vanaf 19:00 uur

Plaats:            Dorpshuis de Wyken, Veenwijksweg, Ravenswoud

 

Werkzaamheden tunnel Duistereweg

Sinds maandag 9 januari is het mogelijk om via een tijdelijke voetgangers-/fietsersoversteek over te steken via een verkeerslicht, tot de tunnel klaar is. Sinds 30 december rijdt alle verkeer tussen Drachten en Drenthe rechtdoor over de nieuwe N381. Tijdens de laatste wegafsluiting maakte aannemer gebroeders Van der Lee de aansluitingen in het wegdek bij de tunnel Duistereweg in Oosterwolde. Begin maart 2017 ronden zij de werkzaamheden aan de tunnel af en krijgt de

weg de laatste asfalt laag. Tot die tijd is de maximum snelheid bij Oosterwolde 50 km/u. De aansluitingen met het kruispunt Duistereweg en het doortrekken van de parallelweg Buttinga over de tunnel zijn dan ook klaar.

Inkoopkalender

Op onze inkoopkalender kondigen we - onder voorbehoud - de verwachte aanbestedingen van gemeente Ooststellingwerf aan. Onze buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland beschikken ook over een eigen inkoopkalender. U vindt deze op hun websites. Voor meer informatie over de inkoopkalender kunt u contact opnemen met Mark de Gruijter.

Twitter

We vinden het van belang om tegemoet te komen aan uw wens, daarom plaatsen wij nieuwe aanbestedingen vanaf heden ook op Twitter. Hier vindt u dan een kort bericht over de nieuwe aanbesteding met een link naar de inkoopkalender. U kunt ons vinden via de volgende links:

Ooststellingwerf: https://twitter.com/Owerf 

Weststellingwerf: https://twitter.com/westwerf 

Opsterland: https://twitter.com/opsterland

TenderNed

Nationale en Europese aanbestedingen vindt u op http://www.tenderned.nl/. Sinds juni 2015 logt u op TenderNed in via eHerkenning. Zonder deze eHerkenning heeft u geen toegang meer tot de gegevens van uw onderneming en kunt u niet deelnemen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen). Koppel dit vervolgens aan uw gebruikersaccount in TenderNed. Meer informatie over TenderNed en eHerkenning vindt u op http://www.tenderned.nl/

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met inkoopcoördinatoren Sandra Onbelet en Mark de Gruijter via teaminkoop@weststellingwerf.nl.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->