Uitgave  |  Nummer 2, februari 2018
Voorwoord

Op 15 januari zijn de genomineerden voor de Duurzaam Bouwen Awards 2018 bekend gemaakt. En onze gemeente is genomineerd in de categorie Meest Duurzame Gemeente 2018. Samen met de gemeente Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer.

De Duurzaam Bouwen Awards zijn een initiatief van abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd. De Duurzaam Bouwen Awards 2018 biedt koplopers op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame bedrijfsvoering een podium. Onze blikvanger van het duurzame beleid van Ooststellingwerf is de bouw van het Biosintrum in Oosterwolde. Een kenniscentrum dat voor meer dan 80% uit biobased materialen bestaat.

Ik ben bijzonder trots op de nominatie. Het geeft aan dat wij op de goede weg zijn en dat wij nu ook gezien worden. Maar niet alleen wij als gemeente zijn op de goede weg, ook veel ondernemers uit onze gemeente doen mee, zeker op het gebied van duurzaamheid. Hier hebben wij een Stichting DO, een energiecoöperatie en eerder een Manifestgroep. Maar ook bijzondere initiatieven zoals de grote elektrische vrachtauto van Boonstra en het Ecomunitypark van Anne Jan Zwart.

Ook de gemeente draagt haar steentje bij want, naast het Biosintrum, worden er tal van biobased projecten gerealiseerd met steun van de gemeente. Wij hebben onze nek uitgestoken met het zelfrijdend vervoer in Appelscha. Daarnaast waren en zijn er tal van duurzaamheidsprojecten zoals het Koplopersproject, Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen, Perspectief op 0 en Energie voor het MKB. Als gemeente hebben wij ook in onze eigen huishouding duurzame maatregelen doorgevoerd. Wij zijn met elkaar op de goede weg.

Ik merk in mijn contacten met ondernemers dat het niet meer gaat over of het duurzaam moet zijn, het gaat nu vooral over de mate waarin en het tempo. Wat mij betreft kan het tempo nog wel wat hoger en daarom heeft de gemeenteraad een Versnellingsagenda vastgesteld. Ik hoop echt dat wij in Ooststellingwerf nog voor 2030 energie neutraal zullen zijn.

Wij hebben de hoofdprijs van de wedstrijd niet gewonnen. Voor mij maakt dat niet echt veel uit. Onze mindset en die van onze ondernemers is duurzaam geworden. Wij werken hier met elkaar hard aan een duurzame toekomst. Dat is de prijs die wij hebben en die koester ik. In mijn ogen zijn wij al groener dan de beide andere genomineerden. Dat gaan wij zeker ook blijven omdat wij hier duurzaam bezig zijn. Ik ben trots op Ooststellingwerf en de ondernemers in onze gemeente.

Verbeter uw buurt met verbeterdebuurt.nl

Verbeterdebuurt is de gemakkelijkste manier om meldingen en ideeën in de buurt letterlijk op de kaart te zetten. Het zorgt er dan voor dat de gemeente en andere betrokken partijen hiervan op de hoogte worden gesteld.

Op de kaart kunt u ook de meldingen in uw buurt bekijken en nagaan wanneer deze zijn aangemeld of opgelost. U kunt ook andere meldingen ondersteunen en discussiëren, zodat iedereen kan bijdragen. Het platform is meerdere malen onderscheiden en wordt aangemoedigd door het ministerie van BZK.

Ziet u ergens zwerfvuil, uitgevallen straatverlichting, afval, beschadigde bestrating of een andere vorm van overlast? Dan horen we dat graag. U kunt het hier doorgeven.

Planning parkeerterrein Trambaan

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de realisatie van het parkeerterrein op de Trambaan. In de loop van april zullen de auto’s gebruik kunnen maken van het parkeerterrein. Het parkeerterrein wordt voorzien van de aanduiding “blauwe zone” dus de parkeertijd is beperkt. De officiële ingebruikname wordt gepland in de tweede helft van april. 

Geen prijsverhoging kavels bedrijventerrein

Het was de bedoeling om de prijzen van de nog uit te geven kavels op het bedrijventerrein met 5% te verhogen. De gemeenteraad heeft besloten die verhoging niet door te voeren. U kunt dus nog steeds grond voor de oude prijs kopen.

Thema avond De Nieuwe Winkel Straat/Koopstromenonderzoek

Op initiatief van Oosterwolde Promotion is in samenwerking met de Commerciële Club Oosterwolde, de Rabobank en de gemeente contact gezocht met het platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS).

Platform De Nieuwe Winkelstraat is een onafhankelijk kennis- en netwerkcentrum gericht op de toekomst van winkelgebieden in Nederland. DNWS heeft een onderzoek in en met de ondernemers van het kernwinkelgebied Oosterwolde ingesteld. Er is een rapport opgesteld met aandachtspunten en aanbevelingen.

In en om het kernwinkelgebied worden diverse problemen gesignaleerd. Het ontbreekt aan sfeer en gezelligheid, er is sprake van leegstaande panden, overlast door hangjongeren, doordat een geschikt onderkomen ontbreekt en er heerst een gevoel van onveiligheid.

Daarnaast worden relatief weinig evenementen georganiseerd en het vinden van de benodigde vrijwilligers bij de evenementen is problematisch te noemen. De kwaliteit van de gastvrijheid heeft dan ook dringend behoefte aan een impuls.

Los van het rapport van DNWS heeft de provincie Fryslân een koopstromenonderzoek in de hele provincie laten uitvoeren en daarbij is Oosterwolde ook onder de loep genomen. Voor Oosterwolde geldt een grote koopkrachtbinding. Maar de problemen die door DNWS worden gesignaleerd komen globaal ook terug in het onderzoek van de provincie.

Er is nu een thema avond voor de gemeenteraad georganiseerd waarbij het rapport van De Nieuwe Winkelstraat zal worden toegelicht, daarbij zullen ook de raakvlakken met het koopstromenonderzoek aandacht krijgen.

Het is de bedoeling om de gemeenteraad inzicht te verschaffen in de problematiek en om gedachten uit te wisselen over hoe wij hier gezamenlijk mee aan de slag kunnen gaan.

Rob Weiss van DNWS zal een presentatie verzorgen en ook mensen van Oosterwolde Promotion, Commerciële Club Oosterwolde en de gemeente zullen het woord voeren.

Belangstellenden zijn van harte welkom om deze avond te bezoeken.

Datum:           8 februari 2018

Aanvang:        19.30 uur

Adres:             Gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde

Evenementenbeleid 2018

Het “Evenementenbeleid Ooststellingwerf 2018” is, behalve door het college, eveneens vastgesteld door H. Oosterman, burgemeester van Ooststellingwerf. Vanaf 4 januari 2018 is dit nieuwe beleid in werking getreden. Het Evenementenbeleid 2016 is ingetrokken.

U kunt het vastgestelde beleid raadplegen via onze website. Daarnaast liggen de stukken analoog ter inzage op het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

Tot en met 14 februari 2018 kunt u een inspraakreactie indienen op het vastgestelde beleid.

Onzeker over financiële situatie? Download het Geldboek!

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (2016) blijkt dat de helft van alle ondernemers in Nederland onzeker is over hun financiële kennis. Ruim de helft van de zzp’ers (52%) en bijna twee derde van de mkb’ers (62%) geeft aan in de drie daaraan voorafgaande jaren geconfronteerd te zijn met een ongewenste financiële situatie. Toch betrekken ruim vier op de tien ondernemers niemand bij hun financiën en administratie.

Het Geldboek Van de Kamer van Koophandel gaat in op de begroting, de bedrijfskosten, de financiering, belastingen, de inkomsten en het voorkomen van financiële problemen. Het doornemen van de hoofdstukken uit dit document geeft u snel inzicht in de geldzaken van uw onderneming

Kamer van Koophandel-directeur dienstverlening Michiel Huitema: “Het Geldboek helpt ondernemers om zicht te krijgen op hun financiën. Uit het onderzoek blijkt ook dat ondernemers mét kennis van geldzaken beter presteren dan ondernemers die daaraan twijfelen.”

Download hier gratis het boek.

Ik zoek werk

Mijn naam is Erik Zijlstra. IK ben 57 jaar en ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Graag wil ik in contact komen met een werkgever die mij een kans biedt om weer deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Naast levenservaring, werkervaring, leergierigheid en een hoog arbeidsethos ben ik ook een doorzetter en ik vind het leuk om mij vast te bijten in een technische uitdaging.

De laatste opgedane werkervaring is voornamelijk IT- gerelateerd binnen een grote organisatie. Naast een eventuele functie binnen de ICT ben ik zeker ook geïnteresseerd in een concrete technische uitvoerende functie , een logistieke functie of een functie in de groenvoorziening.

Ik ben zowel gewend om zelfstandig als in een team te werken. Een goede samenwerking met andere collega's is voor mij belangrijk. Bescheidenheid, betrouwbaarheid en integriteit zijn waarden die bij mij hoog in het vaandel staan.

Ik sta open voor een onbetaalde stage voor het eventueel aanleren van bepaalde competenties en om te kijken of er een wederzijdse klik is.

Zoekt u iemand die direct kan beginnen om uw bedrijf te versterken? Dan kom ik graag langs voor een kennismaking. U kunt contact opnemen met Ingrid Borgman, Accountmanager Werkgelegenheid, via het algemene telefoonnummer: 14 0516, voor mijn gegevens.

Regeling herbestemming of slopen panden

Er is door de provincie Fryslân twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor het herbestemmen of slopen van verpauperde of leegstaande panden in Friesland. Met deze regeling wil de provincie de woon- en leefomgeving in Friese dorpen en steden verbeteren. Geïnteresseerden kunnen vanaf 5 februari subsidie aanvragen. De herbestemmingsregeling sluit 28 december of op het moment dat het subsidieplafond is bereikt.

De regeling is breder dan de voorgaande herbestemmingsregeling. Eerder stimuleerde de provincie enkel herbestemming van niet-woningen naar minimaal drie woningen in de huursector. De verbrede regeling maakt het mogelijk om ook te herbestemmen naar andere nieuwe functies. Dit naast het herbestemmen naar wonen. Afhankelijk van de situatie kan zelfs sloop meer gewenst zijn. Binnen de verbrede regeling is het mogelijk hier subsidie voor te krijgen.

Er wordt gewerkt met een prestatiesubsidie. Hierbij zijn geen specifieke subsidiabele kostenposten. Er wordt subsidie verleend voor het realiseren van herbestemming of sloop. Hierbij wordt het molenaarsprincipe gehanteerd. Dit betekent wie het eerst komt wie het eerst maalt. De ervaringen die opgedaan worden met de verbrede herbestemmingsregeling, worden gebruikt bij het vormgeven van het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving in 2018.

Kijk hier voor meer informatie.

Bosbergtoren Appelscha

De Bosbergtoren heeft een mooi eerste jaar gehad. Ruim 23.000 bezoekers zijn er vorig jaar geweest. Dit is een vertienvoudiging van het bezoekersaantal van de oude toren. Drukste periodes zijn de vakanties en de zomer, met een uitschieter voor de maand augustus. Maar ook het najaar gaat prima, met natuurlijk de herfstvakanties als piek.

Ook bleken de diverse evenementen in trek. Zo organiseerde Staatsbosbeheer avondwandelingen gecombineerd met een bezoek aan de toren en vonden er enkele leuke bijeenkomsten boven op de toren plaats, waaronder een huwelijk.

Voor 2018 hopen we op een nog mooier jaar. De invulling is aan u: organiseert u evenementen in de omgeving, werkt u aan arrangementen voor onze gasten, heeft u ideeën hoe de Bosbergtoren voor uw toeristisch product een waardevolle aanvulling kan zijn? Laat het ons weten! 

LF2018 ook in Ooststellingwerf!

Het jaar van Culturele Hoofdstad is officieel van start gegaan.  Daarom organiseerde de gemeente Ooststellingwerf 24 januari een bijeenkomst om alle initiatiefnemers die wat (willen) organiseren in Ooststellingwerf in het kader van Culturele Hoofdstad, te verenigen. Zowel digitaal, op www.lf2018ooststellingwerf.nl, als letterlijk: de initiatiefnemers met elkaar in contact brengen.

Er werden diverse pitches gegeven door initiatiefnemers, om aan te tonen welke activiteiten er zoal in Ooststellingwerf te beleven zijn de komende tijd. Zo werden er pitches gehouden over Theater Kattinga, de tentoonstellingen van Stichting Nobilis, de Turfvaartdagen, het Art-Hotel & Symphony of Soils. De bijeenkomst werd door ruim 50 personen bezocht. Inmiddels staan er al 26 activiteiten op de website aangemeld.

Was u niet bij de bijeenkomst, maar wilt u wel uw activiteit aanmelden? Dat kan! Het hele jaar kunt u nog activiteiten aanmelden op de website van LF2018Ooststellingwerf.

U wilt toch ook dat wij uw pand komen redden?!

Na onze vorige oproep hebben wij weinig reacties ontvangen. We roepen u daarom nogmaals dringend op ons te helpen!

Om op sterkte te blijven zoekt de brandweer in Ooststellingwerf nieuwe collega’s. Als vrijwilligersposten hebben we voldoende bezetting nodig om altijd uit te kunnen rukken. Voldoende bemensing is daarom in ieders belang! Daarom vragen we ook u om hulp.

Vindt u een brandweer op sterkte ook van belang? Dan vragen wij u medewerkers van uw organisatie of bedrijf actief uit te dragen dat wij collega’s zoeken en initiatief van werknemers te ondersteunen.

In deze flyer kunnen u en uw werknemers lezen wat wij van collega’s verwachten en waar ze rekening mee moeten houden.

Wilt u weten wat het voor u als werkgever betekent? Lees dan deze flyer voor werkgevers.

Bij interesse of voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de volgende leden van de betreffende post:

Appelscha:

Remon de Boer

06 36 14 23 35

remon.deboer@brandweerfryslan.nl

Oldeberkoop:

Rinus van der Zijl

06 51 23 07 85

r@vanderzijl.nl

Oosterwolde:

Arjen Bouland

06 22 02 58 66

a.bouland@brandweerfryslan.nl

Haulerwijk:

Libbe Zandberg

06 25 09 04 12

libbezandberg@gmail.com

Een succesverhaal!

We zijn best trots op de succesverhalen met onze werkzoekenden. Dit gaan we meer delen met jullie als lezer.

Toen wij als gemeente, met hulp van Jeroen van Aalsum van Aalsum & Nieuwland re-integratie, eigenaar Erik Ruitenberg, van familiebedrijf Ruitenberg uit Wolvega, vroegen om een werkervaringsplek voor onze statushouder Majid Yusefi uit Afghanistan, was hij welkom.

Majid Yusefi heeft in zijn geboorteland altijd gewerkt in de confectie. Tijdens zijn werkervaringsplek heeft hij de gelegenheid gekregen om zich om te scholen tot het stofferen van o.a. luxe bedden. Door geduld en te laten zien wat hij moest leren werd hij snel bekwaam in zijn werk. Elke werkdag rijdt hij vanuit Oosterwolde naar Wolvega, en elke dag krijgt Erik een hand van hem als hij weer naar huis gaat. Gewoon omdat hij dankbaar is voor deze kans.

Erik Ruitenberg is tevreden met zijn nieuwe werknemer en met de coaching vanuit de gemeente en heeft Majid inmiddels een arbeidscontract aangeboden!

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden aankondigingen gepubliceerd van alle te verwachten aanbestedingen, met uitzondering van enkelvoudig onderhands, van de drie gemeenten. Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Daarnaast worden Nationale en Europese aanbestedingen tevens gepubliceerd op www.tenderned.nl. Wanneer u zich bij TenderNed registreert, kunt u door middel van een zoekfunctie en een attenderingsservice op de hoogte blijven van interessante opdrachten voor u.

Twitter

Wij plaatsen nieuwe aanbestedingen ook op Twitter met een link naar de inkoopkalender:

- Ooststellingwerf: twitter.com/Owerf

- Weststellingwerf: twitter.com/Westwerf

- Opsterland: twitter.com/Opsterland

Facturering

Als uw factuur aan de eisen voldoet dan kunnen we deze tijdig en juist afhandelen. Ook kunnen we u beter te woord staan bij vragen of opmerkingen over uw factuur. Stuur uw factuur naar het centrale adres van de gemeenten, bij voorkeur digitaal:

Vermeld de volgende gegevens op de factuur:

- Naam van degene die bij u de bestelling heeft gedaan

- Opdrachtnummer (indien bekend)

- Een duidelijke btw-specificatie.

Ooststellingwerf:

Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde of per e-mail naar facturen@ooststellingwerf.nl.

Weststellingwerf:

Gemeente Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega of per e-mail naar facturen@weststellingwerf.nl.

Opsterland:

Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag of per e-mail naar facturen@opsterland.nl.

De factuur wordt getoetst aan de eisen die de belastingdienst aan de factuur stelt. 

Ondernemersloket

V.l.n.r. Piet Plantenga, Ingrid Borgman, Lidia Huisman, Bart Sieben, Sven Stielstra

-->