Uitgave  |  Nummer 3, maart 2015
Voorwoord

Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de leden van provinciale staten. Deze verkiezingen worden gecombineerd met de verkiezing van de leden van het algemene bestuur van het Waterschap Fryslân. Voor de gemeente is het resultaat van die verkiezingen ook belangrijk. Het is de grote vraag wat een nieuw college van gedeputeerde staten voor onze gemeente in petto heeft.

In verschillende programma’s stond ook iets over een verdubbeling van de N381 van het tracé Donkerbroek – Oosterwolde. Ook was er aandacht voor het bevorderen van de landrecreatie. Beide onderwerpen zijn voor onze gemeente van groot belang. In de hoop dat deze onderwerpen op een positieve manier een plekje zullen krijgen in een nieuw coalitieakkoord. Ik zou iedereen ook op willen roepen die een bijdrage kan leveren in dit kader, om dat vooral te doen. Hoe meer mensen dit aangegeven hoe groter de kans is dat dit ook gaat gebeuren. Daar waar mogelijk zal ik ook zelf mijn invloed hiertoe aanwenden. 

Doet u mee aan het Woonoffensief?

Gemeenten, provincie en makelaars organiseren op zaterdag 11 april 2015 van 10.00 – 15.00 uur een woningmarktdag in Friesland.

Die dag zijn alle gemeentehuizen geopend voor belangstellenden. Diverse organisaties geven er informatie en advies over de aankoop van een eigen woning. Wilt u als ondernemer ook een bijdrage leveren? Dat kan!

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.woonoffensief.nl. U kunt een opgaveformulier bestellen via de e-mail. Hier kunt u ook meer informatie opvragen. Voor vragen kunt u ook terecht bij J. Gropstra (0516) 56 63 36 of F. Gerritsma (0516) 56 62 27.

Eerste asfalt voor nieuwe N381

Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft woensdag 18 februari 2015 het eerste asfalt gedraaid voor de nieuwe N381. Dit gebeurde op de oostelijke rijbaan tussen Drachten en Wijnjewoude. Hiermee is het begin van de nieuwe weg een feit. Halverwege april 2015 wordt het verkeer omgezet naar de nieuwe rijbaan. Vervolgens begint aannemer Boskalis met het opruimen van de oude rijbaan en gaan ze aan de slag met de westbaan.

Aannemer Boskalis is tot eind 2015 bezig met de aanleg van het eerste deel van de nieuwe N381. Ondertussen zijn aannemers van der Lee en Heijmans ook bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de rest van de nieuwe weg.

Afsluitweekend

In het weekend van 17 t/m 19 april 2015 wordt het wegvak Venekoten (Oosterwolde zuid) – Drentse grens afgesloten voor al het verkeer. In dit weekend worden een fietstunnel en 19 (fauna)duikers geplaatst. Over de precieze planning en omleidingsroutes wordt u nog nader geïnformeerd.


Asfalt N381

Informatie

Nadere informatie over de bovenstaande onderwerpen en de voortgang van de werkzaamheden en de gebiedsontwikkeling kunt u vinden op http://www.n381.nl/.

Acute hulp voor ondernemers

155-red-een-bedrijf helpt jaarlijks honderden ondernemers. Van meubelwinkelier tot ict-adviseur, garagehouder en zzp’er in de bouw. Ondernemen staat voor vrijheid en hard werken, maar ook voor goede en slechte tijden. Ieder heeft weer een eigen verhaal waarom het ineens minder gaat.

Zit u met uw bedrijf ook in een moeilijke periode? Heeft u op dit moment tegenslag of weet u even niet hoe het verder moet? 155 biedt hulp! Kijk voor meer informatie ook op http://www.155.nl

Iepenmienskipsfûns: Iedereen doet mee!

De provincie Fryslân lanceert in samenwerking met de gemeenten het Iepenmienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân snel verder te brengen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk, dorp, stad of regio komen in aanmerking voor subsidie. Initiatiefnemers kunnen vanaf maandag 2 maart tot en met dinsdag 31 maart hun ideeën indienen via www.streekwurkloket.nl. Kijk hier voor de flyer.

Ooststellingwerf doet ook mee!

Heeft u een leefbaarheidsproject dat in aanmerking zou kunnen komen voor subsidie uit dit fonds, maar heb je nog vragen en/of opmerkingen over de haalbaarheid van dit project? Commerciële activiteiten komen om zich niet in aanmerking maar zaken van ondernemersverenigingen mogelijk wel.

Ondernemer Coacht Ondernemer

Als startende en ook als ervaren ondernemer bent u vaak druk met de dagelijkse gang van zaken. Vraagstukken voor de lange termijn blijven liggen. Ook omdat u hiervoor bij niemand terecht kunt. Herkent u dit en wilt u graag met een ervaren ondernemer sparren? Dan is Ondernemer Coacht Ondernemer u op het lijf geschreven!

De rol van de coach is om ondernemers in de start- en groeifase van het ondernemerschap door middel van: begeleiding, ondersteuning, verantwoording en aanmoediging, te coachen. Coaching gaat om het ‘voorhouden van een spiegel’. De coaches lossen het probleem van de ondernemer niet op, maar hebben een begeleidende rol. Als ondernemer gaat u zelf aan de slag, waarbij de coach u een spiegel voorhoudt en vragen stelt waarmee u uw inzichten vergroot vanuit nieuwe, soms onvermoede invalshoeken.

Wilt u meer informatie over de verschillende coaches van Ondernemer Coacht Ondernemer? Neem dan contact op met projectmanager Sandra Fleurke via 050-5343844 of kijk op de website

Landelijk Asbestvolgsysteem

Vanaf 1 maart 2015 werkt de gemeente Ooststellingwerf met het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Deze web-applicatie biedt aan opdrachtgevers van asbestverwijdering de mogelijkheid effectiever te communiceren met asbestsaneerder, inventariseerder en toezichthouder (gemeente). Voor u biedt het LAVS bijvoorbeeld als voordeel dat de Omgevingsloketonline-meldingen en de Startsloop-meldingen automatisch door het Landelijk Asbestvolgsysteem aan de gemeente worden verstuurd. Via het systeem is het asbestdossier voor alle partijen beschikbaar gedurende de gehele sanering. Stortbonnen en vrijgaven hoeven in dat geval niet meer apart aan de gemeente te worden verstuurd. Daarnaast wordt het dossier in het systeem bewaard voor eventueel toekomstig gebruik. Ook wordt de melding aan de inspectie SZW automatisch voor asbestverwijderaars doorgegeven.

Het systeem biedt ook de gemeente voordelen. Met name de administratieve druk wordt hierin verlicht. Wij verzoeken bedrijven dit systeem te gaan gebruiken. Voor meer informatie kijk op www.lavsinfo.nl. Heeft u vragen aan de gemeente over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Olgert Clevering.

Jonge Ondernemersprijs 2015

Jonge noordelijke ondernemers maken weer kans op de prestigieuze titel ‘Dé Jonge Ondernemer van het Noorden’. De Jonge Ondernemersprijs (JOP) biedt een podium aan ambitieuze jonge ondernemers die net dat duwtje nodig hebben om het helemaal te gaan maken. Ben jij of ken jij dé jonge ondernemer van het Noorden van 2015? Meld je dan nu aan!

Tot en met 22 maart aanstaande kunnen ondernemers uit Groningen, Friesland en Drenthe zich inschrijven voor de 14e editie van De Jonge Ondernemersprijs van het Noorden. Om deel te kunnen nemen moet je jonger zijn dan 40 jaar en met je bedrijf zijn gestart tussen 1 januari 2010 en 31 december 2013.Ondernemers kunnen hun interesse om deel te nemen kenbaar maken door te mailen naar het bestuur van de JOP via info@jongeondernemersprijs.nl. Het inschrijfformulier moet vervolgens uiterlijk 22 maart 2015 binnen bij de JOP zijn.

Masterplan Centrum – Venekoten Noord

Stipeplein

In overleg met bewoners en ondernemers is een ontwerp voor het Stipeplein gemaakt. Dit wordt door ingenieursbureau Antea Group uitgewerkt tot een bestek. Daarnaast wordt de sloop van het voormalig bankgebouw voorbereid. Hierdoor moet het terrein dat vrijkomt ingericht kunnen worden als tijdelijke parkeerplaats zolang er gewerkt wordt aan de herinrichting van het Stipeplein. Op korte termijn wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Kruising Houtwal

De provincie Fryslân werkt aan het ontwerp voor de kruising Houtwal – Venekoterweg. In verband met de complexiteit van het project heeft de provincie verkeerskundige Sjoerd Nota ingehuurd. Input van gemeente en provincie moet lijden tot één of twee ontwerpen. Over deze ontwerpen volgt overleg met andere belanghebbenden.

Fietspad en omgeving Venekoterweg

Naast de kruisingen Houtwal en Ploeggang wordt ook de omgeving van de Venekoterweg en de fietsroute verbeterd. Met dit project wordt op korte termijn gestart. Een onderdeel is in het project Haerenkwartier al voorbereid. Het is nu de bedoeling de rest van het project uit te werken. De realisatie moet dit jaar nog afgerond zijn.

Eigen Nieuwsbrief

Het project Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord heeft ook een eigen nieuwsbrief. Daarin wordt specifiek aandacht besteed aan het programma, de deelprojecten en de agenda voor bijeenkomsten. Ook komt elke editie een betrokkene aan het woord. U kunt zich opgeven voor de nieuwsbrief via www.oosterwoldevernieuwt.nl.

Kort zet in op groen gras: "Ik span mij graag in voor een prettige leefomgeving"

Door twaalf lokale bedrijven en organisaties, waaronder de gemeente Ooststellingwerf, is in juni 2014 een bijzonder manifest ondertekend. Daarin verklaren de partijen samen te werken aan het realiseren van tien initiatieven gericht op circulaire economie, innovatie en duurzame energie. Benieuwd naar de resultaten? Maandelijks brengt een van de deelnemers u op de hoogte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Hamstra, adviseur innovatie en economie.

Op initiatief van Ale Kort, eigenaar van de bedrijven Taxi Kort en Auto Kort, is er vorig jaar in Oosterwolde een groengas-pomp geplaatst. Daar laat hij het niet bij. Een deel van zijn wagenpark wordt binnenkort omgebouwd, zodat de auto’s op zowel diesel als biogas kunnen rijden. "Niet alleen veel beter voor het milieu, maar per kilometer bespaar ik ook nog eens zo’n vijf cent."

De ondernemer was in 2012 betrokken bij het eerste Koploperproject van de gemeente. "Ik span mij als persoon en bedrijf graag in voor een prettige leefomgeving", verklaart Kort zijn deelname. "We gebruiken op dit moment meer van de aarde dan dat ze zichzelf kan herstellen. Niet toekomstbestendig dus en daar moeten we wat aan doen."

Hij liet zijn bedrijf doorlichten op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Dan kom je er ineens achter wat de werkelijke belasting van jouw bedrijf op de omgeving is. Wij bleken het voor 97% te moeten zoeken in ons wagenpark."

» Bent u nieuwsgierig geworden naar het hele artikel? Lees dan hier het volledige interview met Ale Kort in de Nieuwe Ooststellingwerver van 4 maart. 

Vooraankondiging opening Bosbergpad

Houdt u woensdagavond 15 april alvast vrij in uw agenda? Dan wordt het Bosbergpad in de Boerestreek te Appelscha feestelijk geopend door wethouder Sietse Derks. Vanaf 20.00 uur bent u welkom op de jeu de boules baan voor een sfeervolle avondwandeling. Meer informatie volgt nog in deze nieuwsbrief en op de website. 

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.
-->