Uitgave  |  Nummer 3, maart 2016
Voorwoord

Ooststellingwerf wil goede ideeën en initiatieven verder helpen. Daarvoor is het Fonds Ooststellingwerf in het leven geroepen. Er is € 1.000.000,00 beschikbaar om uit te keren. Denk aan vernieuwende ideeën voor leefbaarheid, natuur en milieu en economische ontwikkeling. Het is wat mij betreft ook een kans voor ondernemend Ooststellingwerf om lang gekoesterde wensen te vervullen of nieuwe ideeën haalbaar te maken. Ik denk dat het ook een unieke kans kan zijn om de werkgelegenheid een extra impuls te geven. Het fonds richt zich op initiatieven die een brede impact hebben op de samenleving en vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Waarin zowel people, planet en profit worden meegenomen en waar nog geen andere (subsidie)regelingen vanuit de gemeente voor bestaan.

Mijn oproep is om uit de economische hoek ook met plannen te komen en daarvoor een subsidieaanvraag in te dienen. Dit kan niet worden gedaan door individuele bedrijven, maar wel door collectieve bedrijven die zich verenigd hebben in een vereniging of stichting. Het subsidiegeld wordt verdeeld over drie aanvraagrondes. De eerste ronde loopt van 1 tot 22 maart 2016. Lukt dat niet probeer dan op tijd te zijn voor de tweede of de derde ronde. Meer informatie is te vinden op www.ooststellingwerf.nl/fonds. Ik reken op veel mooie aanvragen van ondernemende verenigingen en stichtingen.

Harry Oosterman
Burgemeester

Woonmarkt 2016

Op 2 april 2016 organiseert gemeente Ooststellingwerf de Woonmarkt voor iedereen die wil verhuizen, verbouwen en/of verduurzamen. In het kader van verduurzamen zijn de negen deelnemers van het derde Koploperproject in Ooststellingwerf aanwezig. Dit biedt bezoekers de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de keuken van de Koploperbedrijven. Zij presenteren hun bedrijf en laten u zien wat ze binnen hun bedrijf aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doen. Ook is het mogelijk het bedrijf beter te leren kennen aan de hand van een promotiefilmpje. 

Koplopers

De Koplopers hebben een jaar lang, onder begeleiding, hun bedrijf onder de loep genomen met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De huidige koploperbedrijven zijn SPITS Oosterwolde, Coulant Touring Oldeberkoop, Van der Meer accountants Oosterwolde, Eisenga Kaas Oosterwolde, Ecowoods, Vogelzang tentverhuur Donkerbroek, Dorpshuis Makkinga, EK Gordijnen en Arie den Blanken Lakenvelderlease.

Koploperprijs

De Koploper die de individuele opdracht het beste heeft uitgevoerd wint de Koploperprijs. Deze individuele opdracht is beoordeeld door een onafhankelijke jury, de winnaar van het Koploperproject wordt om 13.00 uur bekendgemaakt op de Woonmarkt.  
 

De Woonmarkt

Naast de koplopers kunt u op de Woonmarkt ook terecht bij diverse makelaars, financieel adviseurs, aannemers, installatiebedrijven en notarissen. De gemeente verkoopt kavels in Langedijke, Elsloo en Makkinga. Ook kunt u gebruik maken van speciale kortingsacties en informatie inwinnen over duurzaam wonen. Daarnaast kunt u een testrit maken in een Twizzy, is er een loempiakraam aanwezig en is er vermaak voor de kinderen op de Woonmarkt.

U bent van harte welkom

U bent van harte welkom op de Woonmarkt op 2 april aan de Veengang 1 te Oosterwolde. Het evenement vindt plaats tussen 11.00 en 15.00 uur. De toegang is gratis. Voor het programma, de actuele deelnemerslijst en meer informatie kunt u kijken op www.ooststellingwerf.nl/woonmarkt

 

 

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2016

Wij zijn bezig met de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied. Wij hebben u over de voortgang van dit actualisatieproces via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

We zijn weer een stap verder in de planologische procedure. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied heeft ter inzage gelegen. Wij hebben de binnengekomen zienswijzen vervolgens gebundeld in een zogenaamde 'Nota zienswijzen' en van een inhoudelijke reactie voorzien. De 'Nota zienswijzen' wordt binnenkort samen met het ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad op 22 maart 2016 voorgelegd. Hieraan voorafgaand vindt op 8 maart de behandeling in de commissie Ruimte plaats.

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld wordt het plan nogmaals voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Er kan dan nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad.

Dat geldt in principe alleen voor degene die in een eerder stadium ook al een zienswijze op het plan naar voren heeft gebracht.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de projectwebsite. Wij plaatsen op deze site, na vaststelling van het bestemmingsplan, ook de publicatie waarin onder andere precies wordt aangegeven wanneer de beroepstermijn aanvangt. Ook kunt u op deze site alle relevante stukken raadplegen.

Meer informatie:

Tinka Wuite
(0516) 56 64 72

 

Gebouw Ecostyle genomineerd voor BREEAM Awards. Stem!

Eén van de meest duurzame nieuwbouwprojecten van Europa, met drie BREEAM 5 sterren Outstanding certificaten, ligt in Oosterwolde. Het BREEAM certificaat is een toets van duurzaamheid in de breedste zin van het woord, niet alleen energiezuinigheid wordt getoetst, maar de impact op de natuur en het welzijn van de gebruikers. Zowel het EcoMunityPark als het kantoor en magazijn van ECOstyle zijn voorzien van de hoogste beoordeling binnen dit certificaat. Het magazijn van ECOstyle is door een internationale jury genomineerd voor de internationale BREEAM Awards 2016 in de categorie: Industry. Hierin neemt ECOstyle het op tegen een aantal grote internationale concurrenten. Stem op het  prachtige project “Warehouse ECOstyle, Oosterwolde”  en help mee de prijs mee naar Oosterwolde te nemen!

Meer informatie:
Bart Sieben
(0516) 56 64 74

Masterplan Centrum – Venekoten Noord

Stipeplein

De werkzaamheden aan het Stipeplein zijn op 8 februari 2016 van start gegaan. Aannemer Oenema BV uit Oosterwolde is inmiddels flink opgeschoten met de eerste fase van de uitvoering. Het parkeerterrein wordt in drie fasen uitgevoerd om altijd een deel van de parkeerplaatsen beschikbaar te houden. De beperkte beschikbaarheid van parkeerplaatsen wordt opgevangen door het tijdelijke parkeerterrein. De winkels blijven bereikbaar.

In de twee volgende fasen wordt onder andere het parkeerterrein uitgebreid richting de telefooncentrale van de KPN, waarvan de grond inmiddels is aangekocht, en wordt de riolering vervangen. Het project duurt ongeveer vijf maanden.

Fietspad Venekoterweg

Na enige vertraging door het weer zijn De Samenwerking bv en Heijmans op 23 februari 2016 begonnen met de aanleg van het betonnen fietspad. Na uitharding van het bruine beton kan de overige bestrating en het groen worden uitgevoerd. Er worden extra parkeerplaatsen aangelegd voor bewoners en langs de hele Venekoterweg worden extra bomen en beplanting geplaatst.

De planning is om het werk begin april 2016 af te ronden. Hierbij blijven we natuurlijk sterk afhankelijk van het weer.

SpareSpace zoekt enthousiaste starters

Begin maart start een schoenenoutlet in het pand aan de Stationsstraat. In april komt daar Link naar design bij; verkoop van tweedehands designmeubelen. Ook het Stellingwerf College gaat ruimte gebruiken voor de bouw van hun Solar boat waarmee ze komend jaar meedoen aan de Young Solar Challenge.

Ondanks dit alles blijft SpareSpace nog steeds op zoek naar enthousiaste startende ondernemers met ambitie. Ben jij geïnteresseerd in een (gedeelde) winkelruimte om jouw eigen onderneming op te zetten? SpareSpace Oosterwolde biedt nu die mogelijkheid.

Bent u geïnteresseerd? Meld u dan bij Dennis Mous van SpareSpace via 06 28 70 83 75. Kijkt u voor meer informatie op de website van SpareSpace.

Eigen Nieuwsbrief

Meer weten? Bekijk ook onze eigen nieuwsbrief.

 

 

 

Te koop: Veenwijksweg 3 te Ravenswoud

Dit voormalige schoolgebouw is gelegen aan de Veenwijksweg 3 te Ravenswoud. Dit karakteristieke object betreft een monument en heeft een beschermde status. Het gebouw heeft een oppervlakte van circa 400 m² op de begane grond en circa 150 m² op de verdieping. De locatie is rustig gelegen op een perceel eigen grond van 1.560 m², heeft een maatschappelijke bestemming maar in de lijn met de omgeving is wonen eveneens toegestaan evenals een beroepsuitoefening aan huis. Deze verruiming maakt het object zeer geschikt voor een woon-werk functie.

De vraagprijs van het object bedraagt € 200.000,- kosten koper.

Meer informatie op de website van de gemeente.

Contactpersoon: Christian Veenstra
(0516) 56 64 47

 

 

Onderzoek MKB vriendelijkste gemeente

De komende maanden gaan ondernemers zich in een grootschalig onderzoek uitspreken over het mkb-beleid in hun vestigingsplaats. De verkiezing heeft als doel gemeenten te prikkelen om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. Voor MKB-Nederland is de tweejaarlijkse verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente een instrument om gemeenten een scherpe focus op de ondernemersbelangen te laten houden. Een gezond mkb is van groot belang voor lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

Het grootschalige onderzoek wordt uitgevoerd door het Groningse onderzoeksbureau Lexnova en stoelt op vier pijlers: de tevredenheid van ondernemers in de gemeente, het imago van de gemeente, communicatie en beleid met betrekking tot het mkb en de hoogte van de gemeentelijke lasten voor het mkb. Bij het bepalen van de uiteindelijke rangorde worden aan elk van deze vier indicatoren wegingsfactoren toegekend. Wij roepen u op om aan dit onderzoek deel te nemen.

 

Piet Plantenga
(0516) 56 6240

Masterclass 'Toekomstbestendig ondernemen'
Waar wil ik staan met mijn bedrijf over vijf jaar en wat moet ik nu doen om daar te komen?

Ondernemers denken regelmatig na over ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, investeren, personeelsbeleid, duurzaamheid of zelfs de overdracht van het bedrijf aan kinderen of anderen. Kortom: de toekomst van je bedrijf! Want dat is immers dé grote verantwoordelijkheid van iedere ondernemer ten opzichte van zichzelf, de medeaandeelhouders en de organisatie.

Om hierbij een helpende hand te bieden organiseert het Ecomunityteam in samenwerking met de International Business school Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, TCNN, de Rabobank en de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf een unieke Masterclass. Voor meer informatie zie de website van het Ecomunitpark.

 

Ondernemersevent 'Overwerken'

Op woensdag 24 februari is  het Grote Ondernemersevent van Netwerk OverWerken in de Horecawerf Noord-Nederland aan de Waardeel 12 in Oosterwolde gehouden. De bijeenkomst was bedoeld om deze ondernemersvereniging onder de aandacht te brengen van nieuwe en/of jonge ondernemende mensen. OverWerken is het enige netwerk voor kleine ondernemers in Ooststellingwerf. Circa 60 ondernemers komen eens per twee maanden bij elkaar. Voor een workshop, interactieve lezing of andere activiteit. Iedere avond sluit af met een netwerkborrel. Men biedt een platform, waarop ondernemers informeel kunnen netwerken. Nuttig, gezellig en ongedwongen. Zonder verplichte aanwezigheid, maar met resultaat.

Het is een bijzonder geslaagde bijeenkomst geworden. Ruim 70 positieve ondernemende mensen hebben veel netwerkgesprekken gevoerd en andere ondernemers leren kennen. Veel kaartjes uitgewisseld en ook afspraken gemaakt om samenwerking te onderzoeken. Wellicht is “OverWerken” ook iets voor u; neem eens een kijkje op de website van Overwerken en leg contact.

Digitaliseren van uw administratie, hulp nodig?

Puilt uw archiefkast uit met ordners waarin de jaaropgaven, salarisstroken, belastingaangiften, offertes, contracten, verzekeringspolissen, rekeningen en andere zaken bewaart? Als u de boel digitaliseert, bespaart u behoorlijk wat kastruimte.

Het digitaliseren van de administratie bespaart u niet alleen veel ruimte, ook kan u hierdoor veel gemakkelijker belangrijke documenten terugvinden en digitaal gebruiken. Een digitale administratie die ergens in de Cloud hangt: daar kunt u altijd bij. Inmiddels zijn wij binnen het gemeentehuis al druk bezig te digitaliseren.

Maar heeft u het te druk om uw administratie te digitaliseren? Wij hebben enthousiaste administratieve mensen die graag weer aan het werk willen en die u kunnen helpen bij het digitaliseren/scannen van uw documenten.

Heeft u vragen of staat u open voor een van onze werkzoekenden? Dan kunt u digitaal contact opnemen met Accountmanager Werkgelegenheid Ingrid Borgman.

Ik zoek werk

Mijn naam is Janneke Reinders en ben 29 jaar. Woonachtig in Oosterwolde

Ik ben in de zorg begonnen met een opleiding als sociaal pedagogische medewerker, daarna heb ik met veel plezier gewerkt in de zorgsector. Maar een administratieve functie trok me steeds meer aan. In 2015 heb ik mijn opleiding Financieel administratief medewerker aan de Friese Poort te Drachten behaald.

Inmiddels heb ik aardig wat ervaring opgedaan in de financiële administratie en wil ik graag weer aan de slag als administratief medewerker. Het liefst in een dienstverlenende sector. Mijn kracht ligt in het omgaan met mensen, ik ben leergierig, betrouwbaar en pik snel nieuwe dingen op. Mijn laatste opdrachtgever was in januari 2016 bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst. IND. Werkzaamheden; dossiers aanmaken/bijhouden/controleren/versturen.

Helaas liggen de (langdurige) banen niet voor het oprapen, zeker in de administratie. Maar ik wil dolgraag weer aan het werk!

Mocht u een passende baan voor mij hebben, kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman.

Spreekuur college
Iedere maandag van 10.30 tot 12.00 uur kunt u, zonder afspraak, in gesprek met een wethouder. Voor een gesprek met de burgemeester kunt u een afspraak maken via (0516) 56 62 96.

Wanneer?

14 maart: Engbert van Esch
21 maart: Harry Oosterman en Sierd de Boer

Kennismaking (zorg)aanbieders

Sinds vorig jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van werk, jeugd en zorg. Om die taken goed uit te kunnen voeren hebben we in OWO-verband contracten afgesloten met 213 (meest lokale) aanbieders. Hiermee is continuïteit van zorg en ondersteuning gegarandeerd voor inwoners die hier een beroep op (gaan) doen. 

De toegang tot zorg of ondersteuning gaat via de gebiedsteams. Voor de medewerkers van het gebiedsteam is het belangrijk om te weten wat aanbieders voor inwoners kunnen betekenen. En voor aanbieders is het belangrijk om te weten hoe het gebiedsteam werkt. Vorig jaar hebben we drie kennismakingsmarkten gehouden. Dat is van beide kanten goed ontvangen.

Op 18 en 25 februari hebben we in het gemeentehuis opnieuw kennismakingsmarkten tussen (zorg)aanbieders en medewerkers gebiedsteam gehouden. Deze keer voor aanbieders die vorig jaar nog geen contract met de gemeente hadden afgesloten. Betrokkenen konden kennis met elkaar maken waardoor het ook makkelijker wordt om contact met elkaar op te nemen. In totaal hebben 26 aanbieders van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zowel aanbieders als medewerkers gebiedsteam kijken terug op een geslaagde kennismaking. 

Het Wijkleerteam heeft, als onderdeel van hun examenopdracht, prima inhoudelijke ondersteuning geleverd tijdens beide dagen.

Landelijke Opschoondag 2016

Zaterdag 19 maart 2016 is de Landelijke Opschoondag (LOD). Door het hele land zijn buurtverenigingen, scholen, bedrijven én gemeenten bezig om Nederland samen schoner te maken.

Kunnen we ook op u rekenen ?  

Ga zelf aan de slag! 

Meedoen is eenvoudig!  Organiseer op zaterdag 19 maart 2016 een opschoonactie en meld deze aan via Supporter van Schoon. Maak samen met de gemeente de ‘Landelijke Opschoondag’ tot een succes.  En… hoe  meer Ooststellingwervers met een zwerfafvalgrijper op pad gaan, hoe schoner ook onze gemeente wordt. 

Aanmelden bij gemeente

De gemeente faciliteert de zwerfvuilacties met veiligheidshesjes, grijpers, vuilniszakken etc. en zorgt dat het ingezamelde zwerfafval wordt afgevoerd. We horen graag van u met wie en waar u aan de slag gaat. 

Meld daarom uw actie ook aan bij Aly Pol (0516) 56 64 25 of per e-mail. Aanmelding kan tot uiterlijk maandag 14 maart 2016.

Ondernemersloket
V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.
-->