Uitgave  |  Nummer 3, maart 2017
Voorwoord

Op 8 november 2016 is het Geluids Reductie Plan voor bedrijventerrein Venekoten vastgesteld. Al sinds jaren is industrieterrein Venekoten geluidgezoneerd ingevolge de Wet geluidhinder en is om het industrieterrein een geluidzone opgenomen. Er gelden geluidsnormen voor de buitenste zonegrens en de woningen in de geluidzone. De bedrijven op het industrieterrein mogen samen niet meer geluid produceren dan deze geluidsnormen. Of er kan worden voldaan aan de geluidgrenswaarden wordt gemonitord met behulp van een zonebewakingsmodel. Voor het industrieterrein Venekoten zijn overschrijdingen geconstateerd. Hierdoor konden de vergunningplichtige bedrijven op het industrieterrein zich niet vestigen of uitbreiden en zat het industrieterrein dus ‘op slot’. Door vaststelling van het plan staat de deur weer open om vergunningen te verlenen aan bedrijven die zich willen vestigen of bedrijven die uit willen breiden. Het betekent ook dat bedrijven die teveel geluidsruimte hebben, zonder dat ze die ruimte nodig hebben, zullen worden benaderd dat hun ruimte wordt teruggebracht tot hetgeen ze nu echt nodig hebben. Op die manier hoop ik dat het probleem blijvend zal worden opgelost. Het is zeker niet de bedoeling in het algemeen om geluidsruimte te beperken die de bedrijven echt nodig hebben. Ik hoop en verwacht dat bedrijven die binnenkort hierover zullen worden benaderd hier hun medewerking aan willen verlenen. Alleen op die manier kunnen wij andere ondernemers, de ruimte die ze nodig hebben om te kunnen ondernemen, faciliteren. In het belang van de ondernemers en de werkgelegenheid hecht ik daar nog steeds erg aan. Economisch gaat het beter maar, wij moeten wel met elkaar ons best blijven doen om dat zo te houden. 

Harry Oosterman,
Burgemeester

Ondernemers gaan de strijd aan

Er moet wat gebeuren met het toerisme in de gemeente Ooststellingwerf. De groei stagneert. De (Drentse) buren doen het veel beter. Dat constateren onderzoekers van Ecorys en Sweco, die in 2016 de stand van de toeristische economie in de provincie Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf onderzochten. Zij presenteerden op 28 februari hun resultaten aan het begin van een druk bezochte discussieavond in het dorpshuis van Ravenswoud: de Arena Sessie Toerisme.

Veel ondernemers namen plaats in de arena. Op de middentafel ontspon zich een levendige discussie over wat er moet gebeuren om de achterstand van de afgelopen jaren weer in te halen. Ook het publiek kwam uitgebreid aan het woord.

Aan het eind van de arena sessie haalde tafelgastheer Andries Ophof het net op met de uitkomsten van de discussie:

 • Meer samenwerking tussen ondernemers is absoluut noodzakelijk voor succes
 • Bepaal je identiteit en draag die met trots uit
 • Professionaliseer de gezamenlijke marketing
 • Er liggen heel veel kansen, vergeet kunst en cultuurbeleving niet
 • Zorg voor meer vermaak, evenementen en dagattracties, trek daarmee meer bezoekers, meer verblijf volgt dan vanzelf
 • Maak een eind aan de versnippering, breng meer structuur aan in de organisatie

In zijn slotwoord sprak Wethouder Welle de ondernemers aan. Zij zijn nu aan zet. De gemeente staat klaar met mensen en budget om ze te ondersteunen.

Ik zoek werk

Hallo, ik zou mij graag even willen voorstellen. Mijn naam is Joël Hart. Vorig jaar heb ik mijn opleiding psychologie afgerond en sindsdien ben ik op zoek naar een passende werkplek. Momenteel ben ik o.a. actief in de maatschappelijke hulpverlening sector als sociaal adviseur.

Ik streef ernaar om mezelf altijd door te blijven ontwikkelen, daarom zoek ik een uitdagende baan met veel variatie, waarbij positief sociaal contact ook een prominent onderdeel is.

Zoekt u een iemand om uw bedrijf te versterken? Dan hoor ik graag van u!

Woon- en Energiemarkt 2017

Op zaterdag 1 april 2017 organiseren we de Woon- en Energiemarkt. Dit jaar steken we de markt breder in, ook in de promotie, dan voorgaande jaren. Daarom noemen we het ook de Woon- en Energiemarkt, in plaats van de Woonmarkt. Naast standhouders die zich specialiseren in verhuizen en verbouwen zoeken we naar standhouders die mogelijkheden bieden voor het verduurzamen van een woning. Bijvoorbeeld energiebesparing door isolatie en energiezuinige apparatuur en het opwekken van eigen duurzame energie zoals  zonnepanelen en warmtepompen.

Als gemeente bieden we informatie en advies over allerlei provinciale en gemeentelijke subsidies en projecten. We zijn dus op zoek naar makelaars, financieel adviseurs en ondernemers (zoals, installatiebedrijven, bouwbedrijven en schildersbedrijven).

Gratis stand

Aan de deelname zitten geen kosten aan verbonden. De markt duurt van 11.00 tot 15.00 uur. U krijgt een eigen stand. De markt wordt tegelijkertijd georganiseerd met de NVM Open Huizenroute.

Kent u andere partijen die wellicht ook interesse hebben om mee te doen? Laat het ons weten!

We horen graag voor 5 maart of u meedoet. Zodat we zo snel mogelijk veel bekendheid kunnen geven aan de Woonmarkt. 

Geef u op door een mail te sturen naar communicatie@ooststellingwerf.nl met hierin uw contactgegevens.

Revitalisering bedrijventerrein Venekoten

Na de winterperiode is aannemer Roelofs half februari 2017 weer gestart met de werkzaamheden. Op dit moment wordt de Zoltstede onder handen genomen. Daarna volgt de Drie Stellingenweg, voor zover gelegen tussen de Houtwal en de Hornleger. Daarna komt de Dertien Aprilstraat aan de beurt.

Wilt u op de hoogte blijven van de planning en de voortgang van de werkzaamheden download dan de RoelofsApp. Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering neem dan contact op met uitvoerder Henk Spijkerman tel 06 20 59 99 84.

De nieuwe winkelstraat

De toekomst van winkelgebieden staat onder druk. Voor consumenten maakt het geen verschil of zij nou online of offline hun boodschappen doen, informatie zoeken of een beetje ontspanning zoeken. Dat heeft zijn effect op de aantrekkingskracht van fysieke winkelgebieden. Winkels verdwijnen, winkelgebieden kampen met leegstand, omzetten lopen terug, verval slaat toe. De consequenties voor de economische stabiliteit en groei van Nederland zijn daarom ook niet te verwaarlozen. Een lokaal probleem krijgt landelijk impact. Voor die partijen die worstelen met de vraag wat zij moeten doen en hoe zij dat moeten aanpakken zonder hun individuele belang uit het oog te verliezen, biedt platform DNWS de helpende hand om aan de slag te gaan met hun formule “De Nieuwe Winkelstraat”.

Het project voor Oosterwolde wordt gedragen door, Ooosterwolde Promotion, deCommerciele Club Ooststellingwerf, CO +gemeente + Rabobank.

Maandagavond gaan ongeveer 35 mensen tijdens een werksessie aan de slag om de thema’s die er op dit moment spelen te benoemen en die globaal wat uit te werken. Dit moet dan in de loop van april resulteren in een plan van aanpak. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Werkvoucher € 3.000,-

Werkgevers, die een Friese werkzoekende dienst nemen, hebben recht op een werkvoucher ter waarde van € 3.000.

Het doel van deze regeling is om zoveel mogelijk werkzoekenden uit de participatiewet  aan het werk te helpen. De Werkvouchers zijn een initiatief van de Friese gemeenten. De regeling wordt mede gefinancierd uit middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Spelregels

 • De Werkvoucher is beschikbaar voor alle werkgevers in alle sectoren en branche;
 • U biedt de deelnemer een arbeidscontract aan voor minimaal 6 maanden en met de omvang waardoor hij of zij uitkeringsonafhankelijk is;
 • De deelnemer moet 18 jaar en ouder zijn en uit de gemeente Ooststellingwerf komen;
 • De Werkvoucher kan niet worden gebruikt in combinatie die door de gemeente Ooststelling wordt verstrekt;
 • De deelnemer heeft in de afgelopen 6 maanden geen arbeidscontract gehad bij de werkgever die de Werkvoucher aanvraagt.

Het goede nieuws is dat er nog steeds Werkvouchers  aan te vragen zijn. Inmiddels komen de eerste ingevulde vouchers van opdrachtgevers al binnen.  U kunt nog het hele jaar de Werkvoucher bij ons aanvragen.

Aanvragen & informatie

U kunt de werkvoucher opvragen en indienen bij de  Accountmanager Werkgelegenheid Ingrid Borgman op telefoon 0516 - 566470 of via Email i.borgman@ooststellingwerf.nl

Save the date: ondernemersbijeenkomst 24 mei

Binnenkort organiseren we weer een ondernemersbijeenkomst. Met een bijzondere spreker. Houd dus zeker je agenda deze avond vrij.

Klanttevredenheidsonderzoek

Vanaf woensdag 1 maart 2017 start gemeente Ooststellingwerf met een klantonderzoek. De afgelopen tijd heeft de gemeente grote stappen gemaakt met haar dienstverlening. Om te kijken of de klant (en een ondernemer is natuurlijk ook een klant!) dit ook zo ervaart, wordt iedere klant die gebruik maakt van de dienstverlening van de gemeente gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. Deelname is niet verplicht, de gegevens worden anoniem verwerkt en invullen duurt maximaal 5 minuten. De vragenlijst heeft betrekking op de dienstverlening zelf, niet op de uiteindelijke uitkomst.

Resultaten

De resultaten worden gebruikt om de dienstverlening te optimaliseren. Zijn onze klanten zeer tevreden? Dan gaan we mooi zo door! Is men over bepaalde zaken ontevreden? Dan wordt gekeken wat beter kan.

Meedoen?

Wilt u meedoen met het klanttevredenheidsonderzoek? Nadat u gebruikt heeft gemaakt van onze dienstverlening vraagt een medewerker of u deel wilt nemen aan het onderzoek. Vervolgens wordt u gevraagd uw emailadres achter te laten. Dezelfde dag of maximaal één werkdag later ontvangt u via de mail een online vragenlijst die u kunt invullen.

Is de vraag niet aan u gesteld, maar wilt u toch deelnemen aan het klantonderzoek? Ga dan naar www.ooststellingwerf.nl/meedoen en geef uw emailadres door via het speciale formulier. U ontvangt vervolgens binnen maximaal één werkdag een link naar de online vragenlijst.

Zijn er opmerkingen die u niet in het formulier kwijt kunt, of heeft u tips om de dienstverlening te verbeteren? Neem dan contact op met Hester van der Schaaf, Projectleider Kwaliteitszorg Dienstverlening via 14 0516 (zonder kengetal)

Resultaten Koplopersproject

Er is een onderzoek gedaan naar de resultaten van het Koploperproject. Dit onderzoek vindt u op de website van het Koploperproject. Hierin in leest u onder andere wat het Koploperproject het Friese bedrijfsleven heeft opgeleverd.

Zo heeft bijvoorbeeld 72% van de Koploper-bedrijven dankzij het Koploperproject kostenbesparende maatregelen genomen. En 38% van de Koploper-bedrijven geeft aan dat ze nieuwe commerciële activiteiten heeft opgepakt of dit binnenkort gaat doen.

Website en social media offline

Het Koploperproject is afgerond en dat betekent dat binnenkort ook de website en de social media offline gaan. Mocht u dus nog informatie nodig hebben van de website dan kunt u dit nu nog doen, want 15 maart gaat de website offline.

Ondernemers in Ooststellingwerf goed bezig met energie!

In de gemeente Ooststellingwerf zijn in december van vorig jaar 15 bedrijven van start gegaan met het pilotproject 'Energie voor MKB Ooststellingwerf'. De deelnemende bedrijven krijgen maatwerkadvies over energiebesparing en zelfvoorzienend worden in 2030 (voor hun bedrijfspand).  Ze krijgen van vier samenwerkende, onafhankelijke energieadviseurs inzicht in maatregelen, kosten, opbrengsten (terugverdientijden), subsidies, fiscale mogelijkheden en eventueel groene leningen die voor hen van toepassing zijn.

De deelnemende bedrijven zijn:

 • Bouwbedijf Buiteveld B.V.
 • Landstra  Bureau voor bouwfysica Noord B.V.
 • JB Besturingstechniek B.V.
 • Huisartsenpraktijk De Kern
 • Huisartsenpraktijk Appelscha
 • Graafstra Mechanisatie
 • Schilderwerken Dijkstra
 • EK Gordijnen
 • Personenvervoer Kort B.V.
 • EcoWoods
 • Vogelzang Tent- en Horecaverhuur
 • Eisenga Kaas
 • Hoeve Huisman
 • Melkveehouderij De Oolde Hof
 • Dobbe V.O.F

Deze pilot is op initiatief van Ballemans Advies en de gemeente. Het project is een vervolg op het Koploperproject duurzaam ondernemen. De deelnemers worden begeleid door Tolsum Energie Advies uit Franeker, W2N uit Drachten, Invent uit Beilen en Ruitenberg Advies uit Oldeberkoop.

Eerste stappen

Iedereen is enthousiast aan het traject begonnen en een aantal deelnemers heeft al meteen de eerste stappen gezet. Zo zijn er al TL-buizen vervangen door LED-verlichting en apparaten die onnodig aan stonden, uitgezet. Ook wordt gekeken naar de aanschaf van zonnepanelen en de inkoop van groene stroom. In april komen deelnemers en adviseurs bijeen om van elkaar te leren en te bekijken wat gezamenlijk opgepakt kan worden.

Kosten

De kosten van het project worden  ieder voor een derde gedeeld door  de deelnemers aan het project, de provincie Fryslân en de gemeente Ooststellingwerf. 

Nanningaweg is weer open

De Nanningaweg in Oosterwolde is lange tijd afgesloten geweest voor het verkeer, maar is nu weer open.

De afsluiting was  in verband met de uitvoering van fase 3 van de herinrichting van de Nanningaweg. Volgens de oorspronkelijke planning zou de herinrichting op 24 december 2016 gereed zijn. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen tot in december. Toen is er een (kleine) periode van vorst opgetreden. Door deze vorst hebben de werkzaamheden noodgedwongen enkele dagen stil gelegen. Deze korte onderbreking heeft een langere nasleep gehad mede omdat werkzaamheden opnieuw ingepland moesten worden. In de periode hierna is tot twee keer toe de waterleiding van Vitens (die “meelift” in de werkzaamheden) gesprongen, waardoor een groot gedeelte van het werkgebied onder water heeft gestaan. Door die overmachtssituatie zijn de werkzaamheden ook vertraagd. Verder heeft de vorst en de vele regen doorwerken onmogelijk gemaakt.

Maar gelukkig ligt dat nu achter ons en kan iedereen weer de normale route rijden en ook zien hoe mooi het resultaat is geworden. Nu het verkeer weer gewoon zijn loop kan nemen is het ook verantwoord om de Stationsstraat ’s middags weer af te sluiten. Daar zult u vanaf volgende week dus rekening mee moeten houden.

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

In maart 2017 wordt de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor voor de derde keer uitgevoerd. De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), die in 2016 is opgestart. De doelstelling van de Innovatiemonitor is om jaarlijks de innovatie activiteiten, investeringen en prestaties van MKB bedrijven uit Noord-Nederland in kaart te brengen en te analyseren.  Het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) doen dit.

Ontvang uw persoonlijke Innovatiepaspoort

Als deelnemer aan de Innovatiemonitor ontvangt u een persoonlijk Innovatiepaspoort. In dit paspoort worden de innovatieactiviteiten en -prestaties van uw bedrijf vergeleken met gelijksoortige bedrijven in Noord-Nederland. Wilt u ook een persoonlijk Innovatiepaspoort ontvangen? Vul dan voor 24 maart de online vragenlijst in op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Inkoopkalender

Op onze inkoopkalender kondigen we - onder voorbehoud - de verwachte aanbestedingen van gemeente Ooststellingwerf aan. Onze buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland beschikken ook over een eigen inkoopkalender. U vindt deze op hun websites. Voor meer informatie over de inkoopkalender kunt u contact opnemen met Mark de Gruijter.

Twitter

We vinden het van belang om tegemoet te komen aan uw wens, daarom plaatsen wij nieuwe aanbestedingen vanaf heden ook op Twitter. Hier vindt u dan een kort bericht over de nieuwe aanbesteding met een link naar de inkoopkalender. U kunt ons vinden via de volgende links:

Ooststellingwerf: https://twitter.com/Owerf 

Weststellingwerf: https://twitter.com/westwerf 

Opsterland: https://twitter.com/opsterland

TenderNed

Nationale en Europese aanbestedingen vindt u op http://www.tenderned.nl/. Sinds juni 2015 logt u op TenderNed in via eHerkenning. Zonder deze eHerkenning heeft u geen toegang meer tot de gegevens van uw onderneming en kunt u niet deelnemen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen). Koppel dit vervolgens aan uw gebruikersaccount in TenderNed. Meer informatie over TenderNed en eHerkenning vindt u op http://www.tenderned.nl/

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met inkoopcoördinatoren Sandra Onbelet en Mark de Gruijter via teaminkoop@weststellingwerf.nl.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

Ondernemersloket

Piet Plantenga
bedrijven-contactfunctionaris
(0516) 56 62 40
p.plantenga@ooststellingwerf.nl


Ingrid Borgman
accountmanager werkgelegenheid
(0516) 56 64 70 
i.borgman@ooststellingwerf.nl

 

Lidia Huisman
recreatie en toerisme
(0516) 56 64 13
l.huisman@ooststellingwerf.nl


Bart Sieben

Programmamanager 
Biobased Economy
(0516) 56 64 74
b.sieben@ooststellingwerf.nl 

 

Sven Stielstra
Projectoördinator
Biobased Economy
(0516) 56 63 41
s.stielstra@ooststellingwerf.nl   

-->