Uitgave  |  Nummer 4, april 2017
Voorwoord

Een paar weken geleden zijn de plannen voor verbetering van de detailhandelsstructuur voor Oosterwolde naar buiten gebracht. Het is de bedoeling dat er een grote, nieuwe supermarkt komt op de hoek van de Snellingerdijk en de Dertien Aprilstraat. Daarnaast zal het oude complex van voorheen de Poiesz Supermarkt weer worden gevuld met winkels en wordt het bestaande pand van de Lidl opnieuw ingevuld.

De trekker van dit alles is Barry Veenstra van Bouwbedrijf De Jong uit Oosterwolde. Ik ben heel blij met deze ontwikkelingen. Voor Oosterwolde betekent dit verstrekking van het bestaande voorzieningenniveau qua winkels en ook nog deels een uitbreiding. Daarbij is er zo sprake van een erg goede spreiding van de trekkers in het kernwinkelgebied. Daar zal in mijn ogen een groot deel van de bestaande middenstand van profiteren.

Extra waardevol is dat dit een lokaal initiatief is. Een lokale ondernemer met belangen in Oosterwolde en daarmee ook met kennis van zaken en lokale verhoudingen. Dit lijkt mij een van de belangrijkste succesfactoren. De plaatselijke bekendheid en de betrokkenheid. Het is geen gemakkelijke opgave geweest om met zoveel verschillende partijen en belangen te dealen. Wat mij betreft de complimenten voor het plan en de initiatiefnemer.

Als gemeente proberen wij deze plannen te faciliteren. Daarnaast is het de bedoeling om als gemeente het parkeren in het centrum meer kwaliteit te geven. Maar ook om het aantal parkeerplaatsen aanzienlijk uit te breiden. Een opgave die wij onszelf in het Masterplan voor Oosterwolde hebben gesteld. Daarbij wordt uiteraard ingespeeld op de hiervoor genoemde ontwikkelingen. Ik weet dat er nog het nodige moet gebeuren aan verdere uitwerkingen van de plannen, zowel door de ontwikkelaar als de gemeente. Hier en daar moet er ook nog iets worden geregeld met een bestemmingplan en vergunningen.

Volgens mij zijn wij op de goede weg en ziet Oosterwolde er over een paar jaar in het centrum nog beter uit. En zal er bovendien sprake zijn van een verbetering van het voorzieningenniveau. Dit geeft mij veel vertrouwen voor de toekomst.

Ondernemersbijeenkomst Leiderschap

We leven in een wereld vol onrust en spanning. Daarom hebben we voor onze komende ondernemersbijeenkomst iemand uitgenodigd die alles over die wereld weet. Hij is voormalig commandant der strijdkrachten en vindt dat militairen en ondernemers veel gemeen hebben: Peter van Uhm. Hij gaat voor ons spreken tijdens de ondernemersbijeenkomst op 24 mei.

U bent van harte welkom om woensdag 24 mei te luisteren naar en te leren van Peter van Uhm zijn verhaal. Vanaf 19.30 uur wordt u verwelkomd en 19.45 uur beginnen we. Na afloop, rond 21.00 uur, is er natuurlijk tijd om na te praten. Dat kan met elkaar en met Van Uhm.

Opgeven kunt u doen via www.ooststellingwerf.nl/ondernemersbijeenkomst.

Graag tot 24 mei!

Klantonderzoek

In maart zijn we begonnen met een permanent klantonderzoek dienstverlening. Klanten bij de balie, telefoon, maar ook klanten die digitaal een aanvraag doen wordt gevraagd deel te nemen. Deze manier van klantonderzoek, waarbij we meteen inzage hebben in wat mensen hebben aangegeven, helpt ons om ook meteen actie te ondernemen indien nodig. Eind dit jaar zullen de bevindingen over een periode van 6 maanden permanent klantonderzoek aan de raad worden gepresenteerd.

beoordeling klantonderzoek

Afsluiting 13 aprilstraat t/m 24 mei

De 13 Aprilstraat is t/m 24 mei afgesloten voor verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid.  De precieze  duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de voortgang van het werk en de weersomstandigheden. Hierdoor kan de planning nog wijzigen. 

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Gedeeltelijk verwijderen van de beplanting en bomen;
  • Opnemen bestaande verharding;
  • Vervangen van de kolken, inclusief de aansluitingen;
  • Aanbrengen van een fundering voor de aanleg van de nieuwe weg;
  • Aanbrengen van asfalt en bestrating voor de nieuwe weg;
  • Aanbrengen beplantingsmateriaal en bomen. 
Aanpak N919 Oosterwolde

 Informatiebijeenkomst provincie fryslan

Kijk voor meer informatie: www.fryslan.frl/n919

Ik zoek werk

Mijn naam is José Bossche, ik ben van 1955 en woonachtig in Haulerwijk. Destijds heb ik de kappersschool afgerond en jaren gewerkt in een kapsalon. Daarna ben ik me gaan omscholen. Ik wilde wel graag blijven in een dienstverlenende sector. Ik heb gewerkt als taxichauffeur en ben ook in bezit van een taxipas. Daarbij ben ik geschikt voor contractvervoer omdat ik het fijn vindt om met mensen om te gaan die hulp nodig hebben. Ook ben ik vrijwilliger bij een zorginstelling in Groningen waar ik oudere cliënten in de dagopvang met een indicatie help. Dat is heel dankbaar werk. Werken met jongeren/kinderen lijkt me ook heel leuk een leerzaam.

Uiteraard wil ik ook graag werken in een betaalde baan zodat ik financieel onafhankelijk ben, ik zoek daarom een baan als taxi chauffeur, gastvrouw of verzorgende.

Mocht u een passende baan voor mij hebben, kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman.

Werkvloer 2017

Ook dit jaar participeert de gemeente Ooststellingwerf mee aan de Werkvloer 2017.

De Werkvloer is een gratis evenement voor werkzoekenden in Noord Nederland uit de deelnemende gemeenten enhet UWV Fryslân. Vorige edities waren zeer succesvol in het tot stand brengen van contacten tussen bedrijven en werknemers. Ook dit jaar worden werkzoekenden uit de gemeente Ooststellingwerf uitgenodigd om te komen. We verwachten dat aantal van deze werkzoekenden hierdoor weer een baan zullen vinden.

De zeer uiteenlopende bedrijven, instellingen en branches presenteren zich op Werkvloer in Drachten. Deze bedrijven en organisaties zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten in Noord Nederland. De openingstijden van Werkvloer 2017, in het Adverium te Drachten, zijn donderdag 6 april van 11.00 – 16.30 uur.

Komt u gerust langs! Onze accountmanager Ingrid Borgman is die dag ook aanwezig.

Geef mensen een kans

De gemeente Ooststellingwerf is een samenwerkingsverband aangegaan met het Friesland College om een nieuwe opleiding te verzorgen in gemeente Ooststellingwerf. Het doel van de opleiding is om de Nederlandse taal te verbeteren en kennis te maken met werken in Nederland.

De buitendienst van de gemeente Ooststellingwerf doet mee!

foto kesete

Vanaf vandaag is Kesete Solomon Abrha begonnen met zijn stage bij ons in de garage. Kesete volgt aan het Friesland college de entree opleiding voor volwassen mbo niveau1. Daarnaast volgt hij de inburgeringscursus bij het Friesland college in Wolvega. Kesete woont nu in Oldeberkoop en is afkomstig uit Eritrea.

Wij hopen dat ook ondernemers bereid zijn ons voorbeeld te volgen.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->