Uitgave  |  Nummer 4, april 2018
Voorwoord

De verkiezingen zijn achter de rug. Er is afscheid genomen van de oude gemeenteraad en de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd. Dat betekent afsluiting van de coalitie 2014-2018 en het coalitieakkoord Samen Voortbouwen. Wij hebben een wat roerige bestuursperiode achter de rug met wisselingen van wethouders. Maar ondanks dat is er hard gewerkt en wat mij betreft hebben wij veel met elkaar bereikt:

Het Fonds Ooststellingwerf is ingesteld en er zijn veel mooie initiatieven geweest die een bijdrage hebben gekregen. Er zijn veel projecten gerealiseerd die zonder het Fonds niet tot stand konden komen. Wij hebben 500 jaar Ooststellingwerf groots gevierd. Het Ecomunitypark heeft gestalte gekregen. De gebiedsteams hebben hun draai gevonden.

Recreatie en toerisme zijn gestimuleerd en Appelscha heeft een prachtige Bosbergtoren gekregen. Er komt een mooi en uniek Biosintrum mede dankzij een fantastische spijkerbroekenactie. Het starten met 50 biobased projecten met behulp van onze financiële bijdrage is een succes te noemen. De Revitalisering bedrijventerrein Venekoten Noord is succesvol uitgevoerd. Er is sprake van groei van de werkgelegenheid en uitstroom uit onze kaartenbakken.

De versteviging van de relatie met ondernemers is uitgebouwd. Er was een nominatie voor Duurzaamste gemeente van Nederland en ook een Nominatie voor beste werkgever van Nederland. In beide gevallen ging de hoogste eer naar iemand anders, maar de nominatie was wel een eer en een blijk van waardering.

De verbetering van de detailhandelsstructuur van Oosterwolde is in gang gezet. Daarbij is er ook nog het project De Nieuwe Winkelstraat van de grond gekomen. De gemeentelijke financiën zijn op orde en burger- en overheidsparticipatie is in gang gezet.

Dit alles is zeker niet mijn verdienste. Wij hebben dit met elkaar bereikt. Het is een samenspel geweest tussen het college, gemeenteraad en personeel. Maar zeker ook de organisaties, burgers en ondernemers. Natuurlijk waren er ook verschillen van inzichten en belangen. Maar op hoofdlijnen hebben wij elkaar toch steeds in meerderheid weer weten te vinden. Dat was en is ook de enige manier om dit alles met elkaar te bereiken.

Ik ben trots op wat wij gezamenlijk hebben bereikt en waar wij nu staan. De afgelopen periode hebben wij Ooststellingwerf op een positieve manier op de kaart gezet. Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst en laten wij met elkaar de nieuwe uitdagingen aan gaan. Ik heb er zin in en ik hoop u ook.

Parkeerterrein Trambaan

Op dit moment wordt nog steeds hard gewerkt aan de aanleg van het parkeerterrein Trambaan te Oosterwolde. Het is de bedoeling dat het parkeerterrein 20 april klaar is en in gebruik kan worden genomen. Voor dit parkeerterrein geldt straks een blauwe zone, net als voor de andere parkeerterreinen in het centrum. Het parkeerterrein biedt straks plaats aan 55 auto’s.

Wethouder Henk van de Boer zal het parkeerterrein op 30 april om 09.00 uur officieel openen. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.

bOERbos: een innovatief biobased project

Op donderdag 29 maart presenteerde Mariska Slot, van Boeren in het Bos, de voortgang van de realisatie van een bOERbos in de gemeente Ooststellingwerf.

Het belooft een innovatief concept te worden waarbij landbouw gekoppeld wordt aan de natuur. "Landbouwinclusieve natuur" noemen de initiatiefnemers van Boeren in het Bos dat. Deze term heeft veel weg van het reeds bekende begrip natuurinclusieve landbouw, maar betekent het tegenovergestelde. De natuur voorop, daarna het voedsel en niet vice versa.

Het bOERbos-concept heeft als doel op alle lagen van een bos biodiversiteit te stimuleren: van walnoten die hoog in de bomen groeien, tot woelende varkens en eetbare struiken en kruiden. Op deze manier wordt letterlijk een levendige dynamiek gecreëerd waarbij natuur- & landbouwdoelstellingen worden gecombineerd.

FOC Assen

De gemeente Assen had in oktober 2017 besloten verder te gaan met de plannen voor een factory outlet center (FOC) nabij Assen. Om deze plannen tot uitvoering te kunnen brengen was medewerking van de Provincie Drenthe nodig. De provincie diende namelijk een vrijstelling te verlenen van het provinciaal omgevingsplan. Assen overwoog bij de provincie een verzoek om medewerking in te dienen.

Vele ondernemersverenigingen en gemeenten in Drenthe, zuidwest Groningen en oost Friesland grote hebben grote bezwaren tegen een FOC nabij Assen. Ook wij als gemeente en Oosterwolde Promotion waren niet blij met die plannen. INretail, Detailhandel Nederland en MKB Noord hebben de handen ineen geslagen voor een regionaal verzet namens de ondernemers. Wij hebben ons als gemeente samen met Oosterwolde Promotion daarbij aangesloten.

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben inmiddels besloten niet met een voorstel naar de Provinciale Staten voor een outletcenter te komen, waarmee het plan definitief van de baan is.

Bijeenkomst vastgoedeigenaren centrum Oosterwolde

Op 26 maart organiseerde Oosterwolde Promotion een bijeenkomst voor vastgoedeigenaren met als thema “Oosterwolde verdient een bruisend, gastvrij winkelcentrum!”

“Daar is het goed ondernemen, voor investeerders én pandeigenaren!”

Dat komt niet vanzelf, daar zal aan gewerkt moeten worden. Het rendement van winkelpanden wordt beïnvloed door vijf factoren die samen zorgen voor een succesvol winkelgebied. Sommige factoren hebben pandeigenaren zelf in de hand. Bij andere is men afhankelijk van huurder of overheid. In Oosterwolde willen de ondernemers en de gemeente met de pandeigenaren aan het werk. Dit moet leiden tot grip op een renderend centrum.

Hoe organiseren we ons als vastgoedorganisatie, zodat:

•          We de leegstand tegen kunnen gaan?

•          We zorgen voor een goede uitstraling en goede huurders?

•          We ook het gezamenlijk rendement van Oosterwolde's vastgoed versterken?

•          We, samen met ondernemers en gemeente, het centrum sterker positioneren?

De opkomst van de bijeenkomst was, net als de sfeer, goed te noemen. Er is een basis gelegd voor een vervolg.

Een boost voor onze zorgeconomie

Op 18 april 2018 organiseert de gemeente een bijeenkomst om ideeën rond zorg en economie te ontwikkelen. Ondernemers in onze gemeente kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Doet u mee?

Eerder zijn er vier kansrijke ideeën benoemd om de zorgeconomie in onze gemeente een boost te geven:

  1. Studenten-ondernemers atelier als motor voor nieuwe zorgrecreatie concepten in de dorpen
  2. Duurzaam gezonder leven - Ooststellingwerf suikerarm
  3. Elk dorp een unique selling point in zorgrecreatie
  4. Regionaal flexibel werkgeverschap

De vier ideeën zijn het stuk voor stuk waard om snel op te pakken. Daarom organiseert de gemeente een vervolgbijeenkomst op woensdagavond 18 april van 17.30 tot 21.00 uur in Oosterwolde (exacte locatie wordt nog bekend gemaakt). We gaan per idee kijken wat nodig is om dit in pilotvorm van de grond te krijgen. Het zou fantastisch zijn als u als meedenkt om vanuit het ondernemerschap de ideeën verder vorm te geven.

Enthousiast?

Reageer dan vóór 10 april door een mail te sturen naar g.porte@ooststellingwerf.nl

Ik zoek werk

Ik wil me graag voorstellen! Ik ben Desy Moes. Ik woon in Oosterwolde en ik ben 41 jaar.

Ik ben nu bijna 2 jaar werkzoekende en hoop dan ook zo snel mogelijk dé baan te vinden. Na mijn mbo opleiding (mmo-c) heb ik een secretariële opleiding via Schoevers gevolgd en met succes afgerond. Vanaf dat moment heb ik mijn werkervaring als secretaresse/management assistente opgedaan bij diverse bedrijven. Ik heb gewerkt bij commerciële bedrijven, zowel nationaal als internationaal en bij de overheid (Justitie en Gemeente instelling).

Ik ben op zoek naar een veelzijdige baan in de secretariële sector. Daar waar ik mijn ruime werkervaring en competenties als organiseren, plannen, stressbestendigheid, accuraat (samen)werken, dienstverlenend in kan zetten. Mijn voorkeur gaat uit naar een baan van maximaal 32 uur.

Misschien dat een organiserende enthousiaste secretaresse via deze weg haar “droombaan” vindt!

Mocht u een passende baan voor mij hebben, kunt u contact opnemen met: Ingrid Borgman, Accountmanager Werkgelegenheid. Bereikbaar op telefoon (0516) 56 64 70 of i.borgman@ooststellingwerf.nl

Bestemmingsplan aanloopstraten Kernwinkelgebied Oosterwolde

De gemeenteraad heeft in december 2017 een voorbereidingsbesluit genomen voor de aanloopstraten van het kernwinkelgebied van Oosterwolde. Dit met het doel om ongewenste ontwikkelingen in dat gebied te voorkomen. Het voorbereidingsbesluit is een jaar van kracht. De volgende stap is het maken van een bestemmingsplan voor dit gebied.

Met hulp van buro SRO zal het nieuwe bestemmingsplan worden voorbereid. Jasper Vlek is de projectleider en de gemeentelijk contactpersoon is Carlijn Ausems.

Week van de Uitwisseling Ooststellingwerf

De uitwisseling beoogt een brug te slaan tussen de gemeente Ooststellingwerf en ondernemers en de ‘kloof’ tussen de gemeente en het lokale bedrijfsleven te verkleinen. Het is een gelegenheid om elkaars werelden beter te leren begrijpen

Het idee is dat in de week van 11 t/m 15 juni een medewerker van de gemeente Ooststellingwerf een dag meeloopt binnen een bedrijf. U kunt aangeven welke medewerker u wilt ontvangen. Met deze medewerker kan kennis worden gedeeld, ervaring worden uitgewisseld of u vraagt deze medewerker een dag mee te werken binnen uw bedrijf. Maatwerk is daarbij steeds het uitgangspunt.

De medewerker van de gemeente krijgt een beter beeld van hoe het werkt bij het lokale bedrijfsleven. Het is een initiatief om verbinding met de buitenwereld te maken. Dit idee maakt onderdeel uit van de veranderende cultuur waarbij zij beter leren inspelen op initiatieven vanuit de omgeving. Naar die omgeving toegaan is een onderdeel hiervan.

U kunt tot 23 april doorgeven welke medewerker u wilt ontvangen, bijvoorbeeld een handhaver, een monteur, een medewerker financiën/personeelszaken, een medewerker toeristenbelasting, een directiesecretaresse etc. Het mag ook iemand zijn die u bij naam kent. U kunt zich hier aanmelden.

Collectieve beveiliging bedrijfsterreinen in Ooststellingwerf

De Commerciële Club Ooststellingwerf heeft in 2012 het initiatief genomen om als bedrijfsleven gezamenlijk te komen tot terugdringen van de overlast door diefstal en molest bij bedrijven en instellingen in Oosterwolde.

Op 17 maart 2014 heeft een collectief van deelnemers besloten om de gezamenlijke surveillanceactiviteiten in Ooststellingwerf onder te brengen in de 'Deelnemersvereniging beveiliging bedrijfsterreinen Ooststellingwerf', afgekort 'DbbO'.

De vereniging DbbO heeft als doel:

1. Het behartigen van de belangen van de deelnemers aan de collectieve beveiliging van de bedrijfsterreinen in de gemeente Ooststellingwerf, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- het voeren van overleg met de deelnemers aan de collectieve beveiliging;

- het voeren van overleg met de uitvoerder van de collectieve beveiliging.

- het bemiddelen bij conflicten tussen deelnemers en uitvoerder van de collectieve beveiliging.

De vereniging nodigt bedrijven en instellingen uit om deel te nemen aan de collectieve surveillancediensten. Deelname kan u een hoop kopzorgen besparen. Daarnaast kunt u als deelnemer aan het collectief aanvullende diensten afnemen.

Wilt u deelnemen of meer informatie neem dan contact op met de heer Jeep Dijkstra, j.dijkstra@dijkstraschilderwerken.nl of tel 06 - 53157948

LF2018 ook in Ooststellingwerf!
Gedeputeerde Klaas Kielstra op werkbezoek in Appelscha

Op 23 maart werd gedeputeerde Klaas Kielstra om 10.00 uur welkom geheten bij de Jongens van Outdoor. Het doel van het werkbezoek was het bezoeken van enkele ondernemers en bijpraten over Appelscha Regio 3.0.

Er werd een korte presentatie gegeven door Jan de Roos over het bedrijf, de Jongens van Outdoor, en de motivatie om in Appelscha te gaan investeren in hun Toren en het Klimbos. Het bedrijf loopt goed. Verrassend was dat de gasten van Outdoor ook veel uit het midden en westen van Nederland komen. Dat werkt heel positief op de naamsbekendheid van Appelscha.

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan restaurant de Bosberg van Willem Riksen. Hij heeft afgelopen winter zijn bedrijf uitgebreid met een groepsverblijf. Daarnaast is hij erg positief over het aantal bezoekers van de Bosbergtoren (die geopend is door gedeputeerde Klaas Kielstra) en de invloed die dat heeft op zijn bedrijf.

Daarna ging de reis door naar de Golfbaan. Daar werd gedeputeerde Klaas Kielstra bijgepraat door Greta Kreuzen over werkzaamheden die er plaats vinden om de 9 holes baan om te bouwen van B status naar die van A. De verwachting is dat deze investering een gunstig effect heeft op de bezoekersaantallen, ook worden er extra activiteiten ontwikkeld om een nog bredere doelgroep aan te trekken. De samenwerking met de Hildenberg draagt bij om meer arrangementen te kunnen aanbieden.

Het bezoek werd afgesloten met een lunch, wethouder Henk van den Boer was ondertussen ook aangeschoven. Tijdens de lunch is uitvoerig gesproken over de initiatieven en de ontwikkelingen in het kader van Appelscha Regio 3.0 en de rol die de gemeente en Provincie daar in kunnen spelen. Het was een geslaagd werkbezoek en Regio 3.0  heeft weer laten zien dat recreatie en toerisme in Ooststellingwerf van groot belang is en blijft voor de werkgelegenheid en leefbaarheid. De Provincie wil graag bij de ontwikkelingen betrokken blijven.

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden aankondigingen gepubliceerd van alle te verwachten aanbestedingen (vanaf meervoudig) van de drie gemeenten. Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Daarnaast worden Nationale en Europese aanbestedingen tevens gepubliceerd op www.tenderned.nl. Wanneer u zich bij TenderNed registreert, kunt u door middel van een zoekfunctie en een attenderingsservice op de hoogte blijven van interessante opdrachten voor u.

Twitter

Wij plaatsen nieuwe aanbestedingen ook op Twitter met een link naar de inkoopkalender:

- Ooststellingwerf: twitter.com/Owerf

- Weststellingwerf: twitter.com/Westwerf

- Opsterland: twitter.com/Opsterland

Facturering

Als uw factuur aan de eisen voldoet dan kunnen we deze tijdig en juist afhandelen. Ook kunnen we u beter te woord staan bij vragen of opmerkingen over uw factuur. Stuur uw factuur naar het centrale adres van de gemeenten, bij voorkeur digitaal:

Vermeld de volgende gegevens op de factuur:

- Naam van degene die bij u de bestelling heeft gedaan

- Opdrachtnummer (indien bekend)

- Een duidelijke btw-specificatie.

Ooststellingwerf:

Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde of per e-mail naar facturen@ooststellingwerf.nl.

Weststellingwerf:

Gemeente Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega of per e-mail naar facturen@weststellingwerf.nl.

Opsterland:

Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag of per e-mail naar facturen@opsterland.nl.

De factuur wordt getoetst aan de eisen die de belastingdienst aan de factuur stelt. 

Ondernemersloket

V.l.n.r. Piet Plantenga, Ingrid Borgman, Lidia Huisman, Bart Sieben, Sven Stielstra

-->