Uitgave  |  Nummer 5, mei 2015
Voorwoord

De afgelopen maanden bezochten wij als bestuur weer een groot aantal bedrijven in onze gemeente. Het viel mij op dat de verhalen van ondernemers in het algemeen weer positiever worden. Hier en daar stijgen omzetten weer en de orderportefeuilles zijn gevulder. Vaker zijn de vooruitzichten wat positiever. Voorzichtig worden alweer plannen gemaakt en nieuwe investeringen voorbereid. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat het nog niet over de hele linie positief is. De geluiden uit de detailhandel blijven over het algemeen zorgelijk. Nog steeds sluiten winkeliers noodgedwongen hun deuren. Maar het algemene beeld wordt duidelijk rooskleuriger. Dat geeft vertrouwen wat betreft het aantal banen in onze gemeente. Ik hoop en verwacht dat de werkgelegenheid in onze gemeente gaat groeien en dat de werkeloosheid iets gaat afnemen.

Harry Oosterman
Burgemeester gemeente Ooststellingwerf

Masterplan Centrum – Venekoten Noord

Succesvolle inloop Stipeplein

Op 15 april vond de inloopbijeenkomst Stipeplein plaats in en bij het voormalig bankgebouw. Het weer werkte mee en de belangstelling was groot. Ca. 100 mensen konden nog een laatste keer door het gebouw lopen en kennis nemen van de plannen voor het plein. Nog voor de bouwvak laat de gemeente het pand slopen. In de tweede helft van 2015 wordt het parkeerterrein heringericht.

Fietspad Venekoterweg

Ook de inloopbijeenkomst over het fietspad en omgeving Venekoterweg is goed bezocht. Op 23 april vond deze plaats in het voormalige kantoorpand van de bank aan de Veengang 1. Het gepresenteerde voorlopige ontwerp is in zijn algemeenheid positief ontvangen. De genoemde aandachtspunten worden waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp.

Stipeplein Zuid

De direct aangrenzende ondernemers en bewoner van het Stipeplein zuid hebben twee keer met de gemeente gesproken over een betere inrichting van het pleintje. Het blijkt een moeilijke puzzel te zijn om de verschillende gebruikers op deze kleine ruimte een eigen plek te geven. Iedereen is er van overtuigd dat we de juiste oplossing op papier hebben. Deze kan nu in detail verder worden uitgewerkt.

Eigen Nieuwsbrief

Het project Masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord heeft ook een eigen nieuwsbrief. Daarin wordt specifiek aandacht besteed aan het programma, de deelprojecten en de agenda voor bijeenkomsten. Ook komt elke editie een betrokkene aan het woord. U kunt zich opgeven voor de nieuwsbrief via www.oosterwoldevernieuwt.nl.

Netwerkborrel vrijdag 8 mei 2015

Op vrijdag 8 mei van 17.30 tot 19.30 uur is er weer een netwerkborrel in Trambaan 8.

Vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en de politiek in Ooststellingwerf kunnen elkaar ontmoeten tijdens deze informele bijeenkomst. Ontmoet mensen buiten uw huidige netwerk en vergroot uw eigen bekendheid. Bekijk hier de uitnodiging.

Denkt u dat we iemand zijn vergeten uit te nodigen? Neem hem en/of haar mee.

Wat is Ondernemer Coacht Ondernemer?

Ondernemer zijn, is topsport. Zeker in deze uitdagende tijden. Topsporters kunnen niet zonder een goede coach, iemand die ze helpt om nog beter te worden. Daarom kan een coach ook voor ondernemers van grote waarde zijn!

MKB-Noord en VNO-NCW Noord zijn samen met ING en de provincie Fryslân het project Ondernemer Coacht Ondernemer (OCO) gestart. We bieden zowel startende als ervaren ondernemers in Noord-Nederland de mogelijkheid om met een collega-ondernemer te sparren. 

Gerard Kremer, voorzitter van MKB-Noord:

“Als ondernemer weet ik hoe je bedrijf bezit neemt van je tijd en aandacht. In de jaren dat ik eigenaar was van de Vrijbuiter werkte ik 7 dagen in de week 12 uur per dag. Ruimte om na te denken over mijn eigen functioneren en dat van mijn bedrijf was er niet; de waan van de dag regeerde! De laatste paar jaren heb ik het geluk gehad om iemand te vinden met wie ik, vrijblijvend, kon sparren. De inzichten die dat heeft gegeven, stelden mij in staat om anders te reageren in de dagelijkse praktijk en nieuwe inzichten te verwerven. Als ambassadeur vertel ik graag mijn collega-ondernemers hoe waardevol het is om gecoacht te worden; niet aarzelen, gewoon doen!”

Ja ik wil een coach, wat nu?

Kijk op www.ondernemercoachtondernemer.nl en meld u aan. Onze matchmakers gaan eerst met u in gesprek om uw wensen en situatie te inventariseren. Vervolgens kijken we welke coach(es) het beste bij u passen. Alles draait om de juiste match; er moet een goede klik zijn tussen coach en ondernemer. De eerste kennismaking met de coach is daarom altijd vrijblijvend en gratis. Ons aanbod van coaches is zo groot en gevarieerd dat we altijd tot een goede match kunnen komen.

De kosten van coaching zijn afhankelijk van de levensfase van de onderneming en variëren van €75,- euro tot maximaal €295,- (ex. BTW) per gesprek van circa 2 uur. De ondernemer bepaalt zelf hoeveel gesprekken er gewenst zijn.

Coach worden?

We hebben veel enthousiaste reacties gekregen van ondernemers die een bijdrage willen leveren aan ons project. Op dit moment is onze coachingspool mede daardoor goed gevuld. We hebben een zeer uiteenlopend aanbod van goede coaches, met kennis en ervaring op allerlei gebieden. Wilt u coach worden? Houd de website in de gaten. Als we weer behoefte hebben aan nieuwe coaches vermelden we dat op de website.

Meer weten?

Kijk op onze website of neem contact op met projectmanager Sandra Fleurke op 050-5343844 of via fleurke@vnoncw-mkbnoord.nl 

RCN Roggeberg onderzoekt inzet zonne-energie

Groen en duurzaam ondernemen steeds belangrijker


Appelscha – Het scheiden van afval, thermostaten met bewegingssensoren en een eigen bronwaterinstallatie. Vakantiepark RCN De Roggeberg richt zich al jaren op verantwoord ondernemen. 'Maar groen en duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker', zegt parkmanager Mark Vinkestein. 'We kijken dan ook verder en onderzoeken momenteel onder andere de inzet van zonne-energie'.

De 33-jarige ondernemer is al jaren in dienst bij RCN Vakantieparken. Als 16-jarige jongen ging hij als hulpkracht technische dienst aan de slag bij park Toppershoedje op Goeree-Overflakkee. 'Dat beviel zo goed, dat ik een studie in deze richting ben gaan zoeken.' Hij volgde aan de NHTV in Breda de opleiding tot manager recreatie-onderneming. Na zeven jaar als hoofd technische dienst op het park Het Grote Bos te hebben gewerkt, is hij sinds vorig jaar mei parkmanager van RCN De Roggeberg in Appelscha.

Als één van de grootste vakantieparken in de regio werd Vinkestein al snel benaderd om deel te nemen aan het manifest. 'Een mooie uitdaging', aldus de manager. 'Vooral om te kijken hoe we als ondernemers samen kunnen werken. Het afval van het ene bedrijf kan wellicht als grondstof gebruikt worden voor een ander.'

Benieuwd naar het hele artikel? Het vervolg kunt u lezen in de Nieuwe Ooststellingwerver van 6 mei.


Bijschrift foto: Parkmanager Mark Vinkestein hoopt in de toekomst voor zijn gasten boomhutten waar men in kan overnachten te kunnen realiseren. Op het park staan nu al 7 boomhutten waarin kinderen kunnen spelen. FotoTekst.nl / Anita Boel

Ondernemersimpuls Fryslân

Heeft u voor uw onderneming een lening nodig en kunt u niet terecht bij commerciële banken? Dan kunt u een krediet aanvragen bij Ondernemersimpuls Fryslân. De belangrijkste voorwaarden zijn dat u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven en dat uw bedrijfsactiviteiten voornamelijk in Fryslân plaatsvinden. Meer informatie kunt u vinden op www.ondernemersimpulsfryslan.nl.

Ondernemersimpuls Fryslân is één van de projecten uit het programma Wurkje foar Fryslân.

Scoor nieuwe kansen met export

Het Friese bedrijfsleven exporteert jaarlijks voor miljoenen euro’s. Deze export biedt de bedrijven allerlei mogelijkheden om nieuwe afzetmarkten te vinden en meer omzet te behalen.

Exporterende MKB’ers die nieuwe kansen willen creëren, krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Exportcarrousel Grenzeloos Groeien Met Export. Dit is een initiatief van Friese ondernemers, de provincie Fryslân, de Kamer van Koophandel en de hogescholen NHL en Stenden. Tijdens dit project vergroot u in zes maanden uw kennis van nieuwe markten, krijgt u praktische informatie en staat ons netwerk voor u klaar.

Meer informatie?

Bekijk dan de flyer en meld u aan!

Ik zoek werk

Mijn naam is Marion Merkx en ik ben woonachtig in Appelscha. Na mijn diploma MBO secretaresse heb ik nog aantal trainingen en cursussen gevolgd in mijn vakgebied. Ik heb gewerkt als administratief/secretarieel medewerker en receptioniste/telefoniste bij diverse grote bedrijven en overheidsinstellingen. Nu ben ik op zoek naar een volledige baan, mijn huidige parttime baan telefoniste/receptionist loopt namelijk binnenkort af.

Een gastvrije, dienstverlenende, accurate en leergierige vrouw: dat ben ik. Omgaan met mensen uit verschillende lagen past mij goed. Door mijn werkervaring ben ik PC-vaardig, handig en weet ik me goed te redden bij onverwachte situaties.

Mocht u een passende baan voor mij hebben, kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman.

Openingsweekend Turfroute 13 en 16 mei 2015

Wees erbij!

Kom op woensdag 13 mei en zaterdag 16 mei naar de feestelijke opening van de Turfroute aan de Langewal in Gorredijk. Op woensdag 13 mei om 11.30 uur verricht wethouder Sietse Derks de officiële opening van het vaarseizoen van de Turfroute. Dit vindt plaats bij de hoofdbrug aan de Langewal.

Shantykorenfestival

Op zaterdag 16 mei wordt er een feestelijk vervolg gegeven aan de opening van het vaarseizoen. Tussen 10.00 en 15.30 uur treden er aan de Langewal in Gorredijk diverse shantykoren uit de omgeving op.

Bekijk hier de flyer

Appelscha verbindt

Op woensdagochtend 29 april kwamen dertig ondernemers en verenigingen uit Appelscha bijeen voor een gezamenlijk inspiratieontbijt in Boscamping Appelscha. De komende tijd denken zij met de gemeente na over mogelijke invullingen voor Appelscha op korte en langere termijn. Daarbij staat de vraag centraal hoe zij als ondernemers hierin een rol kunnen spelen.

Appelscha, als toegangspoort om mensen te verbinden met natuur, cultuur en recreatie, staat hierbij centraal voor het gebied. Een plek waar mensen graag naartoe komen en vóóral naar terug willen komen. Unieke evenementen, bijzondere bijeenkomsten en hospitality moeten toeristen uit de weide omgeving aantrekken om het toerisme te stimuleren en een boost te geven.

Inspiratieontbijt gemist?

Heeft u het inspiratieontbijt gemist, maar heeft u wel inspirerende ideeën die u graag zou willende delen in een volgende bijeenkomst of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Frans Hamstra via (0516) 566 6249.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->