Uitgave  |  Nummer 5, mei 2018
Voorwoord

Samenwerken is in onze gemeente geen vreemd woord, en daar ben ik trots op! In Ooststellingwerf worden jaarlijks vele initiatieven opgestart tussen ondernemers, bewoners, scholieren en ambtenaren. In de afgelopen twee jaar hebben wij hier een nieuwe speler bij zien komen, de student.

De studenten komen voornamelijk uit de provincie Friesland, maar soms ook uit de randstad of zelfs van een ander continent. De studenten worden veelal betrokken bij het Biosintrum en het uitvoeringsprogramma Biobased economy. Zo hebben studenten bouwkunde van NHL uit Leeuwarden aan de basis gestaan van het ontwerp van het Biosintrum, doet een studente van de Wageningen Universiteit onderzoek naar de groene restromen in de gemeente en helpen studenten van het Friesland College uit Heerenveen de verschillende initiatieven met communicatievraagstukken.

Het leuke en interessante van de samenwerking met de studenten is dat zij vaak kunnen verrassen met vragen die op het eerste oog vanzelfsprekend lijken. Mijn gedachtegang is dan vaak: “Maar is dit wel zo logisch? Als een student het niet begrijpt, wie dan nog meer niet?”. Kortom, de studenten benadrukken vaak de grijze vlakken in een verhaal of projectvoorstel. Daarnaast kunnen de young professionals ondernemers voorzien van de laatste kennis op het gebied van technologie en wetenschap. Deze kennis kan net dat zetje geven om een bepaalde ontwikkeling niet of juist wel door te zetten.

Om u een beter beeld te geven van de toegevoegde waarde van studenten, wordt een nieuwe rubriek in deze nieuwsbrief gelanceerd met de naam “Kennis uit de collegebanken”. In deze rubriek worden studenten, opleidingen en kennisinstellingen aan u voorgesteld. Wellicht werkt u binnenkort ook wel samen met een groep studenten in het Biosintrum. Ik kan het van harte aanbevelen.

Speeddaten met ondernemers

Op 14 mei is er in het gemeentehuis weer een speeddate sessie. Bijna 50 actuele beroepsvertegenwoordigers / ondernemers en 150 toekomstige ondernemers uit onze gemeente zullen weer met elkaar in gesprek gaan. Waarbij de nieuwe generatie ondernemers wordt klaargemaakt om verder te gaan op de weg van de huidige ondernemers

Het is als jonge tiener niet eenvoudig om een beroepskeuze te maken. Om een handje te helpen heeft de Rotary Oosterwolde het speeddaten met leerlingen van het voortgezet onderwijs weer georganiseerd. Het is een unieke kans om kennis te maken met het 'bedrijfsleven' en het helpt om tot een goede keuze te komen.

 

 

Afscheidsreceptie Engbert, Sierd en Henk
Save the date: Ondernemersbijeenkomst 18 juni 2018

Op 18 juni organiseren we weer een interessante ondernemersbijeenkomst in het voormalige gebouw van de Rabobank, Veengang 1 Oosterwolde. De hoofdspreker van deze avond is Charles Groenhuijsen, onder andere bekend als Amerika-correspondent van het NOS journaal. Het programma van de avond ziet er in hoofdlijnen uit als volgt:

19.15 uur: Inloop en voorprogramma

20.00 uur: Lezing Charles Groenhuijsen

21.00 uur: Netwerkborrel

 

Houd deze datum dus alvast vrij in uw agenda! Meer informatie volgt.. 

 

Parkeeronderzoek centrumgebied Oosterwolde

De gemeente Ooststellingwerf gaat het komende half jaar bezig met het onderzoeken van het parkeergedrag in het centrumgebied van Oosterwolde.

Het gaat hierbij om de volgende straten en parkeerterreinen:

-          Stationsstraat

-          Bareldsburglaan

-          Parkeerterrein Stipeplein zuid, aan de ter hooringerlaan

-          Parkeerterrein Stipeplein noord, aan de Nanningaweg

-          Parkeerterrein Stipeplein, bij de Albert Heijn

-          Parkeerterrein Vrijheidshof

-          Parkeerterrein Trambaan

-          Parkeerterrein Brugkampweg

-          Parkeerterrein ten oosten van Action

-          Parkeervakken Stationsplein

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Bauke Poortman van de gemeente Ooststellingwerf b.poortman@ooststellingwerf.nl

 

Vertrek manager Mens en Omgeving

Marianne de Wilde verlaat per 1 juni 2018, na een dienstverband van 9 jaar, de gemeente Ooststellingwerf. Zij gaat aan de slag als manager bij samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Marianne gaf leiding aan de teams Samenleving, Beheer & Onderhoud en Ruimte en Economie. Ze was ook de spin in het web bij tal van projecten zoals de Masterplannen Appelscha en Oosterwolde, verdubbeling N381, de Woonvisie en De Nieuwe Winkel Straat. De werving van een nieuwe manager wordt binnenkort opgestart.

Biobased isolatiemateriaal voor de Boschhoeve

Miranda Ekas presenteerde op 12 april 2018 haar tussentijdse resultaten aan haar mede studenten. In haar afstudeeronderzoek van de opleiding bouwkunde, adviseert zij de eigenaren van de Boschhoeve bij de renovatie van de oude boerderij. In het onderzoek focust Miranda zich op de biobased isolatiematerialen. Het doel is de meest geschikte boven water te krijgen.

De Boschhoeve wordt op dit moment nog gebruikt als melkveebedrijf maar is toe aan vernieuwing. Stallen zijn oud en het erf is niet optimaal ingericht. Een perfecte case voor studenten natuurlijk. Studenten van Stenden bedachten eerder al hoe de oude stallen van de Boschhoeve voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Miranda borduurt hier op voort en vertaald de plannen van haar collega-studenten in een ontwerp die weer de basis is voor de toekomstige renovatie.

Voor de zomer nog presenteert Miranda haar eindresultaten.

 

Ynbusiness ook voor onze ondernemers

Ynbusiness is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provincie Fryslân, de F4-gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslân), en het Friese hoger en middelbaar beroepsonderwijs, verbonden in het Innovatiepact Fryslân (IPF). Het primaire doel is de ondernemer krachtig te ondersteunen bij de groei van het bedrijf. Daarnaast willen de partners het ruime aanbod aan ondersteuning die zij bieden, nauwer aan laten sluiten op de daadwerkelijke behoeftes van ondernemers.

YnBusiness beschikt over een groot netwerk waar vraag en aanbod goed bij elkaar wordt gebracht én innovaties verder worden gebracht. Daarbij kunnen gemeenten, de provincie en het wetterskip launching customer zijn.

“Als ik u alle lastige zaken uit handen kon nemen, wat zou u mij als eerste geven?”

Een succesvol bedrijf is afhankelijk van meerdere schakels. Enkele belangrijke schakels zijn innovatiekracht, groeiambitie, ondernemerschap, bedrijfsvoering en geld. Dat zijn thema’s waarover ondernemers graag met Ynbusiness sparren.

“Onze ambitie is om het beste startpunt voor Friese ondernemers te zijn, om te groeien in hun (internationaal) ondernemerschap, meer rendement te kunnen behalen en succesvoller te innoveren binnen hun bedrijf. Dat realiseren wij met onze specialisten: ondernemende types die thuis zijn in diverse branches en financieringsmogelijkheden.”

Wij kijken en denken graag mee vanuit een innoverend en multidisciplinair perspectief.

Een goed gesprek kost tijd, geen geld. Bel 058 7600 500 of mail naar info@ynbusiness.nl voor het maken van een afspraak met een van onze specialisten.

LF2018 ook in Ooststellingwerf!

Ook in Ooststellingwerf vieren we Culturele Hoofdstad. Op onderstaande kalender kunt u zien wat er de komende maanden allemaal te doen is in de gemeente. 

Ook op de hoogte blijven van alle activiteiten rondom LF2018? Volg dan de Facebookpagina www.facebook.com/LF2018Owerf 

Parkeerterreinen Trambaan geopend

Maandag 30 april heeft wethouder Henk van de Boer het parkeerterrein op de Trambaan in Oosterwolde officieel geopend. Dat gebeurde voor de aanvang van het straatvoetbaltoernooi dat daar door de Buurtsportcoaches werd georganiseerd. De parkeerplaats biedt plaats aan 55 auto’s. Hierdoor zal de drukte naar verwachting op het parkeerterrein Brugkampweg wat worden verminderd. Vanaf nu zullen er rondom de beide parkeerterreinen nog wat aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat betekent nog wel enige verkeershinder. Wij doen samen met aannemer De Samenwerking ons uitsterste best die overlast zoveel mogelijk te beperken.

Voucherregeling MKB Fryslân 2018

Tijdens de Business Contact Dagen Noord (BCDN) op dinsdag 20 maart hebben Gedeputeerde Sander de Rouwe (Provincie Fryslân) en Dennis Carton (Ynbusiness) de eerste voucher overhandigd aan ondernemer Tinka de Jong van Vriesia Glas in Sneek.

Vanaf deze datum is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor de voucherregeling MKB Fryslân 2018. Dit betekent dat MKB’ers in de provincie Fryslân een subsidie kunnen ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. 50% (maximaal € 2.500) van de kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige of deelname aan (in-company) opleidingen, trainingen of cursussen zijn subsidiabel.

Voor wie is het bedoeld?

Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf gevestigd en gevestigd in de provincie Fryslân.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

Voor onder andere het inschakelen van een onafhankelijke deskundige of het deelnemen aan (in-company) opleidingen, trainingen of cursussen.

Wat zijn de voorwaarden?

Het project richt zich op innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategische HR. De onafhankelijke deskundige kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren. Er zijn nog geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag. Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond.

Heeft u inhoudelijke vragen over deze Voucherregeling? Ynbusiness helpt u graag verder bij de aanvraag. Bel naar 058 7600 500 of stuur uw vraag naar info@ynbusiness.nl en een specialist van Ynbusiness neemt z.s.m. contact met u op.

Ik zoek werk als lasser

In samenwerking met de F-top en DKD erkend lasopleidingscentrum in Joure zijn er twee enthousiaste dames gestart met hun lasopleiding Mig /Mag niveau 2. We merken dat er steeds meer kansen liggen in de techniek, ook voor vrouwen. Dus zijn we begonnen om onze werkzoekenden om te scholen zo ver als het mogelijk is naar technische beroepen. Maar dan zijn we er nog niet! Deze twee dames volgen in 15 dagdelen hun opleiding en daarna willen ze graag aan de slag als ze gecertificeerd zijn.

We zijn nu druk op zoek naar een opdrachtgever die een startende lasser een kans geeft in haar vakgebied. Mocht u een passende baan hebben voor deze dames, kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman Accountmanager werkgelegenheid via i.borgman@ooststellingwerf.nl. 

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden aankondigingen gepubliceerd van alle te verwachten aanbestedingen (vanaf meervoudig) van de drie gemeenten. Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Daarnaast worden Nationale en Europese aanbestedingen tevens gepubliceerd op www.tenderned.nl. Wanneer u zich bij TenderNed registreert, kunt u door middel van een zoekfunctie en een attenderingsservice op de hoogte blijven van interessante opdrachten voor u.

Twitter

Wij plaatsen nieuwe aanbestedingen ook op Twitter met een link naar de inkoopkalender:

- Ooststellingwerf: twitter.com/Owerf

- Weststellingwerf: twitter.com/Westwerf

- Opsterland: twitter.com/Opsterland

Facturering

Als uw factuur aan de eisen voldoet dan kunnen we deze tijdig en juist afhandelen. Ook kunnen we u beter te woord staan bij vragen of opmerkingen over uw factuur. Stuur uw factuur naar het centrale adres van de gemeenten, bij voorkeur digitaal:

Vermeld de volgende gegevens op de factuur:

- Naam van degene die bij u de bestelling heeft gedaan

- Opdrachtnummer (indien bekend)

- Een duidelijke btw-specificatie.

Ooststellingwerf:

Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde of per e-mail naar facturen@ooststellingwerf.nl.

Weststellingwerf:

Gemeente Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega of per e-mail naar facturen@weststellingwerf.nl.

Opsterland:

Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag of per e-mail naar facturen@opsterland.nl.

De factuur wordt getoetst aan de eisen die de belastingdienst aan de factuur stelt. 

Ondernemersloket

V.l.n.r. Piet Plantenga, Ingrid Borgman, Lidia Huisman, Bart Sieben, Sven Stielstra

Ondernemersloket

Piet Plantenga
bedrijven-contactfunctionaris
(0516) 56 62 40
p.plantenga@ooststellingwerf.nl


Ingrid Borgman
accountmanager werkgelegenheid
(0516) 56 64 70 
i.borgman@ooststellingwerf.nl

 

Lidia Huisman
recreatie en toerisme
(0516) 56 64 13
l.huisman@ooststellingwerf.nl


Bart Sieben

Programmamanager 
Biobased Economy
(0516) 56 64 74
b.sieben@ooststellingwerf.nl 

 

Sven Stielstra
Projectoördinator
Biobased Economy
(0516) 56 63 41
s.stielstra@ooststellingwerf.nl   

-->