Uitgave  |  Nummer 6, juni 2015
Voorwoord

Ook dit jaar bekeken wij weer hoe het zit met onze inkoop en aanbesteding. Waar ik dan keer op keer erg nieuwsgierig naar ben, is met wie wij lokaal zaken doen en voor welke zaken wij buiten de gemeente terecht komen. Ook dit jaar bleek dat wij relatief veel bij onze eigen ondernemers inkopen en aanbesteden. Ik ben dan ook erg blij met het resultaat dat wij vorig jaar hebben bereikt.

Naast een faciliterende functie vervult de gemeente ook graag een aanjagende rol richting ondernemers als het gaat om de eigen bestedingen. Ons beleid is er op gericht om waar mogelijk het geld in de eigen gemeente uit te geven. Wij proberen daar een voorbeeldfunctie in te vervullen. Ik roep u op om ons voorbeeld te volgen en ook lokaal zaken te doen als dat mogelijk is. Op die manier hoop ik dat er een extra stimulans ontstaat voor de lokale economie en werkgelegenheid.

Hoewel we zoveel mogelijk inkopen en aanbesteden binnen Ooststellingwerf, lukt dat helaas niet altijd. Soms is het hier gewoon niet te krijgen of is de prijs-kwaliteitverhouding van een ondernemer van elders beter. Het komt ook nog wel eens voor dat wij niet lokaal inkopen of aanbesteden, omdat wij niet weten wat hier allemaal te koop is. Mocht u van mening zijn dat daar in uw geval wellicht sprake van is of dat u ten onrechte nooit een kans krijgt om iets aan de gemeente te leveren, laat het ons dan weten. In dat geval roep ik u op om contact met onze inkoopcoördinator Mark de Gruijter op te nemen.

Harry Oosterman
Burgemeester gemeente Ooststellingwerf

Stationsstraat

De plannen om de Stationsstraat permanent in één richting open te stellen voor al het verkeer (met uitzondering tijdens de weekmarkt), hebben ter inzage gelegen voor zienswijzen. Er is een aantal zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen worden meegenomen in de afweging om te komen tot een definitief verkeersbesluit. Nadat het College een besluit heeft genomen, wordt het verkeersbesluit ‘openstellen Stationsstraat’ gepubliceerd op de gebruikelijke wijze.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Arjan Janssens via 0516 566322.

N381

Op 15 mei 2015 is het coalitieakkoord ‘Mei elkenien foar elkenien’ door de nieuwe provinciale coalitie gepresenteerd. In het coalitieakkoord staat onder andere dat de provincie de N381 verder gaat verdubbelen vanaf Donkerbroek tot Oosterwolde-Zuid. Deze maatregel en de gevolgen hiervan voor het project worden de komende tijd nader uitgewerkt. Kijk voor meer informatie op www.n381.nl of http://www.fryslan.frl/formatie.

Afsluitweekend N381 Oosterwolde – Drentse Grens

De N381 gaat, net als in april, weer een weekend dicht tussen Oosterwolde (kruispunt Venekoten) en de aansluiting met de Drentse grens. Vanaf vrijdag 19 juni 18.00 uur tot maandag 22 juni 06.00 uur wordt het verkeer omgeleid bij Oosterwolde en bij Beilen/Smilde.

Stellingwerf College betrekt jeugd bij duurzame toekomst

'Een schone omgeving is voor iedereen prettiger'

Oosterwolde - 'De jeugd heeft de toekomst, maar dan moet er voor de jeugd wel een toekomst zijn', steekt Hennie Broers, directeur van het Stellingwerf College in Oosterwolde van wal. 'Als we wat zorgvuldiger met onze fossiele brandstoffen omspringen, dan kunnen we de jeugd deze toekomst geven.'

Het geeft direct duidelijk aan waarom het Stellingwerf College het manifest vorig jaar heeft ondertekend. 'Als onderwijsinstellingen een uitgelezen kans om ons voor een stukje duurzaamheid in te zetten', zegt Broers. 'En als onderwijsinstelling ben je dat eigenlijk ook verplicht.'

Wat positief opvalt is dat de scholieren hierbij zeer nauw worden betrokken. In de aanloop naar het manifest hebben leerlingen voor het vak Natuur, Leven en Technologie vorig jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar duurzame maatregelen op het gebied van energie en binnenklimaat op school. Groepen Havo 4- en Havo 5-leerlingen kregen elk een eigen stukje gebouw toegewezen wat onder de loep werd genomen. Waar kan energie bespaard worden, hoe kan het klimaat binnen de school worden verbeterd en waar liggen kansen op het gebied van innovatie en duurzaamheid? 'We hebben de jongeren zelf onderzoek laten doen, zodat ze zich betrokken voelen. Bovendien heeft het verrassende aanbeveling opgeleverd', aldus Broers.

Benieuwd naar het hele artikel? Het vervolg kunt u lezen in de Nieuwe Ooststellingwerver van 3 juni.
Foto: Hennie Broers, directeur van het Stellingwerf College FotoTekst.nl/ Anita Boel.
Inkoop en aanbesteding

De gemeente Ooststellingwerf besteedt 41% van de totale inkoopwaarde lokaal en regionaal. Dit blijkt uit de jaarlijkse inkoopscan. Hierdoor wordt er goed gevolg gegeven aan de intentie van het college van burgemeester en wethouders om de lokale en regionale economie een financiële impuls te geven. Bekijk voor de belangrijkste uitkomsten het nieuwsbericht op onze website.

Digitaal aanbesteden? Vraag tijdig een eHerkenning account aan!

Vanaf 27 juni 2015 kunnen gebruikers van Nederlandse ondernemingen op TenderNed alleen nog inloggen via eHerkenning. Zonder eHerkenning heeft u vanaf dan geen toegang meer tot de gegevens van uw onderneming en kunt u niet deelnemen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen). Koppel dit vervolgens aan uw gebruikersaccount in TenderNed. Hiervoor logt u eerst in met uw gebruikersnaam en wachtwoord van Tenderned. Heeft u uw eHerkenningsmiddel eenmaal gekoppeld, dan logt u voortaan in met uw eHerkenningsmiddel. Klik hier voor meer informatie over TenderNed en eHerkenning.

Voortgang bestemmingsplan Buitengebied 2016

De inspraaktermijn om te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2016 is verstreken. Tijdens deze periode zijn er drie goed bezochte inloopavonden georganiseerd. Op dit moment verzamelen we alle binnengekomen inspraakreacties. Iedereen die een reactie heeft ingediend tijdens de inzagetermijn krijgt hier te zijner tijd een antwoord op.

Hoe gaat het nu verder?

Relevante inspraakreacties worden verwerkt in een aangepast voorontwerpplan. In september 2015 ligt dit aangepaste plan wederom ter inzage in het gemeentehuis. Ook dan kunt u weer reageren. Wilt u meer informatie over het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2016 of het hele proces rondom de voortgang volgen? Bezoek dan de projectwebsite.

 

Nieuwe bedrijfsleider buitendienst

Teunie van der Wijk wordt met ingang van 1 juli 2015 benoemd tot bedrijfsleider van onze buitendienst. De vacature voor bedrijfsleider buitendienst is ontstaan doordat Gezinus Hoven deze zomer met pensioen gaat.

Informatiebijeenkomst: het Friese subsidielandschap

Als ondernemer in Fryslân kunt u profiteren van verschillende subsidieprogramma’s. Maar welke regeling is er nu voor ú? Wij maken u graag wegwijs met tips en tricks. Na afloop is er ook volop gelegenheid om uw projectidee te bespreken met onze experts. Daarom wordt u van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst “Het Friese subsidielandschap: hoe maakt u er optimaal gebruik van?”

Wanneer: woensdag 17 juni
Tijd: Vanaf 13.30 uur
Locatie: NHL Hogeschool

Vanaf 13.30 uur bieden wij u een gevarieerd informatie aanbod. Drie subsidieprogramma’s komen aan bod: INTERREG, MIT en het DOEfonds. Voor deze bijeenkomst worden bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit Fryslân uitgenodigd. In verschillende workshops krijgt u concrete informatie over de laatste stand van zaken en mogelijkheden. Uiteraard is er ook alle ruimte om te netwerken.

Samen met het MKB willen we de innovatie in de Friese regio versterken, daarom komen in de bijeenkomst drie regelingen aan bod die nu spelen en die hierbij behulpzaam kunnen zijn. Het gaat om:

- INTERREG VA - grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland,
- de MIRT-regeling -  innovatiestimulering Noord-nederland voor o.a. haalbaarheidsprojecten en
- DOEfonds Fryslan – innovatiestimulering met bedrijfskapitaal.

De doelgroep is dus primair het MKB, maar in al deze projecten speelt samenwerking met kennisinstellingen en overheid een belangrijke rol. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van de subsidieregelingen? Meld u dan nu aan.

MKB-subsidieregelingen

Graag attenderen wij u op twee nieuwe laagdrempelige MKB-subsidieregelingen binnen de MKB Innovatieregeling Regio’s en Topsectoren (MIRT). Vanaf 19 mei worden via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voor het bedrijfsleven in Noord-Nederland opengesteld.

In totaal is €4 miljoen voor deze twee regelingen beschikbaar gesteld. Hierbij geldt wel het molenaarsprincipe: wie het eerst komt, wie het eerste maalt. Aanvullende informatie is te vinden op de website van SNN.

Ik zoek werk

Mijn naam is Ingrid Birke en ik ben 37 jaar en woonachtig in Oosterwolde. Ik heb mijn diploma MBO Facilitaire dienstverlening afgerond en ik heb gestudeerd aan de HBO FD Hanzehogeschool Groningen. Tijdens mijn opleiding ben ik aan het werk gegaan bij Mercure hotel als receptioniste waarna ik ben doorgegroeid als zelfstandig administratief financieel medewerker. Na ruim 10 jaar ben ik door een reorganisatie bij Mercure helaas mijn baan verloren. Vanuit Utrecht ben ik terug verhuisd naar Oosterwolde. Ik zoek een baan als financieel administratief medewerker voor 24 - 28 uur in de week.

Uiteraard sta ik ook open voor andere banen. Bijvoorbeeld receptioniste/telefoniste, want ik wil snel weer aan het werk. Ik zie mezelf als een zelfstandig persoon, maar kan ook goed in teamverband werken. Ik ben klantvriendelijk, PC-vaardig, communicatief sterk met een analytisch vermogen.

Mocht u een passende baan voor mij hebben, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman.

Masterplan Centrum – Venekoten Noord

Werk in uitvoering Stipeplein

U heeft het wellicht al gezien: aan het Stipeplein is Oenema bv begonnen met de sanering en sloop van het voormalig bankgebouw. De sloop duurt tot eind juni, waarna het tijdelijke parkeerterrein wordt aangelegd. Voor de bouwvak moet alles klaar zijn.

Daarnaast is een start gemaakt met de verbouw van de C1000.

Fietspad Venekoterweg

Voor het fietspad langs de Venekoterweg is er inmiddels een definitief ontwerp. Voor de uitvoering wordt in juni krediet gevraagd aan de gemeenteraad. In de tussentijd werken we de plannen verder uit. Als alles volgens planning loopt kunnen we net voor de bouwvak aanbesteden. Uitvoering staat gepland voor de tweede helft van 2015.

Eigen Nieuwsbrief

Check onze eigen nieuwsbrief via www.oosterwoldevernieuwt.nl.

SpareSpace Oosterwolde

SpareSpace is een nieuw concept om vernieuwing in centra te brengen. Leegstaande panden worden hierbij tijdelijk ingericht en gebruikt als inspirerende locatie voor startende ondernemers. Een informatiebalie biedt daarnaast de gelegenheid om mee te denken over de toekomst van het centrum en een gewenste invulling van het pand.

Op 24 juni 2015 om 20.30 uur worden de plannen en ideeën gepresenteerd in Hotel De Zon in Oosterwolde. Aansluitend op de ledenvergadering van Oosterwolde Promotion geeft Dennis Mous een toelichting op het concept SpareSpace en is er de gelegenheid om vragen te stellen.

SpareSpace zoekt enthousiaste starters

SpareSpace is op zoek naar enthousiaste starters met ambitie. Bent u op zoek naar een dergelijke werkplek, weet u iemand anders of bent u gewoon geïnteresseerd? Dan kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Dit kan op de website van Oosterwolde Promotion.

Bent u geïnteresseerd in een werkplek, maar kunt u niet op 24 juni aanwezig zijn? Meld u dan aan bij Dennis Mous via 06 28 70 83 75.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->