Uitgave  |  Nummer 7, juli 2016
Voorwoord

De laatste jaren komt ook bij ons duurzaamheid steeds centraler te staan. Drie jaar achter elkaar hebben wij een Koplopersproject in onze gemeente gehad. Bij de start zijn de bedrijven doorgelicht op duurzaamheid met een scan en de Milieubarometer. Nieuwe kansen en verbetermogelijkheden zijn in kaart gebracht en men gaat concreet aan de slag met een actieplan. De deelnemers komen een paar keer per jaar bij elkaar, delen kennis en ervaringen en leren zo veel van elkaar: delen is vermenigvuldigen. Het Koploperproject werkt, omdat men echt van elkaar leert. Daarbij was het bijzonder dat de diversiteit van bedrijven die deel hebben genomen. Ook hebben wij zelf als gemeentelijke organisatie deelgenomen. Ieder jaar proberen wij een aantal actiepunten op te pakken. Zo hebben wij onder meer zonnepanelen op verschillende gebouwen aangebracht, dienstauto’s op gas, folie op beglazing, warmtepomp geoptimaliseerd, recyclebare koffiebekers en afvalscheiding. Bij inkoop proberen wij steeds vaker rekening te houden met cradle to cradle.

Als ik zie en hoor wat bedrijven die ook deel hebben genomen doen, ben ik die onder de indruk. Een loonbedrijf dat een forse besparing qua brandstofgebruik realiseert, een groter bedrijf dat tegenwoordig nagenoeg papierloos functioneert, aanschaf van een elektrische vrachtauto om maar een aantal aansprekende voorbeelden te noemen. Maar er is vooral ook winst geboekt met betrekking tot bewustwording. Dit en vele andere zaken moeten er toe leiden dat wij in onze gemeente in 2030 energie neutraal zijn. Op dit moment wordt gedacht over en gewerkt aan allerlei projecten die daar een bijdrage aan kunnen leveren. De actie “Goed voorbeeld doet goed volgen” met onder meer slimme meters krijgt een vervolg. Dat geldt ook voor het Koplopersproject. Wij kijken of wij samen met de stichting DO (Duurzaam Ooststellingwerf) dit kunnen realiseren. Ik vind echt dat wij op de goede weg zijn. Ik krijg van het enthousiaste van ondernemers en burgers zelf echt veel positieve energie. Dat gun ik u ook en daarom zou ik zeggen ga hier mee aan de slag of ga er mee verder.   

Harry Oosterman

Maak uw buurt veiliger met een Buurt Whatsapp

Als bewoner en ondernemer weet u wel wat normaal is in uw wijk of buurt. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen. Of welke plekken logisch zijn om stil te staan met een auto. Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een verdachte situatie is. Via een WhatsApp-groep kunt u dit soort verdachte situaties delen met uw buren verderop.

Wilt u weten welke groepen dat zijn of wilt u zich bij een groep in uw buurt aanmelden of wilt u zélf een groep starten? Ga naar de site van WhatsApp-buurtpreventie: www.wabp.nl. Ook kunnen beheerders van een bestaande WhatsApp-groep die nog niet op de kaart staat zich er aanmelden.

Neemt u deel aan een WhatsAppgroep voor een veilige buurt? Dan kunt u kosteloos, per groep maximaal 10 deelnamestickers bij de gemeente bestellen. Met deze stickers laat u zien dat u zich inzet voor een veilige buurt. Als u belang hebt bij deze stickers, neem dan contact op via de mail communicatie@ooststellingwerf.nl.

Ik zoek werk

Mijn naam is Anke Dierks. Woonachtig in Appelscha.

Na mijn opleiding MEAO ben ik gelijk aan het werk gegaan. Ik heb diverse leuke opdrachtgevers gehad. Zo heb ik jarenlang in Duitsland gewerkt en spreek & schrijf dan ook vloeiend Duits! Op de administratie bij de Defensie in Cloppenburg heb ik met veel plezier op de administratie gewerkt. Mijn laatste baan was bij een beveiligingsbedrijf in Leeuwarden als administratief medewerker. Ik heb werkzaamheden verricht o.a. receptie/telefonie, planning, post, klachtenbehandeling, archiveren en orders verwerken.

Ik omschrijf mezelf als een enthousiaste dame die sociaal is en accuraat kan werken. Ik wil dan ook graag weer aan de slag.

Mocht u een passende baan voor mij hebben, kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman.

Revitalisering Venekoten

De plannen voor revitalisering liggen op koers. Dinsdag 21 juni heeft de gemeenteraad met het plan ingestemd en het voor uitvoering benodigde geld beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de provincie voor half juli 2016 een positief besluit zal nemen met betrekking tot de aangevraagde subsidie. Daarmee staat dan niets meer uitvoering in de weg. Op dit moment worden de technische tekeningen tot in detail uitgewerkt. De betrokken eigenaren worden in juli schriftelijk geïnformeerd over de details ter plaatse van hun bedrijf. Eind augustus of begin september komt er nog een uitvoeringsinformatieavond voor ondernemers en andere belangstellenden. Het is de bedoeling om op 12 september met de uitvoering van het plan te starten.  

BusinessContactDagen

Na de succesvolle BusinessContactDagen van 2015 opent BusinessCenter Bercoop op 30 september en 1 oktober 2016 wederom de deuren. Iedereen die wil weten wat onze regio allemaal te bieden heeft en nieuwe klanten wil werven, is welkom. In 2015 waardeerden 50 standhouders en 1000 bezoekers de BusinessContactDagen maar liefst met een 8,1.

Groei

Het thema voor dit jaar is: groei. Dit kan betrekking hebben op de onderneming, maar ook op uw persoonlijke groei als ondernemer. Dit thema komt in de gehele organisatie terug.

Op basis van de evaluatie van vorig jaar is de routing door het pand aangepast. Zo komen alle bezoekers langs alle stands. Er komen dit jaar meer activiteiten voor deelnemers en bezoekers. Ook zijn er weer volop mogelijkheden voor het geven van workshops, demonstraties of korte trainingen van maximaal 30 minuten. Kijk voor meer informatie op http://www.businesscentrebercoop.nl/.
Recreatief toeristisch onderzoek

De gemeente heeft Sweco (voormalige Grontmij) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een recreatief toeristisch onderzoek binnen de gemeente. Dit is een vervolg op onderzoeken van een aantal jaren geleden. Daardoor worden trends goed zichtbaar. Onderdeel van het onderzoek is een aantal bedrijfsbezoeken. Het is mogelijk dat u hier als ondernemer voor wordt benaderd. De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd. Ook wordt er een flink aantal enquêtes afgenomen onder recreanten, zowel in het voor, na en hoogseizoen. De input is waardevol voor het op te stellen Masterplan Appelscha. We zullen de uitkomsten t.z.t. graag met u delen. gesprekken zijn inmiddels gevoerd. Ook wordt er een flink aantal enquêtes afgenomen onder recreanten, zowel in het voor, na en hoogseizoen. De input is waardevol voor het op te stellen Masterplan Appelscha. We zullen de uitkomsten t.z.t. graag met u delen.

Inkoopkalender

Op onze inkoopkalender kondigen we - onder voorbehoud - de verwachte aanbestedingen van gemeente Ooststellingwerf aan. Onze buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland beschikken ook over een eigen inkoopkalender. U vindt deze op hun websites. Voor meer informatie over de inkoopkalender kunt u contact opnemen met Mark de Gruijter.

Twitter

We vinden het van belang om tegemoet te komen aan uw wens, daarom plaatsen wij nieuwe aanbestedingen vanaf heden ook op Twitter. Hier vindt u dan een kort bericht over de nieuwe aanbesteding met een link naar de inkoopkalender. U kunt ons vinden via de volgende links:

Ooststellingwerf: https://twitter.com/Owerf 

Weststellingwerf: https://twitter.com/westwerf 

Opsterland: https://twitter.com/opsterland

TenderNed

Nationale en Europese aanbestedingen vindt u op http://www.tenderned.nl/. Sinds juni 2015 logt u op TenderNed in via eHerkenning. Zonder deze eHerkenning heeft u geen toegang meer tot de gegevens van uw onderneming en kunt u niet deelnemen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen). Koppel dit vervolgens aan uw gebruikersaccount in TenderNed. Meer informatie over TenderNed en eHerkenning vindt u op http://www.tenderned.nl/

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met inkoopcoördinatoren Sandra Onbelet en Mark de Gruijter via teaminkoop@weststellingwerf.nl.

Sluit u ook aan bij het Duurzaam Bouwloket?

Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal energieloket ( www.duurzaambouwloket.nl) waar inwoners uit Ooststellingwerf terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Naast vragen over het verduurzamen van de woning kunnen inwoners ook terecht met vragen over het energielabel, mogelijke energiesubsidies en andere energie gerelateerde vragen.

Platform voor lokale (gecertificeerde) bedrijven
Het Duurzaam Bouwloket en de gemeenten hebben als doel de lokale economie te stimuleren en de woningbezitters te informeren over de mogelijkheden voor het verduurzamen van hun woning. Het digitale energieloket wordt daarom ingezet als platform om een koppeling te maken tussen de vraag- en aanbodzijde en zodoende aan te zetten tot actie bij bewoners en omzet te generen voor lokale ondernemers.

Mogelijke Samenwerkingspartners zijn o.a.:  

  • Installateurs, isolatiebedrijven, kozijnenleveranciers, glaszetters, aannemersbedrijven, adviseurs;
  • Consortia van bedrijven / bedrijfsallianties / aanbieders van concepten;
  • Makelaars;
  • Maatschappelijke duurzaamheidsorganisaties, bewonersinitiatieven, wijk- en dorpsraden.

Meer informatie
Als u als lokale ondernemer voldoet aan de toelatingscriteria kunt u aansluiten bij het Duurzaam Bouwloket en een vermelding op de website krijgen.  Wilt u meer informatie over wat het Duurzaam Bouwloket u te bieden heeft? Bent u benieuwd naar de toelatingscriteria en hoe u zich kunt aansluiten? Dan kunt u contact opnemen door te bellen naar
072-743 39 56 of te mailen naar info@duurzaambouwloket.nl.

Het bouwloket past binnen de ambities van de gemeente Ooststellingwerf richting een energie neutrale gemeente in 2030. 

Veldsymposium LIFE Going up a level

Vrijdag 16 september 2016 wordt van 12:00 tot 17:00 uur voor de tweede keer het veldsymposium LIFE Going up a level in Nationaal Park Drents-Friese Wold georganiseerd.

U kunt zich nu al aanmelden om per fiets het gebied in te trekken. Ook gaat u dan op prominente locaties het gesprek aan over ontwikkelingen in het Nationaal Park Drents-Friese Wold en in het bijzonder over het project LIFE Going up a level. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar j.boekhout@ivn.nl. Vermeld daarbij ook of u wel of geen eigen fiets meeneemt. Meer informatie staat op de website van het Nationaal Park Drents-Friese Wold: www.np-drentsfriesewold.nl.

Thema avond Samenwerking onderwijs - bedrijfsleven

De datum voor de thema avond Samenwerking onderwijs - bedrijfsleven is verplaatst naar vrijdag 7 oktober. Deze stond eerst gepland op 30 september.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->