Uitgave  |  Nummer 7, juli 2017
Voorwoord

De revitalisering van bedrijventerrein Venekoten Noord is nagenoeg klaar. De wegen zijn opgeknapt, het groen is verbeterd en uitgebreid. En ook de openbare verlichting is verbeterd. Daarnaast hebben een aantal ondernemers de handschoen opgepakt om het aanzien van hun bedrijfsterreinen ook te verbeteren. Het ziet er weer mooi uit en de functionaliteit is gebleven of zelfs beter geworden.

De voorbereiding moest in hoog tempo worden uitgevoerd als gevolg van een eis van de provincie om tempo te maken, anders was men niet bereid de eerder toegezegde subsidie uit te keren. Met medewerking van iedereen hebben wij toen een tempoversnelling kunnen realiseren. Daarna is wat mij betreft de uitvoering van de werkzaamheden door aannemer Roelofs nagenoeg probleemloos verlopen. Zowel ondernemers als de gemeente is blij met het resultaat tot zover. Nu rest ons en Oenema nog slechts de bedrijfsverplaatsing. Ik hoop dat wij ook hier snel een tempoversnelling kunnen bewerkstelligen. Er rest mij nog slechts een wens voor dit gebied.  En dat is een snelle en bedrijvige invulling van de locatie van voorheen Jonge Poerink. Nu de omgeving zo is opgeknapt moet het toch kunnen lukken om een bedrijf te vinden die zich daar wil en kan vestigen. Dit heeft de gemeente echter niet in de hand omdat de grond nog steeds eigendom is van een projectontwikkelaar.

Eerder was de westelijke entree van Oosterwolde Noord al enorm opgeknapt door de verbetering van de Nanningaweg. Nu heeft ook de oostelijke toegang van Oosterwolde centrum de kwaliteit en uitstraling die het verdiend. Het is nu tijd om verder onze tijd, energie en geld te steken in de verbetering van de Detailhandelsstructuur van Oosterwolde. Door middel van die invulling wordt mijn ideaalbeeld voor het centrum van Oosterwolde realiteit. Daar blijf ik mij de komende tijd graag voor inzetten.

Emotiondag

Op zaterdag 1 juli is het zover en zal het groene hart van Noord Nederland in het thema staan van elektrisch vervoer tijdens Emotiondag 2017. Jong en oud kunnen op deze dag kennis maken met een scala aan bekende en minder bekende elektrische vervoersmiddelen, waaronder:

Een e-mountainbike die 60 km per uur kan, een 44 tonner elektrische vrachtwagen van Boonstar uit Haulerwijk, bekende voertuigen zoals de Tesla en elektrische scooters, motoren en zelfs drones. Daarnaast zullen er diverse landelijke en regionale sprekers komen zoals Jan Terlouw (ex politicus; “Touwtje uit de Brievenbus”), Henk Brink (gedeputeerde provincie Drenthe: “Haal Tesla naar Noord-Nederland”) en Jan Vos (politicus, Stop verkoop fossiele auto’s in 10 jaar”). Er zijn veel activiteiten om te zien, te horen en waar u aan deel kunt nemen.

Dus kom en beleef duurzaamheid in het Groene hart van Noord Nederland; Appelscha. Kijk voor meer informatie over onder andere programmering sprekers op de website van Emotiondag of volg de Emotiondag via Facebook.

Een elektrische fiets iets voor uw bedrijf?

Voor woon-werk verkeer kan een elektrische fiets uitkomst bieden voor uw bedrijf. Wanneer u voor elektrische fietsen kiest, kunt u gebruik maken van het voordelige fietsplan. Komt u langs op de Emotiondag en kijk wat er mogelijk is voor uw bedrijf. 

Solarrace

Op 1 juli strijden de teams voor de derde keer tegen elkaar in Oosterwolde en Appelscha. Wie wint deze wedstrijd?

Op 30 juni worden alle teams in Oosterwolde verwacht op de geïmproviseerde camping. Met dank aan het Stellingwerf College kamperen alle teams op het sportveld van de school. De ideale uitvalsbasis voor de race.
Vrijdag staat in het teken van (her)keuringen, een zwemtest voor de nieuwe schippers, een palaver en een gezellig diner.
 
Zaterdag 1 juli is het tijd om te racen. De Young Emotion start met een endurance en varen de teams in de richting van Appelscha waarbij ze twee sluizen moeten passeren. Een spannende uitdaging voor de schippers. Welk team zet na de sluizen als eerste de eindsprint in richting de finish in Appelscha?

Het wordt een spannende strijd 1 juli. Kom gezellig kijken en moedig alle deelnemers aan. Het wordt weer een mooie wedstrijd met een hoop spektakel. Kijk voor meer informatie op de website van de Young Solar Challenge

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden aankondigingen gepubliceerd van alle te verwachten aanbestedingen, met uitzondering van enkelvoudig onderhands, van de drie gemeenten. Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Daarnaast worden Nationale en Europese aanbestedingen tevens gepubliceerd op www.tenderned.nl. Wanneer u zich bij TenderNed registreert, kunt u door middel van een zoekfunctie en een attenderingsservice op de hoogte blijven van interessante opdrachten voor u.

Twitter

Wij plaatsen nieuwe aanbestedingen ook op Twitter met een link naar de inkoopkalender.

Facturering

Als uw factuur aan de eisen voldoet dan kunnen we deze tijdig en juist afhandelen. Ook kunnen we u beter te woord staan bij vragen of opmerkingen over uw factuur. Stuur uw factuur naar het centrale adres van de gemeenten, bij voorkeur digitaal:

Vermeld de volgende gegevens op de factuur:

  • Naam van degene die bij u de bestelling heeft gedaan
  • Opdrachtnummer (indien bekend)
  • Een duidelijke btw-specificatie.

Ooststellingwerf:

Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde of per e-mail naar facturen@ooststellingwerf.nl.

Weststellingwerf:

Gemeente Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega of per e-mail naar facturen@weststellingwerf.nl.

Opsterland:

Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag of per e-mail naar facturen@opsterland.nl.

De factuur wordt getoetst aan de eisen die de belastingdienst aan de factuur stelt. 

BusinessContactDagen Oldeberkoop

In 2015 en 2016 zijn de BusinessContactDagen in Oldeberkoop gehouden. Door de aantrekkende economie zijn er nieuwe ontwikkelingen ontstaan binnen het pand van BusinessCentre Bercoop en bij de organisatie. Er hebben diverse huurders intrek genomen in het pand van BusinessCentre Bercoop. Naast de vergaderzalen en de spreekruimtes/flexwerkplekken, zijn meerdere ruimtes nu gevuld met nieuwe huurders.

Ook voor de organisatie heeft de aantrekkende economie ervoor gezorgd dat de beschikbare tijd voor het organiseren van de BusinessContactDagen te beperkt is.

Daarom is besloten om dit jaar geen BusinessContactDagen te organiseren in Oldeberkoop.

Herinrichting parkeerterreinen Trambaan en Brugkampweg

Op 6 juni 2017 is er een inloopbijeenkomst geweest over de plannen voor herinrichting van het parkeerterrein Brugkampweg en de inrichting van de Trambaan als parkeerterrein. De bijeenkomst is bezocht door ruim 70 belangstellenden. Er werd overwegend positief gereageerd op de plannen. Maar er waren ook wat punten van kritiek en een aantal wensen. Naar aanleiding van de bijeenkomst zijn een paar details in het plan aangepast. Op 4 juni wordt het plan in de raadscommissie Ruimte besproken. Op 18 juli zal de gemeenteraad een besluit nemen over het beschikbaar stellen van het geld voor de uitvoering van het plan. Als de gemeenteraad het geld beschikbaar heeft gesteld zal de uitvoering van de werkzaamheden nog voor de bouwvakvakantie worden gegund. De start van de feitelijke werkzaamheden staat gepland op 11 september 2017. Voor die datum zullen er alleen nog wat voorbereidende werkzaamheden en handelingen plaatsvinden.

Nlgroeit in de regio

Op 14 november a.s. presenteert de Kamer van Koophandel nlgroeit in Noord-Nederland. Tijdens dit regionaal evenement wordt een spetterend programma gepresenteerd met bijzondere gasten en landelijke ondernemers die belangeloos hun praktijkervaringen delen met ondernemers uit onze regio. Doelstelling is dat ondernemers leren van één of meerdere vergelijkbare ondernemers (qua omvang en fase) door te sparren met elkaar, met mentoren en coaches en ze kennis te laten maken regionaal en landelijk groei-aanbod.  Dit gebeurt via het organiseren van rondetafelgesprekken met 8-10 ondernemers aan tafel welke gefaciliteerd wordt door een (regionale) inspirator en moderator. Voor deze bijeenkomst werken we samen met diverse partners uit ons netwerk.

De bijeenkomst vindt plaats van 17.00 tot ongeveer 21.00 uur in ijsstadion Thialf in Heerenveen. 

Meer informatie over dit project vindt u op de website van nlgroeit

Ik zoek werk

Mijn naam is Wendy Ypeij, ik ben van 1985 en ik woon in Fochteloo.

Ik heb opleidingen gevolgd in de zorg als Helpende. Hierin heb ik ook stages gelopen. Destijds was het lastig om een leuke baan in de zorg te vinden, daarom ben ik gaan werken in de food productie. Daar heb ik een aantal jaar met veel plezier gewerkt. Daarna ben ik een aantal jaren thuis gebleven als huisvrouw en moeder.

Nu wil ik graag weer aan de slag. Ik ben flexibel inzetbaar, wil hard werken, in bezit van een rijbewijs, oppas thuis is geregeld en ik ben per direct beschikbaar. Ik kan werken in de schoonmaak, productie, thuiszorg of in de keuken.

Hebt u een baan met fijne collega’s om heen dan kom ik heel graag langs voor een kennismakingsgesprek.

U kunt contact opnemen met Ingrid Borgman Accountmanager Werkgelegenheid.

De Bosbergtoren een groot succes!

De Bosbergtoren is een grote aanwinst voor het toerisme in Appelscha. Onlangs maakte de 10.000ste bezoeker de tocht naar boven, en daarmee is de Bosbergtoren zeker een succes te noemen.

Om de toren er voor iedere bezoeker op zijn best uit te laten zien hebben we drie torenmeesters aangesteld, te zien op de foto hieronder. Deze drie mannen doen hun uiterste best om de toren er iedere dag weer glanzend uit te laten zien.

Naast de gewone bezoeken aan de Bosbergtoren werken we ook samen met ondernemers om verschillende evenementen in en rondom de toren de organiseren. Zo gaan de avondwandelingen van het Staatsbosbeheer langs de toren, en hebben we binnenkort het eerste huwelijk bovenop de toren. Maar de Bosbergtoren staat open voor nog meer bijzondere evenementen. Ideeen en suggesties zijn altijd welkom en kunt u sturen naar Geske Barendregt: g.barendregt@ooststellingwerf.nl

Recreatie & Toerisme team voor Appelscha in de startblokken

Vorige week was al duidelijk dat Jan Henk Veenhouwer de transformatie van recreatie en toerisme in Ooststellingwerf gaat trekken. Hij gaat dat samen doen met Bianca Grote Beverborg. In de volgende nieuwsbrief gaan zij dieper in op de aanpak die ze voor ogen hebben.

 

  

Jan Henk Veenhouwer                                      Bianca Grote Beverborg

Bedrijvenpakket grootste hardloopevent in onze gemeente

Ooststellingwerf maakt zich op voor het grootste hardloopevent wat ooit in deze gemeente is georganiseerd. Een afstand over 4 mijl van Appelscha naar Oosterwolde, een warming up door Olga Commandeur en een concert van De Kast. Op vrijdag 1 september kun jij meedoen met de Volksloop van Oosterwolde, ook met jouw bedrijf! 

Speciaal voor bedrijven is er een bedrijvenpakket samengesteld. Het sponsorpakket kost €150,- . Hiervoor ontvang je:

- Deelname voor jouw team, bestaande uit 4 personen (de eerste 3 resultaten tellen mee voor het klassement).
- Jouw logo in het digitale magazine
- Jouw logo op de videowall bij de finish
- Een looptraining op 16 juni & 7 juli
- Op de foto samen met Syb van der Ploeg van 'De Kast'
- Je mag je spandoek ophangen bij de start/finish. Dit gaat verder in overleg met dhr. K.J. Hofstra.

Geef je op met jouw bedrijf!

Meer informatie kun je vinden op www.500jaarooststellingwerf.nl/volksloop

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met dhr. K.J. Hofstra: k.j.hofstra@ziggo.nl

Herbestemmen tot woonpanden

Tot 2016 kende de Provinsje Fryslân een subsidieregeling voor het herbestemmen van bestaande panden naar een woonbestemming. Deze regeling ging daarbij uit van de handhaving van het bestaande pand en baseerde de bijdrage op de extra kosten voor verbouw ten opzichte van nieuwbouw. Daarbij kan worden gedacht aan isolatie-eisen, bouwfysica en constructieve aanpassingen. Deze regeling is inmiddels gesloten.

Bij de evaluatie van de regeling en de ontvangen aanvragen is naar voren gekomen dat de herbestemmingsregeling een aantal voorwaarden kende waaraan een deel van de aangevraagde projecten, hoewel naar aard passend, niet kon voldoen. Dat betrof onder meer de situatie dat een bestaand pand gesloopt zou worden ten behoeve van nieuwbouw op dezelfde locatie, alsmede de herbestemming van bestaande panden naar andere functies dan wonen.

Op dit moment wordt een mogelijk vervolg op de herbestemmingsregeling ambtelijk verkend (bestuurlijke besluitvorming over een vervolg moet nog plaatsvinden).

Om daarbij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijkervaring en behoeftes organiseren wij graag een overleg met diverse gemeentes en organisaties om mee te denken over de invulling van een eventuele nieuwe regeling.  Graag nodigen wij u uit voor dit overleg.

Ondernemersloket
V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.
-->