Uitgave  |  Nummer 8, augustus 2015
Voorwoord

Vorige week heeft Jan Jansma zijn functie als voorzitter van de Stichting Ondernemerscentrum Donkerbroek neergelegd. Ruim 25 jaar geleden werd de melkfabriek in Donkerbroek gesloten. Eigendommen die de zuivelorganisatie daar nog had, werden aan de gemeente te koop aangeboden. Het ging om de oude melkfabriek met schoorsteen, een paar losse loodsen en drie woningen. Bij de gemeente was een zekere aarzeling om het een en ander over te nemen. Vanuit Donkerbroek kwam toen het idee om in de oude fabriek een bedrijvencentrum te starten. Eén van de drijvende krachten achter dit initiatief was de heer Jansma. Hij gaf aan dat het voor Donkerbroek belangrijk was dat er werkgelegenheid zou blijven in de fabriek. Dit idee sprak de gemeente destijds aan en zo werd alles door de gemeente aangekocht en in onderdelen weer verkocht.

De fabriek werd een kraamkamer voor bedrijven. Niet alleen voor 'pas geboren' bedrijven is er plek, ook bestaande bedrijven kunnen in de voormalige melkfabriek terecht. De fabriek met schoorsteen kwam in eigendom van de Stichting Ondernemerscentrum Donkerbroek. 25 jaar lang heeft Jan Jansma veel tijd en energie gestoken in deze Stichting. Zijn ijver, enthousiasme en deskundigheid zorgden er mede voor dat het initiatief een groot succes werd. Veel bedrijven hebben een plekje gevonden in het centrum, waaronder ook een paar pareltjes zoals Frisian Eggs en Aludon. De doelstelling om te zorgen voor werkgelegenheid, is dan ook ruimschoots gehaald.

De samenleving van nu heeft dit soort initiatieven nog steeds nodig. Dat kan alleen als er mensen zoals Jansma zijn, die na of naast hun werkzame leven, bereid zijn daar tijd en energie in te stoppen. Zeker ondernemers kunnen vanuit hun eigen specifieke deskundighheid daarbij van grote waarde zijn. Langs deze weg wil ik de heer Jansma bedanken voor zijn tijd en inzet. Ik hoop dat in de toekomst meer mensen zich op deze manier zullen inzetten, want met elkaar trekken we de kar van de economie.

Harry Oosterman
Burgemeester

Masterplan Oosterwolde Centrum - Venekoten Noord

Toegang Hoogengaardelaan vervalt

Begin augustus wordt de toegang vanaf de Hoogengaardelaan naar het Stipeplein afgesloten voor autoverkeer. Er zijn inmiddels borden “verboden toegang” geplaatst. Later worden paaltjes geplaatst en is de toegang alleen nog door fietsers en voetgangers te gebruiken. De nieuwe inrit aan de Nanningaweg is vanaf dan de enige toegang naar het parkeerterrein.

Op vrijdag 17 juli is door Oenema bv de aanleg van het tijdelijke parkeerterrein aan de hoek Hoogengaardelaan - Nanningaweg afgerond. Later wordt de beplanting nog geplaatst. Onderdeel van het parkeerterrein is de nieuwe toegang aan de Nanningaweg. De sloop van het bankgebouw en aanleg van het tijdelijke parkeerterrein is een onderdeel van het Masterplan Oosterwolde Centrum - Venekoten Noord.

Vertrek Harrie Oppewal

Met ingang van 9 juli 2015 heeft Harrie Oppewal zijn functie als programmamanager voor het Masterplan Oosterwolde Centrum - Venekoten Noord neergelegd. Als reden om te stoppen, gaf Oppewal aan dat zijn werkzaamheden voor gemeente Ooststellingwerf niet langer te combineren zijn met zijn overige opdrachten. 

Het projectteam gebruikt de zomerperiode om zich te oriënteren op de verdere organisatie en uitvoering van het Masterplan Oosterwolde Centrum - Venekoten Noord. Uiteraard probeert het projectteam ervoor te zorgen dat lopende zaken zo min mogelijk hinder ondervinden van het vertrek van Harrie Oppewal. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Oscar Weehuizen via (0516) 566 367.

Eigen Nieuwsbrief

Check op www.oosterwoldevernieuwt.nl de nieuwsbrief voor het laatste nieuws over het Masterlan Oosterwolde Centrum - Venekoten Noord.

Appelscha in RTL4 programma LifestyleXperience

Op zondagmiddag 2 augustus zond RTL 4 een item uit met wethouder Sietse Derks en communicatieadviseur Fokje Gerritsma van gemeente Ooststellingwerf over Appelscha.

Anders dan de rest van Friesland

Gemeente Ooststellingwerf was benaderd door de makers van het programma LifestyleXperience, omdat zij aandacht wilden besteden aan een onbekend stukje Friesland. De gemeente werkt natuurlijk graag mee aan dit stukje landelijke promotie. Er werd onder meer gefilmd op de Boerestreek, in het openluchttheater en in de Kale Duinen.

Benieuwd naar deze aflevering? Zaterdag 8 augustus om 15.10 uur herhaalt RTL 5 het programma. Op de website is het item over Appelscha te zien.

Veiligheid

Elke drie minuten vindt in Nederland een poging tot inbraak plaats. Niet alleen woningen, maar ook bedrijfspanden vormen een geliefd doelwit. Bijna veertig procent van de ondernemers krijgt wel eens met een inbraak te maken. De schade hiervan kan hoog oplopen. 

Voor ondernemers is het verlies van belangrijke bedrijfsdocumenten vaak nog vervelender dan de noodzaak om de gestolen goederen te vervangen. Ook brengt een inbraak veelal (zware) emotionele gevolgen met zich mee. Slachtoffers kunnen te maken krijgen met gevoelens van onveiligheid. Reden genoeg om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Dat kan al met een aantal eenvoudige maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

Kijk op www.veiligondernemenbeginthier.nl voor meer informatie.  

N381

Voortgang werkzaamheden

Er wordt druk gewerkt aan de N381. De komende periode staan er enkele afsluitingen gepland. Voor informatie over de werkzaamheden en verkeershinder zie http://www.n381.nl/531/afsluitingen/ of www.n381.nl.

Kunst & Natuur

Nieuwsgierig wat Kunst & Natuur inhoudt binnen het project N381? Lees het in het nieuwe themamagazine.

Op de koffie bij: Ingrid Borgman

Hallo mijn naam is Ingrid Borgman, accountmanager Werkgelegenheid van gemeente Ooststellingwerf. Maandelijks laat ik u kennismaken met een kandidaat die op zoek is naar een (nieuwe) baan. 80% van deze werkzoekenden die in het vaste item "Ik zoek werk" hebben gestaan, zijn inmiddels aan het werk. Een topprestatie, mede dankzij ondernemers en uitzendbureaus in onze gemeente!

Regelmatig spreek ik enthousiaste en gemotiveerde krachten die staan te springen om aan de slag te kunnen. Van hoogopgeleiden, kantoorpersoneel tot bouwpersoneel en pas afgestudeerd tot ervaren medewerkers. Bent u nog op zoek naar een passende kandidaat voor een functie in uw bedrijf? Loop dan even langs voor een kop koffie en een vrijblijvend gesprek! Bellen kan natuurlijk ook via (0516) 566 570.

Export biedt kansen voor Friese bedrijven!

Het Friese bedrijfsleven kan meer profiteren van export. Er zijn zoveel mooie producten en diensten, die veelal regionaal of landelijk door Friese bedrijven worden vermarkt. Maar misschien liggen er nog wel grotere kansen voor deze producten in het buitenland. Daarom stimuleert de Kamer van Koophandel Friese bedrijven om over de grens te kijken. Door de drempel, die er misschien ligt, weg te nemen en de sprong te wagen. Met het project Exportcarrousel liggen er voldoende kansen voor exporterende nieuwkomers of ervaren exporteurs. Heeft u buitenlandse ambities? Lees dan verder.

Exportcarrousel

Binnen het project Exportcarrousel worden de plannen en ideeën van bedrijven voorgelegd aan internationale studenten die op een specifiek land een exportbeleidsplan gaan maken. Dit plan is specifiek gericht op het desbetreffende bedrijf en manier van werken. Als ondernemer kunt u twee potentiële landen laten scannen door de studenten om uiteindelijk de keuze te maken voor één van deze landen. Hierbij wordt u ondersteund door adviseurs van de Kamer van Koophandel, de expertise van de Friese Exportclub en het WTC.

Het project start in september met een cluster van 10-12 bedrijven uit Friesland. Uiteindelijk leveren de studenten een adviesrapport op waar het betreffende bedrijf concreet mee aan de slag kan richting een buitenlandse markt. Zeer interessant dus voor bedrijven die misschien buitenlandse ambities hebben. Geïnteresseerd? Inschrijven kan tot 25 augustus via Tonnie van de Koolwijk. Ook voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar eerder genoemd e-mailadres.

Bezoek de BusinessContactDagen

Op vrijdag 2 oktober en zaterdag 3 oktober vinden de eerste regionale BusinessContactDagen plaats. Iedereen die wil weten wat onze regio allemaal te bieden heeft, is welkom om een kijkje te nemen in het BusinessCentre Bercoop in Oldeberkoop.

Tijdens deze dagen willen de initiatiefnemers op een laagdrempelige manier allerlei ondernemers uit de regio met elkaar verbinden. Er is gelegenheid om producten te presenteren aan collega ondernemers en consumenten, te netwerken en lokale zakelijke contacten te intensiveren of uit te breiden. De BusinessContactDagen is een initiatief van enthousiaste en nuchtere ondernemers uit oldeberkoop.

Ontmoeten en verbinden

Wanneer:     vrijdag 2 oktober van 10.00 tot 21.00 uur en 
                     zaterdag 3 oktober van 10.00 tot 17.00 uur
Waar:           BusinessCenter Berkoop (voormalig bank Bercoop-pand) in Oldeberkoop
Aanmelden: http://www.businesscentrebercoop.nl/businesscontactdagen

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->