Uitgave  |  Nummer 8, augustus 2016
Voorwoord

De afgelopen periode hebben wij in het kader van de Participatiewet als gemeente de verantwoordelijkheid voor diverse doelgroepen erbij gekregen. Wajongers en jonggehandicapten met arbeidsvermogen en mensen met een Wsw-indicatie zijn nu aan ons toevertrouwd. Daarnaast hadden en houden wij de verantwoordelijkheid voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Het is niet eenvoudig om voor deze doelgroepen werk en werkervaringsplaatsen te vinden.  Daar hebben wij de hulp en steun van ondernemers heel hard bij nodig. Gelukkig zijn in onze gemeente verrassend veel ondernemers die hierbij toch een helpende hand toesteken. De afgelopen periode hebben diverse ondernemers hun sociale hart laten spreken. Ieder voor zich hebben ze zich ingezet voor iemand uit onze doelgroepen. Waar mogelijk zijn mensen begeleid naar een baan of voorzien van werkervaring. Met meer geduld en tact dan ik voor mogelijk had gehouden zijn mensen door deze ondernemers begeleid.

Op deze manier krijgen mensen weer kansen en soms ook een echte baan. Ze horen er weer bij en hun eigenwaarde krijgt een impuls. Naast de menselijke winst is er ook nog sprake van een besparing van maatschappelijke kosten.

Ik ben blij en trots op onze ondernemers die hier zich zo fantastisch voor inzetten; ondernemers bedankt hiervoor. Zelf proberen wij als gemeente wat dit betreft het goede voorbeeld te geven. De afgelopen periode hebben wij diverse mensen geholpen aan een tijdelijke baan of een werkervaringsplek. Er zijn ook mensen die er inmiddels een vaste baan aan over hebben gehouden. Ik ben er zeker van dat ondernemend Ooststellingwerf zich op deze positieve manier blijft manifesteren.

Engbert van Esch, wethouder

Thema avond Samenwerking onderwijs - bedrijfsleven

Verplaatst naar 7 oktober noteer deze datum alvast in uw agenda; nadere informatie volgt.

Hoe MKB-vriendelijk vindt u de gemeente?

MKB-Nederland en wij als gemeente willen graag weten hoe MKB-vriendelijk u de gemeente vindt. Of de gemeente behulpzaam is voor u als ondernemer of dat zij u juist in de weg zit. Daarom roepen wij u op om de vragen op deze pagina te beantwoorden, dat duurt ongeveer twee minuten.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Ik zoek werk

Mijn naam is Tineke Nauta en ik ben geboren in 1973. Woonachtig in Oosterwolde. Ik heb destijds mijn diploma MEAO secretariaat behaald en op de streekschool Installatietechniek met o.a. materiaalkennis en autocad afgerond. Ik zoek een baan bij voorkeur in de technische branche op een afdeling financiële administratie en/of planning. Ik ben per direct beschikbaar voor 24 a 32 uur in de week.

Door mijn werk bij Mebaterm ben ik goed geworden in de financiële administratie. Ik kan accuraat werken en goed met  officepakketen overweg. Door de werken bij Ziggo als Planner heb ik ontdekt dat ik altijd rustig blijf in hectische situaties. Ik ben technisch ingesteld maar ook vriendelijk voor de klant en collega’s. Helaas heb ik nu geen baan en dat is niks voor mij. Het is lastig om te concurreren op het gebied van administratief werk. Ik sta open voor elke baan en ben zeker bereid om bij te leren.

Mocht u een passende baan voor mij hebben, kunt u contact opnemen met

Ingrid Borgman - Accountmanager Werkgelegenheid

Telefoon (0516)-566470 of per mail: i.borgman@ooststellingwerf.nl.

Revitalisering bedrijventerrein Venekoten Noord – Dertien Aprilstraat

De plannen voor revitalisering liggen op koers. Dinsdag 21 juni heeft de gemeenteraad met het plan ingestemd en het voor uitvoering benodigde geld beschikbaar gesteld. De provincie heeft  een positief besluit genomen met betrekking tot de aangevraagde subsidie. Daarmee staat dan niets meer uitvoering in de weg. Inmiddels zijn de technische tekeningen tot in detail uitgewerkt en is er een planning van de werkzaamheden gemaakt. Op dinsdag 30 augustus 2016 is er van 17.00 uur tot 19.30 uur een uitvoeringsinformatie bijeenkomst voor aanwonenden en andere belangstellenden in Trambaan8. Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. U kunt dan inzicht krijgen wat waar precies gaat gebeuren. En ook kunt u zien welke delen van de wegen wanneer zijn afgesloten en hoe het verkeer zal worden omgeleid.  In de tweede week van september wordt begonnen met de uitvoering door aannemer Roelofs.

Nieuwsbrief N381

De nieuwsbrief van juli 2016 is uit! U kunt de nieuwsbrief N381 op deze website bekijken.

 

Foto: Donkerbroek en omgeving. Linksonder ligt Donkerbroek, in het midden van de foto wandelbos Ontwijk en recht op de foto ligt de nieuwe N381. ©Joleijn van der Linden

Nationale primeur Appelscha: eerste zelfrijdende voertuig met passagiers op de openbare weg

Eind augustus rijden er twee zelfrijdende voertuigen van het buitencentrum Drents Friese Wold via de Wester Es naar Appelscha. Ooststellingwerf is daarmee de eerste gemeente waar een zelfrijdend voertuig met passagiers de openbare weg op mag. Het gaat om een pilot van drie maanden. De gemeente Ooststellingwerf is initiatiefnemer van de pilot en ziet deze nieuwe vorm van vervoer als oplossing voor betere bereikbaarheid en leefbaarheid van krimpregio’s. De pilot in Appelscha is daarmee uniek en trekt de aandacht in Europa. Inwoners en toeristen kunnen gratis een ritje maken.

Voor meer informatie over dit unieke project kunt u contact opnemen met Arjan Janssens, 0516-566322 of a.janssens@ooststellingwerf.nl.

Laat uw bedrijf of instelling zien tijdens 112 Veiligheid dag Ooststellingwerf

Op 10 september organiseert Stichting Reanimatie & AED groep Ooststellingwerf in nauwe samenwerking met de Politie, Brandweer Fryslân, Ambulancedienst, Broekhuizen berging en de Ronde Tafel een 112 Veiligheidsdag. Samen laten zij bezoekers kennis maken met hun werkzaamheden. Er zijn verschillende spectaculaire demonstraties, maar zowel de jonge als de wat oudere bezoekers kunnen ook zelf aan een grote hoeveelheid activiteiten meedoen. 

Op deze bijzondere dag vormt de oude provinciale weg tussen Oosterwolde (Drie Tolhekken) en Donkerbroek (Ontwijk) – de weg langs de vaart – het decor voor de hulpdiensten. Bezoekers zijn welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. De organisatie zet in op minimaal tienduizend bezoekers. Er zijn deze dag ook meerdere stands aanwezig met bedrijven die een link met veiligheid hebben.

U kunt met uw bedrijf of instelling ook aanwezig zijn op deze dag. Er zijn verschillende opties om met uw stand of kraam met het publiek in gesprek te gaan. U kunt zich aanmelden via de website van Hart voor Ooststellingwerf of via de mail: info@reanimatie-oosterwolde.nl

Veldsymposium LIFE Going up a level

Vrijdag 16 september organiseert de bestuurscommissie Oude Willem in het Nationaal Park Drents-Friese Wold voor de tweede keer het veldsymposium LIFE Going up a level. Startpunt is de schaapskooi aan de Huenderweg 1 in Doldersum.

Opgeven kan tot dinsdag 12 september, via j.boekhout@ivn.nl

Meer informatie staat op de website van ivn.

Inkoopkalender

Op onze inkoopkalender kondigen we - onder voorbehoud - de verwachte aanbestedingen van gemeente Ooststellingwerf aan. Onze buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland beschikken ook over een eigen inkoopkalender. U vindt deze op hun websites. Voor meer informatie over de inkoopkalender kunt u contact opnemen met Mark de Gruijter.

Twitter

We vinden het van belang om tegemoet te komen aan uw wens, daarom plaatsen wij nieuwe aanbestedingen vanaf heden ook op Twitter. Hier vindt u dan een kort bericht over de nieuwe aanbesteding met een link naar de inkoopkalender. U kunt ons vinden via de volgende links:

Ooststellingwerf: https://twitter.com/Owerf 

Weststellingwerf: https://twitter.com/westwerf 

Opsterland: https://twitter.com/opsterland

TenderNed

Nationale en Europese aanbestedingen vindt u op http://www.tenderned.nl/. Sinds juni 2015 logt u op TenderNed in via eHerkenning. Zonder deze eHerkenning heeft u geen toegang meer tot de gegevens van uw onderneming en kunt u niet deelnemen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen). Koppel dit vervolgens aan uw gebruikersaccount in TenderNed. Meer informatie over TenderNed en eHerkenning vindt u op http://www.tenderned.nl/

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met inkoopcoördinatoren Sandra Onbelet en Mark de Gruijter via teaminkoop@weststellingwerf.nl.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->