Uitgave  |  Nummer 8, augustus 2017
Voorwoord

De revitalisering van bedrijventerrein Venekoten Noord is voor wat betreft de openbare ruimte afgerond. Het resultaat mag gezien worden. Aannemer Roelofs heeft goed werk geleverd en de uitvoering is vrij probleemloos verlopen. Het is ook mooi om te zien hoe sommige ondernemers hun eigen bedrijfsterrein en bedrijfspanden een beter aanzien hebben gegeven. Dat maakt het geheel nog mooier.

Nu gaan wij ons vooral richten op het volgende project van het Masterplan en dat is de verbetering van de Detailhandelsstructuur in Oosterwolde. In dat kader staan er veel positieve zaken te gebeuren. Het parkeerterrein Brugkampweg wordt heringericht en de Trambaan wordt parkeerterrein. In verband daarmee is ook de snackbar New York New York door de gemeente aangekocht en wordt deze nu gesloopt. Na de vakantieperiode wordt ook begonnen met een facelift van het complex waar eerder de Poiesz supermarkt in was gevestigd. Het gebouw wordt zowel van binnen als van buiten aangepakt. Zodra die werkzaamheden zijn afgerond zullen zich daar de Action en Scapino gaan vestigen.

Verder komt er op de hoek van de Snellingerdijk en de Dertien Aprilstraat een mooie grote Lidl en daarboven een groot aantal appartementen. Deze laatste zaken allemaal op initiatief van de heer Barry Veenstra, directeur van Bouwbedrijf De Jong uit Oosterwolde. Hij is er in geslaagd een prachtig plan te ontwikkelen en heeft voor de verwerving overeenstemming bereikt met alle benodigde eigenaren. Voorwaar een prestatie van formaat. Het is hem daarbij ook gelukt om te komen tot een fantastische invulling van de gebouwen. De gemeente heeft alle mogelijk steun en support gegeven aan deze plannen. Het is een voorbeeld van publiek private samenwerking waar ik als verantwoordelijk portefeuillehouder erg blij mee ben en ook trots op ben.

Ik hoop dat het voor iedereen heel snel zichtbaar zal worden dat wij op de goede weg zijn met de detailhandel in Oosterwolde. Dit betekent in mijn ogen een geweldige impuls voor het voorzieningenniveau in onze gemeente.    

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden aankondigingen gepubliceerd van alle te verwachten aanbestedingen, met uitzondering van enkelvoudig onderhands, van de drie gemeenten. Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Daarnaast worden Nationale en Europese aanbestedingen tevens gepubliceerd op www.tenderned.nl. Wanneer u zich bij TenderNed registreert, kunt u door middel van een zoekfunctie en een attenderingsservice op de hoogte blijven van interessante opdrachten voor u.

Twitter

Wij plaatsen nieuwe aanbestedingen ook op Twitter met een link naar de inkoopkalender.

Facturering

Als uw factuur aan de eisen voldoet dan kunnen we deze tijdig en juist afhandelen. Ook kunnen we u beter te woord staan bij vragen of opmerkingen over uw factuur. Stuur uw factuur naar het centrale adres van de gemeenten, bij voorkeur digitaal:

Vermeld de volgende gegevens op de factuur:

  • Naam van degene die bij u de bestelling heeft gedaan
  • Opdrachtnummer (indien bekend)
  • Een duidelijke btw-specificatie.

Ooststellingwerf:

Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde of per e-mail naar facturen@ooststellingwerf.nl.

Weststellingwerf:

Gemeente Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega of per e-mail naar facturen@weststellingwerf.nl.

Opsterland:

Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag of per e-mail naar facturen@opsterland.nl.

De factuur wordt getoetst aan de eisen die de belastingdienst aan de factuur stelt. 

Social media: vaker groei bij actieve gebruikers

Onderzoek onder het KvK-Ondernemerspanel wijst uit dat 80% van de ondernemers een social media account heeft. Slechts 11% van de ondervraagden behoort tot de ‘actieve gebruikers’. Dit zijn vaak de groeiende bedrijven. Gebrek aan kennis, tijd en geld zijn voor minder actieve ondernemers belangrijke belemmeringen. Zij zetten de socials hoofdzakelijk in voor naamsbekendheid.

Lees hier het hele onderzoek 'Gebruik van social media door ondernemers'.

 

Herinrichting parkeerterreinen Trambaan en Brugkampweg

Op dinsdag 18 juli 2017 heeft de gemeenteraad het geld beschikbaar gesteld wat nodig is voor de uitvoering van de plannen voor de parkeerterreinen Brugkampweg en Trambaan.

De gemeente is inmiddels eigenaar geworden van de snackbar New York New York. De sloop van het pand verkeerd in de eindfase. De vrijkomende ruimte zal tijdelijk weer van bestrating worden voorzien. Vervolgens zal op het plein tijdelijke belijning worden aangebracht om dienst te kunnen doen als (tijdelijk)parkeerterrein.

De werkzaamheden aan de beide parkeerterreinen zullen gefaseerd worden uitgevoerd door De Samenwerking uit Elsloo. Als eerste wordt het parkeerterrein Brugkampweg heringericht. Hiermee zal worden begonnen in de loop van september. Er kan dan alvast tijdelijk op de Trambaan geparkeerd worden. Op beide plekken zullen de nutsbedrijven ook nog aan de slag gaan met het verleggen van kabels en leidingen. Het is nog niet precies duidelijk wanneer die werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Als het parkeerterrein Brugkampweg klaar is wordt de Trambaan voorzien van de definitieve inrichting. Wij proberen de werkzaamheden nog dit jaar af te ronden. Het is een krappe planning en of wij die zullen halen is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Zodra de werkzaamheden beginnen zal de heer S. Wheda van Sweco Nederland namens de gemeente het toezicht verzorgen. Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor burgers en ondernemers. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 – 51 35 99 90.

 

Ik zoek werk

Mijn naam is Bettina de Haan, woonachtig in Oosterwolde. Ik heb diverse opleidingen gedaan in de administratie, communicatie en telefonie op MBO niveau.

Ik heb jarenlang werkervaring als administratief medewerker/telefoniste/receptioniste bij diverse opdrachtgevers o.a. in de transport, keukens/sanitair en werk nu parttime bij een metaalbedrijf. Hier mag ik vrachtbrieven verwerken, archiveren van de administratie, correspondentie en facturen verwerken in de boekhouding ect.

Ik omschrijf mezelf als een goede collega maar kan ook zelfstandig werken, ik neem initiatief, sta open voor anderen, kan goed mijn werk plannen en ben communicatief sterk. Ik ben op zoek naar een tweede baan erbij of een volledige baan.

Mocht u een passende baan voor mij hebben? dan kom ik graag langs voor een kennismaking. U kunt contact opnemen met Ingrid Borgman Accountmanager Werkgelegenheid voor mijn gegevens.

Masterclassmiddag ‘het recept voor financieel gezonde medewerkers’

Ping Academy houdt dit najaar op drie locaties in Noord Nederland de masterclassmiddag ‘het recept voor financieel gezonde medewerkers’. In twee masterclasses krijgen HRM’ers en P&O’ers handvatten om geldzorgen bij medewerkers te signaleren en bespreekbaar te maken en leren ze alles over het loonbeslag. Met de kennis die zij deze middag opdoen, zijn zij straks beter in staat om medewerkers met financiële problemen te helpen en daarmee ook hun bedrijf. Een financieel gezonde medewerker is minder vaak ziek, is gemotiveerder en productiever. Los financiële problemen dus op, want dat loont!

Datum en locatie

  • 26 september Sneek
  • 3 oktober Westerbroek
  • 10 oktober Zwolle

 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op www.pingacademy.nl.

Alle Europese handelsregisters via één portaal

Sinds kort is het via het Europese eJustice portaal mogelijk om alle Europese handelsregisters te doorzoeken. Dit portaal ontsluit het nieuwe netwerk van handelsregisters: het Business Registers Interconnection System (BRIS). Doel van BRIS is de Europese interne markt te versterken door betere informatievoorziening over bedrijven. De KvK sloot Nederland als één van de eerste landen aan.

Volksloop 500 jaar Ooststellingwerf

Op 1 september organiseert gemeente Ooststellingwerf de Volksloop, het grootste loopevenement ooit georganiseerd in onze gemeente. Er worden 2000 lopers en 3000 bezoekers verwacht in Oosterwolde.

Meedoen met jouw bedrijf?

Wil je als bedrijf meelopen? Dan kun je een team aanmelden van 4 personen. De snelste 3 tellen mee voor het klassement. De kosten hiervan zijn 150,- en hiervoor krijg je:

-       Jouw logo in het persoonlijke magazine dat we versturen naar alle deelnemers direct na de loop

-       Jouw logo op de videowall bij de finish

-       Op de foto samen met Syb van der Ploeg van 'De Kast'

-       Spandoek bij start & finish

Aanmelden hiervoor kan via: 500jaarooststellingwerf.nl/volksloop 

Logo op videowall

Wil je dat we jouw logo laten zien op de videowall? Daarvoor hebben we de volgende mogelijkheden:

-       Samen met 5 andere bedrijven op een scherm (50,-)

-       Je eigen reclame pagina op het videoscherm (100,-)

Wil je hiervan gebruik maken? Stuur dan een mail naar 500jaar@ooststellingwerf.nl met als bijlage je logo of het beeld dat je wilt laten zien op de videowall (powerpoint bestand).

Meer weten?

Kijk dan op www.500jaarooststellingwerf.nl/volksloop of bekijk ons speciale online magazine: http://racetimer.instantmagazine.com/m/volksloop-2017-pre

Ondernemersloket
V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.
-->