Uitgave  |  Nummer 9, september 2015
Voorwoord

De meeste vakanties zijn weer achter de rug en het leven gaat weer zijn normale gang. In Oosterwolde is er in de vakantieperiode toch wel het één en ander veranderd. De oude Rabobank op de hoek van de Hoogengaardelaan met de Nanningaweg is verdwenen. Daar is nu een mooi ruim parkeerterrein verschenen. Ook de C1000 is verdwenen, overigens net als in de rest van Nederland. In de plaats daarvoor hebben wij een schitterende Albert Heijn gekregen. Ik moet zeggen een echte aanwinst voor het dorp. Henk Jan van Zanten en zijn team hebben een topprestatie geleverd. Uiteraard met steun van de organisatie van de AH zelf. Het heeft erg veel voeten in aarde gehad, maar het resultaat mag gezien worden. Vanaf deze plaats feliciteer ik hen met de mooie nieuwe winkel. 

Als gemeente doen wij ons best om het parkeren in het centrum van Oosterwolde nog verder te optimaliseren. Met elkaar moeten wij er dan voor zorgen dat er een mooi en goed functionerend winkelklimaat is. Kwaliteit en gezelligheid zijn daarbij heel belangrijk. En verder moet het persoonlijk blijven. Daar ligt in mijn ogen de kracht van onze detailhandel. Daar moeten gemeente en ondernemers samen hard aan blijven werken.

Harry Oosterman
Burgemeester

Masterplan Centrum – Venekoten Noord

Stipeplein

Inmiddels worden er voorbereidende werkzaamheden verricht op het Stipeplein. Zo worden er momenteel een gasleiding en een waterleiding verlegd. Dit alles om de vernieuwing van het riool mogelijk te maken. De precieze start van de herinrichting is nog niet bepaald. Zodra de startdatum bekend is, berichten wij hierover. 

Fietspad Venekoterweg

De uitvoering van het fietspad langs de Venekoterweg komt ook steeds dichterbij. Het uitvoeringsplan wordt nog een laatste keer gecontroleerd. De werkzaamheden starten naar alle waarschijnlijkheid in oktober. Het fietspad sluit enerzijds aan op de nog aan te leggen ovonde bij de Ploeggang en anderzijds op de kruising Houtwal.

SpareSpace zoekt enthousiaste starters

SpareSpace is nog steeds op zoek naar enthousiaste startende ondernemers met ambitie. Bent u geïnteresseerd in een (gedeelde) winkelruimte om uw eigen onderneming op te zetten? SpareSpace Oosterwolde biedt nu die mogelijkheid. Meld u nu aan bij Dennis Mous van SpareSpace via 06-28708375. Bezoek voor meer informatie www.sparespace.org.

Eigen Nieuwsbrief

Check onze eigen nieuwsbrief via www.oosterwoldevernieuwt.nl om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen.

‘Met z'n allen moet je het doen'

Oenema Groep heeft MVO hoog in het vaandel staan

Oosterwolde – Oenema BV behoorde in 2013 tot de eerste groep deelnemers aan het Koploperproject. Vorig jaar werd zonder enige twijfel het Manifest ondertekend. 'Wij hebben absoluut iets met maatschappelijk verantwoord ondernemen', zegt Ben Muijselaar, directeur van de Oenema Groep in Oosterwolde. 'Op veel vlakken zijn wij al best ver, maar het kan altijd beter.'

De gemeente Ooststellingwerf is drie jaar geleden gestart met het Koploperproject. Binnen dit project worden deelnemende bedrijven doorgelicht op het aspect duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 'Bij ons is ook zo'n scan uitgevoerd', blikt Muijselaar terug. 'We zijn op de goede weg, maar schrokken met name van de milieubelasting van onze bedrijfsactiviteiten.'

 

Foto: FotoTekst

>> Benieuwd naar het hele artikel? Lees het in de Nieuwe Ooststellingwerver van 2 september.

 

 

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2016 en PlanMER

Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2016 en PlanMER liggen tot en met woensdag 4 november voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze periode is het mogelijk om schriftelijk een zienswijze naar voren te brengen op het ontwerpbestemmingsplan en de PlanMER bij de gemeenteraad van Ooststellingwerf via Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. Tevens is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team ruimte en economie, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 140516. Deze reacties worden meegenomen bij de verdere besluitvorming door de gemeenteraad.

Informatie-inloop

Op 15 oktober van 16:00 tot 21:00 uur vindt een informatie-inloop plaats op het gemeentehuis. Er is dan gelegenheid om informatieve vragen over het plan te stellen en het vervolg van de procedure.  

Het gebruik en de bebouwingsmogelijkheden van percelen in het buitengebied zijn in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2016 en de daarbij behorende PlanMER vastgelegd. Het bestemmingsplan betreft het hele landelijke gebied met uitzondering van de dorpskernen en gebieden waarvoor nog een actuele planologische regeling van kracht is. Bebouwingsmogelijkheden zijn met name geconcentreerd in de bouwvlakken voor agrarische bedrijven, niet-agrarische bedrijven en woondoeleinden. In het bestemmingsplan wordt onder andere ten aanzien van de woonfunctie meer bebouwingsruimte geboden. In het PlanMER wordt getoetst of de ontwikkelruimte die het bestemmingsplan voor veehouderijen biedt vanuit milieuoogpunt haalbaar is.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, Nota van inspraak en overleg en de PlanMER ook raadplegen op de gemeentelijke website via www.buitengebiedooststellingwerf.nl of op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Ik zoek werk

Mijn naam is Ineke Donker (33 jaar) woonachtig in Oosterwolde. Ik heb Boekhoudkunde en Managementassistent (MBO) opleidingen afgerond en in mijn vrije tijd volg ik de studie HBO rechten aan de NHL. Als receptioniste/telefoniste, data-entry medewerker, medewerker personeelszaken, afdeling inkoop ect. ben ik werkzaam geweest. Mijn ervaring als administratief medewerker bij de ING bank is mij ook goed bevallen. Collega’s omschrijven mij als een collegiale, loyale klantvriendelijke medewerker die flexibel inzetbaar is. Verder ben ik in bezit van rijbewijs B en een auto.

Helaas zit ik door de huidige arbeidsmarkt thuis, maar ik wil dolgraag weer aan het werk. Mocht u een passende baan voor mij hebben, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Borgman Accountmanager Werkgelegenheid via (0516) 56 64 70.

BusinessContactDagen: de kracht van de regio

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober 2015 opent burgemeester Harry Oosterman de deuren van het BusinessCenter Bercoop (Willinge Prinsstraat 20, 8421 PE Oldeberkoop) voor iedereen die wil weten wat onze regio allemaal te bieden heeft. De BusinessContactDagen vloeien voort uit een initiatief van enthousiaste ondernemers die op een laagdrempelige nuchtere manier allerlei ondernemers uit de regio met elkaar willen verbinden.

BusinessContactDagen

Vrijdag 2 oktober van 12.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 3 oktober van 10.00 - 17.00 uur

Laat ook uw bedrijf zien aan geïnteresseerden in de regio!

Deelnemende ondernemers krijgen de gelegenheid om voor € 250,- excl. BTW twee dagen hun organisatie te promoten op een eigen standplek van 2,5 bij 2 meter. Er is volop parkeergelegenheid, entertainment en muziek. Bovendien ontvangt u als deelnemer tien gratis bezoekerskaarten.

Voor de minder ervaren standhouder, wordt voorafgaand aan de BusinessContactDagen een vrijblijvende cursus “Hoe presenteer ik mijn bedrijf” georganiseerd. Na afloop is er nog mogelijkheid tot inschrijven als deelnemer van de BusinessContactDagen.

Huur ook een stand of ruimte en laat uw bedrijf zien aan ondernemers en geïnteresseerden uit de regio! De deuren staan open voor alle ondernemers uit de regio van zzp tot bv. U kunt zich hier aanmelden.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

-->