Uitgave  |  Nummer 9, september 2016
Voorwoord

In Appelscha verrijst een nieuwe uitkijktoren. U heeft er ongetwijfeld over gelezen in het nieuws of heeft al even een kijkje genomen bij de vorderingen. De Bosbergtoren wordt een nieuwe toeristische trekker voor onze gemeente. Dat biedt kansen! De kaartverkoop wordt met omliggende ondernemers opgepakt. Zo ontstaan er nieuwe ideeën en samenwerkingen. Op 14 oktober open ik de toren tijdens een feestelijk moment samen met wethouder Hans Welle, gedeputeerde Kielstra en Bert Hummelen als hoofd van Staatsbosbeheer. Het belooft een spectaculaire dag te worden. Niet iedereen gaat namelijk vanaf alleen beneden een blik op de toren werpen, maar sommigen gaan ook de toren van heel dichtbij bekijken. Ik vertel u daar meer over in onze volgende nieuwsbrief, voor nu blijft het nog even een verrassing.

Wat ik al eens eerder heb genoemd in mijn voorwoord is het zelfrijdend vervoer in Appelscha. Op 13 september 2016 is de officiële start van de pilot. Op een traject van 2,5 kilometer gaan twee zelfrijdende voertuigen zes weken langs gratis passagiers vervoeren. Ooststellingwerf is daarmee de eerste plek in Nederland waar een zelfrijdend voertuig met passagiers de openbare weg op mag. Een nationale primeur waar we hard voor gewerkt hebben en waar we trots op zijn.  

Harry Oosterman,

Burgemeester

Pilot zelfrijdend vervoer, stap in de toekomst!

Vanaf medio september tot en met 31 oktober rijden er twee zelfrijdende voertuigen van het buitencentrum Drents Friese Wold via de Wester Es naar Appelscha. Iedereen is uitgenodigd om een ritje te maken in de zelfrijdende shuttle van Easymile.

Ooststellingwerf is daarmee de eerste gemeente waar een zelfrijdend voertuig met passagiers de openbare weg op mag. Met deze revolutionaire voertuigen hoopt gemeente Ooststellingwerf een oplossing in handen te hebben voor betere bereikbaarheid en leefbaarheid van krimpregio’s. Dit zelfrijdende voertuig is volledig automatisch en rijdt op elektriciteit.  Het  voertuig heeft geen stuur en geen pedalen. Er is plek voor 6 personen en heeft een maximumsnelheid van 15 km per uur. Om de meningen te peilen onder de gebruikers kunnen de passagiers hun meningen, opmerkingen en tips achterlaten op het online discussieplatform www.argu.co/ooststellingwerf.

De pilot is een belangrijke stap in het versterken van de leefbaarheid en bereikbaarheid van krimpregio’s. De gemeente Ooststellingwerf en de provincies Drenthe, Fryslan en Groningen willen Noord-Nederland de komende jaren op de kaart zetten als dé pilotregio voor zelfrijdend vervoer. Op 13 september leggen deze partijen hun samenwerking vast in een intentieverklaring en daarmee gaat de pilot officieel van start

Voor meer informatie over dit unieke project kunt u contact opnemen met projectleider zelfrijdend vervoer, Arjan Janssens, 0516-566322 of a.janssens@ooststellingwerf.nl.

N381 feestelijk geopend

Op zaterdag 3 september is de vernieuwde N381 feestelijk geopend. Burgemeester Harry Oosterman arriveerde samen met andere bestuurders met de trekschuit bij Huis Ontwijk in Donkerbroek. Hij prees in zijn speech de betrokkenheid en samenwerking van dorpen, provincie en gemeente.  Bestuurders en overige genodigden maakten na de opening in een stoet oldtimers een rit door de omgeving om het resultaat te bewonderen.  Ook de streekbewoners konden optimaal van de omgeving genieten door diverse activiteiten zoals suppen op de vaart, kanotochten, fietsroutes en wandelexcursies.

Het Project N381 is gestart als een wegenproject, is het langzaam uitgegroeid tot een breder project dan alleen de weg. Het werk aan de N381 is zo goed als klaar. De laatste hand wordt nog gelegd aan de parallelweg bij Wijnjewoude en ook richting Appelscha worden de laatste klusjes geklaard.

Meer weten over de werkzaamheden rond de N381? Kijk dan op www.N381.frl

 

Vernieuwing Venekoten Noord binnenkort van start

Op 14 september start de vernieuwing van het bedrijventerrein Venekoten-Noord. Burgemeester Harry Oosterman zal op 14 september om 16.00 uur de openingshandeling verrichten, waarna de vernieuwing officieel van start zal gaan. De start vindt plaats vlakbij de kruising Houtwal – Venekoterweg in Oosterwolde. De uitvoering van de werkzaamheden wordt verricht door aannemer Roelofs.

Met de vernieuwing  van het verouderde bedrijventerrein Venekoten Noord wil de gemeente de ruimtelijke kwaliteit en de bereikbaarheid van het centrum Venekoten-Noord verhogen. Zo wordt het terrein nieuw leven ingeblazen als aantrekkelijk woonwerkgebied. Om dit te bereiken wordt onder andere de openbare ruimte opnieuw ingericht. De 13 Aprilstraat is de verbinding tussen het bedrijventerrein en het winkelcentrum. Om deze te optimaliseren worden de werkzaamheden aan Venekoten-Noord gecombineerd met het onderhoud aan de 13 Aprilstraat.

Opening Bosbergtoren

Op vrijdag 14 oktober wordt de Bosbergtoren in Appelscha feestelijk geopend. Het megagrote bouwwerk  van architect Frans Beune heeft op 29 augustus  zijn hoogste punt al bereikt. Met zijn 35 meter torent het gevaarte al ver boven de bomen uit. De afwerking van het hoogste punt van het vasteland van Friesland is nu nog in volle gang.  In het weekend van 14 tot en met 16 oktober  kan iedere bezoekers gratis de toren beklimmen of gewoon met de lift naar boven gaan. Hiervoor gelden wel beperkte openingstijden, houd de Facebookpagina, website, Twitter en/of de gemeentepagina goed in de gaten voor de exacte openingstijden.  

Inkoopkalender

Op onze inkoopkalender kondigen we - onder voorbehoud - de verwachte aanbestedingen van gemeente Ooststellingwerf aan. Onze buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland beschikken ook over een eigen inkoopkalender. U vindt deze op hun websites. Voor meer informatie over de inkoopkalender kunt u contact opnemen met Mark de Gruijter.

Twitter


We vinden het van belang om tegemoet te komen aan uw wens, daarom plaatsen wij nieuwe aanbestedingen vanaf heden ook op Twitter. Hier vindt u dan een kort bericht over de nieuwe aanbesteding met een link naar de inkoopkalender. U kunt ons vinden via de volgende links:

Ooststellingwerf: https://twitter.com/Owerf 

Weststellingwerf: https://twitter.com/westwerf 

Opsterland: https://twitter.com/opsterland

TenderNed


Nationale en Europese aanbestedingen vindt u op http://www.tenderned.nl/. Sinds juni 2015 logt u op TenderNed in via eHerkenning. Zonder deze eHerkenning heeft u geen toegang meer tot de gegevens van uw onderneming en kunt u niet deelnemen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen). Koppel dit vervolgens aan uw gebruikersaccount in TenderNed. Meer informatie over TenderNed en eHerkenning vindt u op http://www.tenderned.nl/

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met inkoopcoördinatoren Sandra Onbelet en Mark de Gruijter via teaminkoop@weststellingwerf.nl.

Ondernemersloket

V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

Ondernemersloket

Piet Plantenga
bedrijven-contactfunctionaris
(0516) 56 62 40
p.plantenga@ooststellingwerf.nl


Ingrid Borgman
accountmanager werkgelegenheid
(0516) 56 64 70 
i.borgman@ooststellingwerf.nl

 

Lidia Huisman
recreatie en toerisme
(0516) 56 64 13
l.huisman@ooststellingwerf.nl


Bart Sieben

Programmamanager 
Biobased Economy
(0516) 56 64 74
b.sieben@ooststellingwerf.nl 

 

Sven Stielstra
Projectoördinator
Biobased Economy
(0516) 56 63 41
s.stielstra@ooststellingwerf.nl   

-->