Uitgave  |  Nummer 9, september 2017
Voorwoord

Dit jaar bestaat gemeente Ooststellingwerf 500 jaar, reden voor een groot feest! Een feest voor de inwoners van Ooststellingwerf en ook voor een groot deel door de inwoners van Ooststellingwerf georganiseerd. Op 19 mei 2017 is het volksfeest begonnen met een feestelijke oltimertocht. Daarna zijn er tal van feesten en evenementen in de diverse dorpen geweest. Stuk voor stuk mooie en feestelijke evenementen. Ik ben getroffen door de sfeer die overal heerste. Het was vrolijk en gezellig en vooral saamhorig. En het is nog lang niet afgelopen. Er staan nog tal van leuke activiteiten op de agenda.

Afgelopen vrijdag was er de Volksloop; de 4 mijl van 500 jaar Ooststellingwerf. De loop begon in Appelscha en eindigde in Oosterwolde. Het is een prachtige loop geworden waarbij alles perfect was georganiseerd. Heel veel mensen hebben onder aanvoering van een super gedreven Klaas Jan Hofstra hier heel veel tijd en energie in gestoken. Niet alleen de loop was fantastisch ook de after party was een groot succes. Met natuurlijk als hoogtepunt een optreden van de Kast. Voor mijzelf een hele bijzondere belevenis omdat ik zelf nog even met mijn gitaar samen met de Kast heb gespeeld. Het is toen nog heel lang heel gezellig gebleven. Tijdens en na afloop heb ik alleen maar positieve reacties gehoord. Wat mij betreft een groot compliment voor iedereen die er aan mee heeft gewerkt om dit tot een succes te maken, maar ook alle lopers bedankt voor de deelnamen. En natuurlijk ook een compliment voor alle bezoekers voor hun belangstelling en enthousiasme.

Ik denk dat dit soort evenementen erg belangrijk zijn voor de leefbaarheid in onze gemeente. Er is vermaak, sfeer en saamhorigheid. Dat is prettig voor iedereen. Bij deze Volksloop heeft de gemeente de kar getrokken. Ik zou het fantastisch vinden als er weer een 4 mijl van Ooststellingwerf zou worden georganiseerd. Maar wat mij betreft is niet alleen de Volksloop voor herhaling vatbaar; veel meer evenementen verdienen wat mij betreft een vervolg. Ik hoop dat er vanuit de bevolking of vanuit de ondernemers initiatieven zullen worden ontwikkeld om middels mooie evenementen de leefbaarheid extra impulsen te geven.

Maar eerst kijk ik uit naar de evenementen die nu nog gepland staan. Ik hoop dat daar ook weer veel belangstelling voor is. Wij zijn de laatste tijd op allerlei manieren in het nieuws geweest; zowel positief als negatief. Negatieve zaken overkomen je vaak en positieve zaken kun je vaak zelf organiseren. Ik hoop dat wij actief door zullen gaan met het organiseren van evenementen. Het zet ons positief op de kaart en verhoogt de leefbaarheid.   

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden aankondigingen gepubliceerd van alle te verwachten aanbestedingen, met uitzondering van enkelvoudig onderhands, van de drie gemeenten. Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Daarnaast worden Nationale en Europese aanbestedingen tevens gepubliceerd op www.tenderned.nl. Wanneer u zich bij TenderNed registreert, kunt u door middel van een zoekfunctie en een attenderingsservice op de hoogte blijven van interessante opdrachten voor u.

Twitter

Wij plaatsen nieuwe aanbestedingen ook op Twitter met een link naar de inkoopkalender.

Facturering

Als uw factuur aan de eisen voldoet dan kunnen we deze tijdig en juist afhandelen. Ook kunnen we u beter te woord staan bij vragen of opmerkingen over uw factuur. Stuur uw factuur naar het centrale adres van de gemeenten, bij voorkeur digitaal:

Vermeld de volgende gegevens op de factuur:

  • Naam van degene die bij u de bestelling heeft gedaan
  • Opdrachtnummer (indien bekend)
  • Een duidelijke btw-specificatie.

Ooststellingwerf:

Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde of per e-mail naar facturen@ooststellingwerf.nl.

Weststellingwerf:

Gemeente Weststellingwerf, Postbus 60, 8470 AB Wolvega of per e-mail naar facturen@weststellingwerf.nl.

Opsterland:

Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag of per e-mail naar facturen@opsterland.nl.

De factuur wordt getoetst aan de eisen die de belastingdienst aan de factuur stelt. 

Ontmoet Kesete

Kesete is 23 jaar geleden geboren en woont nu met zijn vrouw en kind in Oldeberkoop. Dit jaar heeft hij bij de gemeente Ooststellingwerf stage gelopen. Wilt u ook met uw bedrijf statushouders verder helpen? Neem dan contact op met Ingrid Borgman, accountmanager bij de gemeente Ooststellingwerf. 0516 566 470 of i.borgman@ooststellingwerf.nl.

Kijk hier het filmpje over Kesete

 

Dag van de Democratie 9 september

Update: Dag van de Democratie gaat niet door

Vanwege te weinig belangstelling en het aanbod van zoveel mooie andere evenementen in onze gemeente hebben we besloten om het gehele programma van de Dag van de Democratie niet door te laten gaan in Ooststellingwerf. Dit betekent ook dat het onderdeel deep democracy deze zaterdag niet doorgaat. We gaan op zoek naar een ander moment waarop dit gesprek op voeten alsnog kan plaatsvinden. We houden u hiervan op de hoogte. 

 

De gemeente Ooststellingwerf opent op zaterdag 9 september in het kader van de Dag van de Democratie haar deuren. Er is een gevarieerd programma om u kennis te laten maken met democratie en de lokale politiek. Kom luisteren naar een boeiende spreker of ga in gesprek met onze burgemeester, wethouders en raadsleden.

Lezing door Harry van der Molen 10.30 - 12.00 uur

Harry van der Molen (1980) is sinds 23 maart 2017 lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Hij was in 2014-2017 wethouder van Leeuwarden. Harry van der Molen houdt zich in de Tweede Kamer bezig met onderwijs (HBO, mbo), wetenschapsbeleid en media.

Op de koffie 12.00 - 16.00 uur

Drink een kopje koffie met één van onze wethouders, raadsleden of de burgemeester en stel de vragen die u altijd al eens heeft willen stellen. Aanmelden hiervoor is niet nodig. Kom langs en schuif aan bij één van de tafels voor een informeel gesprek.

Deep democracy 14.00 - 15.30 uur

De gemeente van ons allemaal? Is dat wel zo? Of ervaart u een kloof met de politiek? Wordt u voldoende gehoord? Laat u zich voldoende horen? Wie doen er echt mee, en wie vallen er buiten? Hoe kan de gemeente meer van iedereen worden?

We zoeken dertig inwoners die hierover op de Dag van de Democratie mee willen praten. Kom om 13.45 uur naar de tent voor het gemeentehuis. Opgeven kan door een mail te sturen naar communicatie@ooststellingwerf.nl.

De burgemeester, enkele wethouders, raadsleden en ambtenaren komen ook.  Het wordt een bijzonder gesprek dat op bijzondere wijze wordt gevoerd. Het is een gesprek-op-voeten, waaraan mensen van de gemeente en inwoners op volstrekt gelijkwaardige basis deelnemen.  Iedereen krijgt ruimte om zich uit te spreken en te worden gehoord. Iedereen is letterlijk voortdurend in beweging.

Deze wijze van met-elkaar in gesprek zijn komt uit de zogeheten deep democracy. Dit is een filosofie  en methodiek die ontstaan is in Zuid-Afrika na de Apartheid toen men op de werkvloer moest leren om gelijkwaardig en inclusief te zijn. Deep Democracy biedt een nieuwe vorm van democratie waarin besluiten tot stand komen na grondige beraadslaging, het verkennen van de tegenstem en het toevoegen van de wijsheid van de minderheid. Voor iedere groep mensen die samen werkt en besluiten neemt, biedt het nuttige instrumenten. 

Deep Democracy past bij de wens om het raadswerk voor raad en burger interessanter, dynamischer, creatiever en beter te maken.

Deep Democracy is een van de nieuwe werkwijzen die onder andere via het Platform Democractic Challenge verder wordt ontwikkeld.

Onze middag wordt begeleid door Louise Boelens. Zij is Deep Democracy Practitioner. Ze is een ervaren (team)coach, mediator en dialoogbegeleider. 

Knutselen voor kinderen 10.00 - 14.00 uur

Heb jij altijd al net zo’n mooie ambtsketen als de burgemeester willen hebben? Of wil je graag vertellen wat jij belangrijk vindt? Dat kan op 9 september. Kom je eigen ambtsketen knutselen of maak je eigen verkiezingsposter. Vanaf 13.30 uur komt de burgemeester langs om alle knutselwerken te bewonderen en om op  de foto te gaan.

Ideeënboom 10.00 - 16.00 uur

In de ideeënboom kunt u tips, suggesties en complimenten voor de gemeente ophangen.

Open Monumentendag 10 september

Op zondag 10 september van 12.00 tot 17.00 uur vindt in de gemeente Ooststellingwerf de Open Monumentendag plaats. Monumenteneigenaren openen dan (gratis) hun monument en er zijn educatieve activiteiten als rondleidingen en exposities over de geschiedenis van het monument en haar omgeving. Ook voor kinderen zijn er activiteiten.

Wilt u weten welke monumenten hun deuren openen? Kijk dan op de website van 500 jaar Ooststellingwerf. 

 

Congres circulaire economie

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken in Noord-Nederland samen aan een economie die grondstoffen zoveel mogelijk binnen de kringloop houdt. Zij slaan de handen ineen voor een duurzamere toekomst. Vol enthousiasme geven alle partijen – steeds concreter – vorm aan een circulaire economie. De aanpak, in combinatie met de behaalde resultaten, willen de initiatiefnemers graag delen. Ontdek op 5 oktober de praktische uitwerking van inspirerend, circulair ondernemerschap. Reserveer uw ticket via www.circulairnoordnl.com. Tijdens het Congres Circulaire Economie staat de status anno 2017 centraal. Aan de hand van diverse thema’s staan we stil bij de te nemen stappen om een circulaire economie te borgen.

Programma

09.00 uur Ontvangst en registratie op het Circulaire Plein vol Ontmoetingen
10.00 uur Opening congres met verschillende sprekers waaronder Willem Ferwerda en een keynote speaker die we later bekendmaken
11.45 uur Vertrek naar de bussen
Vervolgens gaan we op pad! Een inspirerende reis brengt u naar een locatie waar ‘ontwikkeling’ en ‘toepassing’ centraal staan. We trakteren u op praktische tips, inspirerende inzichten en concrete acties 
15.45 uur Terug in Oosterwolde
Hapjes en drankjes op het Circulaire Plein vol Ontmoetingen
16.55 uur Lezing van onder andere André Kuipers, astronaut met twee ruimtemissies op zijn naam. Overige sprekers worden binnenkort bekend gemaakt
18.15 uur Drankjes, heerlijke gerechten en diverse optredens en waaronder Elske DeWall op het Circulaire Plein vol Ontmoetingen
20.00 uur Einde congres, geïnspireerd op weg

Herinrichting parkeerterreinen Brugkampweg en Trambaan

Inmiddels is het project “herinrichting parkeerterrein Brugkampweg te Oosterwolde” aanbesteed. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf De Samenwerking B.V. uit Elsloo. De komende weken worden nog een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Op de plek waar eerder snackbar New York New York stond, zal bestrating worden aangebracht. Daarna wordt De Trambaan door middel van het aanbrengen van belijning ingericht als tijdelijk parkeerterrein. Als dat klaar is, start op 17 september het herinrichten van het parkeerterrein Brugkampweg. In de loop van oktober/november worden de andere onderdelen van het plan uitgevoerd. De uitvoering van de werkzaamheden zal uiteraard enige overlast tot gevolg hebben. Er wordt geprobeerd tijdens de uitvoering rekening te houden met alle belangen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Namens de gemeente zal het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden worden uitgevoerd door de heer Sibbele Wheda van SWECO. Mocht u vragen of problemen hebben inzake de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u contact met hem opnemen via telefoonnummer 06 – 51 35 99 90 of email Sibbele.Wheda@sweco.nl.

 

 

Ondernemersloket
V.l.n.r. Geske Barendregt, Piet Plantenga, Ingrid Borgman en Lidia Huisman.

Ondernemersloket

Piet Plantenga
bedrijven-contactfunctionaris
(0516) 56 62 40
p.plantenga@ooststellingwerf.nl


Ingrid Borgman
accountmanager werkgelegenheid
(0516) 56 64 70 
i.borgman@ooststellingwerf.nl

 

Lidia Huisman
recreatie en toerisme
(0516) 56 64 13
l.huisman@ooststellingwerf.nl


Bart Sieben

Programmamanager 
Biobased Economy
(0516) 56 64 74
b.sieben@ooststellingwerf.nl 

 

Sven Stielstra
Projectoördinator
Biobased Economy
(0516) 56 63 41
s.stielstra@ooststellingwerf.nl   

-->